Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘strejk’

Idag strejkar pappersarbetarna, deras arbetsplatser har minskat anställda och har rationaliserats väldigt långt. Det är naturligt att man vill ha del av den produktivitetsutveckling som skett och kommer att ske. Pappersarbetarna har som de flesta processindustrier lyckats med att få fram bra lönelägen, med skifttilläggen får man kompensation för sina förkortade liv.

Men dagens strejk gäller också mera principiella frågor där arbetsköparna bjuder hårt motstånd, eftersom man vant sig vid att fara fram som man vill. Att arbetskamrater får bli utanför fabriksporten medan företaget anställer folk från bemanningsföretag är en ren facklig fajt.

Även låglönesatsningen är principiell och en viktig del av den solidariska lönepolitiken, man ska få lika betalt för lika jobb oavsett arbetsgivare. Denna funktion har också historiskt hjälpt till att struktursanera svensk industri, företag som inte kan bära branschens löner slås ut.

Lite matematik för att belysa frågan, ur Korsnäs årsredovisning för 2006 kan man se att deras 1726 anställda gnodde ihop 821 miljoner i rörelseresultat  det vill säga cirka halva miljonen per skalle. Att höja var och ens lön med tio kronor i timmen skulle minska rörelseresultatet med cirka 35 miljoner per år.
Idag pratar vi lönerörelser som snackar någon krona per timme..
Ni kan vara fullkomligt säkra på att borgarpressen inte kommer göra några uträkningar enligt ovan. De kommer inte tala om de gigantiska vinsterna, de anställda drar ihop, de kommer inte att tala om den ständigt pågående rikedomsansamlingen hos de få som äger nästan hela Sverige.

Några länkar som ger ytterligare läsning, först en lite äldre om hur industrins vinster i ökande grad beror på finansiell spekulation:

http://www.etc.se/artikel/18609/industrins-spekulationer-aer-en-goemd-finansbubbla

En artikel som belyser vad som är närande/tärande:

http://www.etc.se/28964/naerande-och-taerande/?results=192

Och till slut en artikel som visar på den goda utdelningen på varje anställd i dagens företag:

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/65D5C7FA712AD24EC1257248002D50ED?OpenDocument

Read Full Post »