Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘samrådsmöte’

Egentligen skulle meningen vara att prata om hela översiktsplanen för Norrlandet på de samrådsmöten som nu har genomförts på Norrlandet. Onsdagkväll var det ytterligare ett samrådsmöte, på Engeltofta denna gång, man kör några stycken samma kväll på fasta klockslag. Men hela det arbetet överskuggas av beskedet från Gestrike vatten om kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp till Norrlandet. Idag är man tvungen att tala om en kalkyl för anslutningen på mellan 300 000 till 400 000 kronor. Det är naturligtvis ett rejält orosmoln för många ägare av lite enklare tjäll på Norrlandet. Samtidigt är man väl medveten om behovet av en lösning för vatten och avlopp, det finns dåligt med grundvatten, fast några har bra brunnar än så länge. Andra har fått saltinträngning och överhuvudtaget så har man redan smittat varandras vatten med bakteriaflora från avloppsanläggningar och alla dessa problem ser ut att förvärras. Men priset, ja, det är inte så många som kan ta emot en nota på de pengarna med en axelryckning. Efter utställningstiden och insamlandet av synpunkter blir det en politisk diskussion om vad som kan göras och i vilken mån man kan subventionera utbyggnaden ytterligare utöver de 100 miljoner skattekollektivet stoppar ner i det nuvarande förslaget. Jag har föreslagit vår kommungrupp att man borde fundera på möjligheten att skjuta upp anslutningsavgiften för enklare stugor helt och hållet tills man ändå ska sälja eller överlåta stugan till någon annan.
Man borde väl också titta om det är möjligt att finansiera lån som kostar en ränta på max diskontot, +2 procent, det hade vår gamle kassör i skånedistriktet som utgångspunkt för en rimlig låneränta partiföreningar emellan. Idag betyder det en låneränta på kring 3 procent.
Jag tror det är svårt att motivera ytterligare bidrag från skattekollektivet än kapitaltjänstkostnaderna under utbyggnadstiden, de 100 miljoner kronor som nu finns i kalkylen, för det finns fler områden som har behov av utbyggd VA och de bör ha rätt till  stöd i samma omfattning som Norrlandet får. Men det är också möjligt att tänka sig mer i subvention från skattekollektivet, om man tycker att det här är något vi alla ska bidra till, att öka möjligheterna att hitta attraktiva boenden i landsbygdsmiljö. Vi får väl se vart diskussionen landar när synpunkterna samlats in från utställningen. Det är väl inget parti som har ett färdigt recept för dessa frågor än.

Man kan skicka in synpunkter på översiktsplanen fram till den 30 juli.

http://www.gavle.se/Bygga-bo–miljo/Kommunens-planarbete/Aktuella-planer-och-program/Norrlandet/

Read Full Post »