Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘medelklass’

Under några år hade jag det stora nöjet att ha Jonas Wikström som distriktsordförande i Uppsala län. Tyvärr drog han vidare som studenter plägar göra för att hitta lönearbete och andra vardagliga saker. Jonas gör idag goda insatser som upplageansvarig för Flamman. Men är dessutom bloggare som levererar väl genomtänkta analyser av samhällets tillstånd allt emellanåt.
Här nedan finner du en länk till ett intressant resonemang om medelklassen och socialdemokratin.
Klassamhället är ju långtifrån något avslutat kapitel i historien. Inte ens adeln har blivit utraderat av historiens vingslag utan kvarlever med sina förmögenheter intakta via vår lagstiftning som skyddar den mot uppdelning via arv.
Nu sägs det ibland att alla har blivit medelklass, bara för att många arbetaryrken är förhållandevis välbetalda. Men man måste titta noggrannare på vad det är som egentligen sker, vissa yrken är bara välbetalda för att en stor del av lönen är ersättning för obekväm arbetstid. Det finns en stor grupp arbetare vars villkor ser ut att vara fastlåsta för evigt, serviceyrken inom hotell och restaurang, städare med flera. Å andra sidan finns det en riktning som förskjuter ”finare” medelklassjobb mot allt mer arbetarklassliknande villkor, lönerna förblir blygsamma, arbetet är styrt och kontrollerat av chefsnivån. Här finns grund för djupare analyser än att svepande säga att alla har blivit medelklass…

http://jonaswikstrom.blogspot.com/2010/07/varldens-rodaste-medelklass.html

Read Full Post »