Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘klimat’

Från att först exporterat 1,3 miljoner människor i första hand till USA har Sverige haft mer invandring än utvandring. Sist jag tittade på nettot hade man inte riktigt kommit ikapp, nu hittade jag inte just den sammanställningen på SCB.
Uppdatering: Nu tog jag hem SCB:s fil som kalkylblad och summerade och sedan 1851 har vi faktiskt på senare tid fått ihop ett överskott mellan in och utvandrade med hela 290 000 personer…

Vår industri växte efter kriget, vi hade en oförstörd industristruktur och kunde exportera råvaror och färdiga produkter. Den industrin sög upp landsbygdsbefolkningen som inte behövdes i jordbruket men verksamheten blev så omfattande att man började dra till sig arbetskraft från länder runtomkring, och när den inte räckte till fick man värva folk från den europeiska kontinenten med.
Men kriserna kom till oss med och arbetskraftsinvandringen har nästan helt avtagit, istället har det sedan 80-talet kommit flyktingar från olika oroshärdar i världen. På senare tid har etniska rensningar på vår egen europeiska kontinent lett till flyktinginvandring.
Jag citerar direkt från migartionsverkets hemsida följande:
”Att söka asyl innebär att en person kommer till Sverige för att han/hon anser sig behöva skydd. Det är Migrationsverket och migrationsdomstolarnas uppgift att bedöma om de skäl som åberopas räcker för att bevilja ett uppehållstillstånd.

Enligt utlänningslagen får en asylsökande uppehållstillstånd om han eller hon anses vara:

* flykting
* skyddsbehövande
* eller uppfyller kraven i utlänningslagens regel om synnerligen ömmande omständigheter. Ofta handlar det om humanitära skäl som t.ex. svår sjukdom och mycket lång vistelsetid i Sverige

__//__
Under åren 2007–2009 fick totalt 33 025 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. ”

Ur det politiska flyktingperspektivet är utvecklingen i Ryssland och flera gamla öststater ganska oroande. Ingenstans finns regeringar med stora sociala ambitioner utan man satsar hejvilt på samma gamla rövarkapitalism här som där. Demokratin är satt på undantag, starka folkrörelser och demokratisk genomskinlighet för landets styrning saknas i stor utsträckning. För att göra allt värre så växer de gamla främlingsfientliga krafterna där med, och risken för nya stora flyktingvågor finns i bakgrunden.
Ser man på världsläget har inget förbättrats i de senaste flyktinghärdarna i världen, det samma krig och elände som pågår nu som då.

Världens står inför ett scenario som kan bli skarpt när vi minst väntar det. Flera ekosystem är nära sitt sammanbrott, vattenbrist, extrema väderförhållanden och hänsynslös exploatering ökar den dag det är. Väldigt lite förnuftigt agerande händer för att uppväga vår belastning på världens ekosystem. Så frågan är när dyker de första klimatflyktingarna upp vid EU-gränsen eller kommer det att hända först inom EU? Vad gör vi då?
Klimatsammanbrott kan leda till oanade konsekvenser, i Pakistan är ett område stort som Sverige översvämmat och miljoner är hemlösa…

http://www.migrationsverket.se/info/1764.html
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/etiska-fonder-saknar-makt_5088197.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varldens-extrema-vader_5253713.svd

Read Full Post »

350 är talet

Om jorden ska fortsätta vara ett uthärdligt ställe för homo sapiens och vår nuvarande civilisation så är klimatforskarna överens om att vi bör hålla koldioxiden i atmosfären på en halt av 350 miljondelar. Det finns andra faror för atmosfären men koldioxiden är den mest överhängande i dag och det är alldeles entydigt att det är vår industrikultur som skickat iväg halterna till nya höjder. Det är alldeles entydigt att det också leder till en uppvärmning av klimatet, den genomsnittliga alltså, på jorden. Effekterna och omfattningen är lite mer osäkra, men allt pekar på att livet kring ekvatorn blir sällsynt otrevligt och allt mer otrevligt ju högre temperatur det blir. Effekterna för oss närmare polerna är baserade på klimatmodeller som håller på att utvecklas och som har komplicerade beräkningar, för Sveriges del är ökad nederbörd en faktor man är ganska säker på. Ganska säkert smälter glaciärer och man ser en höjning  av havsytan och större risker för oregelbundenheter och extrema väderförhållanden. Hur mycket och vad diskuterar man, men återigen är det ekvatorn som drabbas värst. I det perspektivet är Köpenhamnsmötet ett stort underbetyg åt världssamfundet. Fast organisationen

350.org nådde många delegater med sitt budskap så var inte det tillräckligt.

Nederst har jag en länk till deras hemsida och en länk till en rad fina bilder med de som ska ta hand om världen oavsett koldioxidhalten…

Det går att resonera som så att världen har överlevt en mängd olika klimatförhållanden under sina miljarder år, men då ska man komma ihåg att en hel del av de förhållandena inte tillåter några homo sapiens. Jag inte är inte orolig för jordklotet ska gå upp i rök, även om vi har alla möjligheter att åstadkomma det med, en radioaktiv ökenplanet med bara kackerlackor kvar, är ett av alla  scenarion vi har för framtiden…

Istället hoppas jag att allt fler ansluter sig till 350.org eller motsvarande organisationer hemma och tvingar fram de politiska förändringar som behövs.

http://www.350.org

http://www.350.org/cute

Read Full Post »