Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hedesunda’

Ikväll var det samråd om programmet för översiktsplanen för Gävle kommun i Hedesundas Folkets Hus. Vi har antagit en översiktsplan för staden, nu är det kommunen i övrigt som står på tur för att få sin översiktsplan. Översiktsplanen talar om i stora drag hur kommunen tänker använda marken för olika ändamål, var bebyggelsen finns, var naturvärden finns och vad som ska utvecklas eller vad som ska bevara frö framtiden, var man vill bygga nya bostäder var man vill ha nya verksamheter, var man behöver sätta av mark för vägar, järnvägar eller andra allmänna intressen. De tre större tätorterna är Norrsundet, Forsbacka och Hedesunda, på varje ort har man haft öppna möten för information och insamling av åsikter. Men det är fortfarande fritt fram att tycka till fram till den 15 mars om förslaget till program.

Gävles arbete med översiktsplanen för staden med alla de dialoger som ägde rum har studerats av andra kommuner och ambitionen är att denna översiktsplan ska vara lika väl genomarbetad som den första.Samråd i Hedesunda Folkets Hus

I Hedesunda Folkets Hus hade det samlats fullt vid de utställda borden för grupparbeten och vi fick in värdefulla synpunkter om planeringen.

Vi fick höra att även skolan arbetade med översiktplanen och att barnen ivrigt studerade kartor och diskuterade kring frågorna.

Jag tycker det här är viktigt att framhäva, de många möjligheter som vi i Sverige har att komma till tals om de frågor som berör oss.

Här nedan är länken till handlingen och informationen på kommunen hemsida:

http://www.gavle.se/Bygga-bo–miljo/Kommunens-planarbete/Aktuella-planer-och-program/Gavle-kommun1/

Read Full Post »