Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gävle kommun’

Några ungdomar på glid har lyckats få upp brottsstatistiken i Gävle. Detta är naturligtvis inte bra och trenden är en ökande total. Det är en utveckling som naturligtvis måste brytas. I lördags stod jag någon timme och samlade in namn för ett ”Tryggare Gävle” som nattvandrare i Sätra, det var ju ganska enkelt och de förslag som hade skrivits var inte särskilt konkreta, ungefär ”gör något nu”, dessutom ett krav på jourdomstolar för ungdomsbrott. Det senare är väl ett krav som inte direkt kan riktas till kommunen utan kräver nationell lagstiftning antar jag. De finns lite här och var i världen, men jag tycker inte att de ser ut att ha gjort någon avgörande inverkan på ungdomsbrottsligheten. Vad man faktiskt vet om kriminalitet är att social ojämlikhet och ökande fattigdom i samhället är en faktor som ökar den. Vad man vet om kriminella är att en bra kriminalvård faktiskt får fler på fötter och att många då aldrig återvänder till fängelsestatistiken. redan idag kommer ungefär hälften inte tillbaka i fängelsesystemet efter avtjänat straff, fast tidningsrubriker kan leda en till att tro något annat.
Det är lätt att förstå att den som kommer ut från finkan och inte har ett jobb och bara gamla drogarkompisar som bekanta, inte har lätt att springa ifrån sina förutsättningar att hamna där igen.Trots att invandrarna är en oproportionerligt stor andel av fångarna så är 99 procent av hela invandrargruppen helt fria från brott. Däremot är invandrarna en större del av den fattigaste gruppen än genomsnittsvensken (vad nu det kan vara då). Det är viktigt att ha detta i minnet när rasisterna härjar som värst. Det är alltid dags att påminna om de sociala villkoren, eftersom även borgarklassen vill gömma undan den delen av sammanhangen eftersom de står för en politik som ökar ojämlikheten i samhället. Därför handlar deras argumentation oftast om individnivån.

Read Full Post »

Ikväll var det samråd om programmet för översiktsplanen för Gävle kommun i Hedesundas Folkets Hus. Vi har antagit en översiktsplan för staden, nu är det kommunen i övrigt som står på tur för att få sin översiktsplan. Översiktsplanen talar om i stora drag hur kommunen tänker använda marken för olika ändamål, var bebyggelsen finns, var naturvärden finns och vad som ska utvecklas eller vad som ska bevara frö framtiden, var man vill bygga nya bostäder var man vill ha nya verksamheter, var man behöver sätta av mark för vägar, järnvägar eller andra allmänna intressen. De tre större tätorterna är Norrsundet, Forsbacka och Hedesunda, på varje ort har man haft öppna möten för information och insamling av åsikter. Men det är fortfarande fritt fram att tycka till fram till den 15 mars om förslaget till program.

Gävles arbete med översiktsplanen för staden med alla de dialoger som ägde rum har studerats av andra kommuner och ambitionen är att denna översiktsplan ska vara lika väl genomarbetad som den första.Samråd i Hedesunda Folkets Hus

I Hedesunda Folkets Hus hade det samlats fullt vid de utställda borden för grupparbeten och vi fick in värdefulla synpunkter om planeringen.

Vi fick höra att även skolan arbetade med översiktplanen och att barnen ivrigt studerade kartor och diskuterade kring frågorna.

Jag tycker det här är viktigt att framhäva, de många möjligheter som vi i Sverige har att komma till tals om de frågor som berör oss.

Här nedan är länken till handlingen och informationen på kommunen hemsida:

http://www.gavle.se/Bygga-bo–miljo/Kommunens-planarbete/Aktuella-planer-och-program/Gavle-kommun1/

Read Full Post »