Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘främlingsfientlighet’

Det stör mig att Sveriges populäraste Vänsterparti-förening också har nog den fulaste hemsidan, men är störst ändå. Men det är också en viktig påminnelse om att i politiken räknas ibland innehållet och inte bara ytan. Det känns märkligt att skriva det precis när valet vunnits av yta utan innehåll. Tusentals väljare har röstat emot sina objektiva klassintressen, man har gett makten till högern och ökat högerextrem röstande. Trots att dessa krafter är ute efter att minska arbetarklassens inflytande på alla plan.
Jag länkar nedan till Stig Henrikssons krönikor på Vänsterpartiet Fagersta:s hemsida.
I den första reflekterar han över SD:s framgångar, jag kan dela hans analys om att vi inte vunnit de insteg vi borde haft i det sociala rum som göder de främlingsfientliga tankarna. Men jag ser deras expansion även som en moralisk ryggradslöshet, en individ kan faktiskt välja att ta kampen mot kapitalet eller skylla allt på dem nederst i trappan. Men om en individ inte ser det valet, kan man lasta individen för valet då?  En korrekt invändning men den gör inte det moraliska förfallet mindre.
För det andra ser jag en allvarlig brist i vårt skolsystem, man har inte lyckats med sitt demokratiska uppdrag om eleverna väljer främlingsfientligt och högerextremt. Utbildningen i demokrati har länge varit bristfällig och våra lärare är inte de som alla gånger har de bästa insikterna i demokratiskt arbete, har jag förstått av många lärarkommentarer. I ett demokratiskt land borde det väl vara naturligt att eleverna gick ut med kunskaper om föreningsdemokrati,  styrelsearbete, demokratiska processer som motsvarar i vart fall en grundkurs hos Ung Vänster.
Naturligtvis hör det ihop med en skola som länge urholkats på resurser och som låtsats fungera när ingenting funkar. Självklarheter som att eleverna ska ordentliga toaletter, skolgårdar, känna sig trygga i skolmiljön, ältas och vänds på och i bästa fall kommer det åtgärder när problemen blir akuta.
Under åren efter budgetsaneringarna har man i många kommuner lyckats ge skolorna mer resurser och det finns goda resultat, det främlingfientliga röstandet är trots allt begränsat. Men med valresultatet som ligger för handen, är jag orolig igen. Det fattas 20 miljarder i de offentliga finanserna för välfärden var senaste budet jag läste om.

http://vfagersta.se/kronika.htm

Read Full Post »

En gång för väldigt länge sedan på väg till något annat så högg en grupp klasskamrater med mig till nånting jag inte riktigt visste vad det skulle vara. Det visade sig att de var på väg till konfirmationsundervisningen, och den vägen halkade jag med eftersom alla andra också gjorde det och kanske hade jag en underliggande barnatro kvar.

Vi hade en kvinnlig och en manlig präst som var vänliga och trevliga själar och jag blev konfirmerad. Så gick åren och jag blev alltmer förfärad över allt människor hittat på i Guds namn, vilka gruvliga aktiviteter som försetts med välsignelser från präster av alla slag. Det började skava, sedan skavde det riktigt rejält när man hörde kvinnofientliga och homofobiska präster uttala sig. Så när en vän talade om att man även sparade en krona på att gå ur i kyrkoskatt så var dags att säga upp bekantskapen med Svenska kyrkan.

Jag kan inte förneka att genom åren hört präster som varit stora humanister som talat klokt, nunnorna i Aliske som gömde flyktingar har också min stora respekt och många fler. Men med tiden har mera talat för att Gud har väldigt lite med att göra om man handlar gott i världen eller ont. Det handlar mera om en inre kompass som förvärvas på olika sätt av olika människor.

Ändå är jag ganska förtjust i ståtligheten i stora kyrkorum, de ger plats för stora tankar om människans väg och öde. Dessutom är tanken på en organisation som tjänar världen för goda syften ganska oemotståndlig…

Därför blir jag glad när kyrkan då och då gör något jag tycker är bra. I dagens DN och SVD har stifte i Stockholm gått ut i stora annonser mot rasism, väldigt vackra annonser, fast kanske om man nu ska vara en nutidsironiker, med lite kitschvarning, men jag sväljer dem med hull och hår ändå.

Kolla själv här:

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=396045

Och naturligtvis om religionen och påverkan och betydelse för människor

http://richarddawkins.net/

Read Full Post »