Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘flyktingar’

Det finns väldigt mycket att ta upp, tur att andra ibland säger det man vill säga bättre. Då räcker det att bara publicera en länk till det som bra tänkt och skrivet.
Ingenstans i världen har det internationella kapitalet lyft fram regeringar som har en social agenda. Tvärtom man stöttar och lyfter fram regeringar som hjälper till att exploatera arbetskraften och som tillåter hänsynslös utvinnande av naturresurser och där vinsterna i den mån de får stanna i landet går en till smal borgarklass som kalasar tillsammans med de internationella företagen  på landets resurser. Nu finns det trots allt exempel på vänsterregeringar som valts av folket, de är omgivna av mäktiga fiender som misstolkar och förvränger allt vänsterregeringen gör i sina media, de undergrävs av ofta korrupta statsbyråkratier som gör sitt för att motverka progressiva förändringar och har stora problem med ett rättsväsende som i närmaste varit betalda drängar för borgarklassens intressen i landet. Och räcker inte det till så står man alltid inför risken att kuppas bort av borgarklassen som alltid kan få stöd från USA för sådana planer.
Torts allt detta så har vi vänsterregeringar som återvalts, vi har Chavez i Venezuela och Lula i Brasilien.
Chavez illustrerar ett annat problem för vänstern, ett internt problem, nämligen att man gärna vill behålla makten även via lagstiftningen, när man ser behoven och ser vidden av bristerna. Men det är en klassisk fälla som inget gott kommer ut från. Man måste lita till demokratin och folkrörelserna, har inte de kraften och förmågan att organisera landets arbetare så vinner man inget bestående i parlamenten heller. Sveriges socialdemokrati är ett tydligt exempel på detta, en fackföreningsrörelse som kämpar med förtroendet från sina medlemmar och inte lyckas mobilisera inför ett viktigt val, behåller inte heller den parlamentariska makten.
Det krävs något helt annat av socialdemokratin än ängsligt positionerande mot medelklassen för att arbetarrörelsen ska få parlamentarisk makt i Sverige igen.

http://www.unt.se/debattspecial/vastlanderna-sjalva-orsak-till-folkvandringen-1053174.aspx

Annonser

Read Full Post »

Från att först exporterat 1,3 miljoner människor i första hand till USA har Sverige haft mer invandring än utvandring. Sist jag tittade på nettot hade man inte riktigt kommit ikapp, nu hittade jag inte just den sammanställningen på SCB.
Uppdatering: Nu tog jag hem SCB:s fil som kalkylblad och summerade och sedan 1851 har vi faktiskt på senare tid fått ihop ett överskott mellan in och utvandrade med hela 290 000 personer…

Vår industri växte efter kriget, vi hade en oförstörd industristruktur och kunde exportera råvaror och färdiga produkter. Den industrin sög upp landsbygdsbefolkningen som inte behövdes i jordbruket men verksamheten blev så omfattande att man började dra till sig arbetskraft från länder runtomkring, och när den inte räckte till fick man värva folk från den europeiska kontinenten med.
Men kriserna kom till oss med och arbetskraftsinvandringen har nästan helt avtagit, istället har det sedan 80-talet kommit flyktingar från olika oroshärdar i världen. På senare tid har etniska rensningar på vår egen europeiska kontinent lett till flyktinginvandring.
Jag citerar direkt från migartionsverkets hemsida följande:
”Att söka asyl innebär att en person kommer till Sverige för att han/hon anser sig behöva skydd. Det är Migrationsverket och migrationsdomstolarnas uppgift att bedöma om de skäl som åberopas räcker för att bevilja ett uppehållstillstånd.

Enligt utlänningslagen får en asylsökande uppehållstillstånd om han eller hon anses vara:

* flykting
* skyddsbehövande
* eller uppfyller kraven i utlänningslagens regel om synnerligen ömmande omständigheter. Ofta handlar det om humanitära skäl som t.ex. svår sjukdom och mycket lång vistelsetid i Sverige

__//__
Under åren 2007–2009 fick totalt 33 025 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. ”

Ur det politiska flyktingperspektivet är utvecklingen i Ryssland och flera gamla öststater ganska oroande. Ingenstans finns regeringar med stora sociala ambitioner utan man satsar hejvilt på samma gamla rövarkapitalism här som där. Demokratin är satt på undantag, starka folkrörelser och demokratisk genomskinlighet för landets styrning saknas i stor utsträckning. För att göra allt värre så växer de gamla främlingsfientliga krafterna där med, och risken för nya stora flyktingvågor finns i bakgrunden.
Ser man på världsläget har inget förbättrats i de senaste flyktinghärdarna i världen, det samma krig och elände som pågår nu som då.

Världens står inför ett scenario som kan bli skarpt när vi minst väntar det. Flera ekosystem är nära sitt sammanbrott, vattenbrist, extrema väderförhållanden och hänsynslös exploatering ökar den dag det är. Väldigt lite förnuftigt agerande händer för att uppväga vår belastning på världens ekosystem. Så frågan är när dyker de första klimatflyktingarna upp vid EU-gränsen eller kommer det att hända först inom EU? Vad gör vi då?
Klimatsammanbrott kan leda till oanade konsekvenser, i Pakistan är ett område stort som Sverige översvämmat och miljoner är hemlösa…

http://www.migrationsverket.se/info/1764.html
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/etiska-fonder-saknar-makt_5088197.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varldens-extrema-vader_5253713.svd

Read Full Post »