Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘energieffektivt byggande’

På årets sista Miljö och Byggnämnd tog vi ett kul beslut. Vi ska arbeta vidare med att ta fram ett exploateringsområde som släpps bara till ekologiskt byggande. Markanvisningarna är mera i händerna på tekniska kontoret och MMP (Kommunstyrelsens mark-, miljö-, och planberedning) så frågan ägs ju inte av oss i vår nämnd från början. Men vi har förstått att även de är med på att det är en bra idé.
Det finns några markområden i röret som skulle vara lämpliga för en sådan utbyggnad.
Vid seminariedagen om energieffektivt byggande så fick man inte riktigt intrycket att vi i Sverige skulle vara de som ligger mest i framkanten på sådant byggande, inte ens verkar vi vara de ledande i att bygga med träkonstruktioner. I Tyskland finns firmor som bygger med ny träteknik, man bygger stora områden med ekologiskt tänk i grunden.
Om jag var byggherre idag skulle jag nog försöka vara med lite mera, med tanke på att EU har lagstadgad fri konkurrens så kan mycket väl morgondagens byggherrar vara tyskar med stort kunnande i ekologiskt byggande…

http://approximationer.blogspot.com/2006/02/dags-fr-ekologisk-arkitektur.html

http://approximationer.blogspot.com/2010/03/rodgron-stadsbyggnadspolitik-och.html

http://www.smartgrid.se/

http://www.bofast.net
http://www.passivhuscentrum.se/startsida.html

Read Full Post »