Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Lokalpolitik’ Category

Egentligen skulle meningen vara att prata om hela översiktsplanen för Norrlandet på de samrådsmöten som nu har genomförts på Norrlandet. Onsdagkväll var det ytterligare ett samrådsmöte, på Engeltofta denna gång, man kör några stycken samma kväll på fasta klockslag. Men hela det arbetet överskuggas av beskedet från Gestrike vatten om kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp till Norrlandet. Idag är man tvungen att tala om en kalkyl för anslutningen på mellan 300 000 till 400 000 kronor. Det är naturligtvis ett rejält orosmoln för många ägare av lite enklare tjäll på Norrlandet. Samtidigt är man väl medveten om behovet av en lösning för vatten och avlopp, det finns dåligt med grundvatten, fast några har bra brunnar än så länge. Andra har fått saltinträngning och överhuvudtaget så har man redan smittat varandras vatten med bakteriaflora från avloppsanläggningar och alla dessa problem ser ut att förvärras. Men priset, ja, det är inte så många som kan ta emot en nota på de pengarna med en axelryckning. Efter utställningstiden och insamlandet av synpunkter blir det en politisk diskussion om vad som kan göras och i vilken mån man kan subventionera utbyggnaden ytterligare utöver de 100 miljoner skattekollektivet stoppar ner i det nuvarande förslaget. Jag har föreslagit vår kommungrupp att man borde fundera på möjligheten att skjuta upp anslutningsavgiften för enklare stugor helt och hållet tills man ändå ska sälja eller överlåta stugan till någon annan.
Man borde väl också titta om det är möjligt att finansiera lån som kostar en ränta på max diskontot, +2 procent, det hade vår gamle kassör i skånedistriktet som utgångspunkt för en rimlig låneränta partiföreningar emellan. Idag betyder det en låneränta på kring 3 procent.
Jag tror det är svårt att motivera ytterligare bidrag från skattekollektivet än kapitaltjänstkostnaderna under utbyggnadstiden, de 100 miljoner kronor som nu finns i kalkylen, för det finns fler områden som har behov av utbyggd VA och de bör ha rätt till  stöd i samma omfattning som Norrlandet får. Men det är också möjligt att tänka sig mer i subvention från skattekollektivet, om man tycker att det här är något vi alla ska bidra till, att öka möjligheterna att hitta attraktiva boenden i landsbygdsmiljö. Vi får väl se vart diskussionen landar när synpunkterna samlats in från utställningen. Det är väl inget parti som har ett färdigt recept för dessa frågor än.

Man kan skicka in synpunkter på översiktsplanen fram till den 30 juli.

http://www.gavle.se/Bygga-bo–miljo/Kommunens-planarbete/Aktuella-planer-och-program/Norrlandet/

Read Full Post »

Idag skippade jag jobbet och var med på invigningen av kulturskolan istället. Det var väldigt trevligt, vilka fantastiska ungdomar vi har och förmodligen bygger deras kunnande på tålmodiga och duktiga pedagoger. Nynässkolan har gjorts om till kulturskola, skolan blev över i det Aulan i Kulturskolan Nynässlumpartade brickspelet som grundskolan idag är. Nu när jag besökt lokalerna så kan man tycka att det var tur att den inte längre behövdes, för här har man skapat väldigt fina utrymmen. Vilken isolering sedan, grupperna kunde hålla fullt ös och vad jag hörde kom ingenting igenom till nästa rum.
Homo sapiens har sedan  långt tillbaka utvecklat förmågan att bygga gemenskap kring sång och dans, en senare teori är rentav att våra långa och starka lårbensmuskler  troligen utvecklats för bland annat långvarigt dansande. I djungeln är det svårt att springa, på slättlandet springer fyrfotingar mycket snabbare än tvåbeningar…
Men för att imponera på tjejer respektive killar funkar dans bättre…
Läs Lasse Bergs “Gryning över Kalahari” för en bättre beskrivning och källhänvisning.

En kulturskolesatsning rimmar väl ihop med högskolans satsning för upplevelseekonomi, när Sång med orkestermaskinerna tillverkar allt vi behöver, får vi återigen som människorna gör och gjorde i sina grupper samlas kring elden och underhålla varandra efter förmåga.

Jag fick prova på rollen som stressad badvakt hos teatergruppen, det gick inget vidare, men vilken enorm kreativ energi ungdomarna utstrålade, jag knockades lätt av den och gick uppspelt vidare.

Det är lätt att glömma bort i vardagens stretande vilka kreativa energier  varje människa genom decenniernas urval är laddad med, vi homo sapiens är gjorda för kreativt samarbete, samhällets strukturer kan antingen stjälpa eller hjälpa oss att använda den för  varandras bästa.
Teatergruppen

Okej, bildhanteringen i WordPress var inte lätt att tampas med, nu får det bli som det blir…

http://www.skola.gavle.se/kulturskolan/

Lite mer jazziga toner.

Gitarrlektion

Tidiga övningar med fiol

Read Full Post »

Ikväll var det samråd om programmet för översiktsplanen för Gävle kommun i Hedesundas Folkets Hus. Vi har antagit en översiktsplan för staden, nu är det kommunen i övrigt som står på tur för att få sin översiktsplan. Översiktsplanen talar om i stora drag hur kommunen tänker använda marken för olika ändamål, var bebyggelsen finns, var naturvärden finns och vad som ska utvecklas eller vad som ska bevara frö framtiden, var man vill bygga nya bostäder var man vill ha nya verksamheter, var man behöver sätta av mark för vägar, järnvägar eller andra allmänna intressen. De tre större tätorterna är Norrsundet, Forsbacka och Hedesunda, på varje ort har man haft öppna möten för information och insamling av åsikter. Men det är fortfarande fritt fram att tycka till fram till den 15 mars om förslaget till program.

Gävles arbete med översiktsplanen för staden med alla de dialoger som ägde rum har studerats av andra kommuner och ambitionen är att denna översiktsplan ska vara lika väl genomarbetad som den första.Samråd i Hedesunda Folkets Hus

I Hedesunda Folkets Hus hade det samlats fullt vid de utställda borden för grupparbeten och vi fick in värdefulla synpunkter om planeringen.

Vi fick höra att även skolan arbetade med översiktplanen och att barnen ivrigt studerade kartor och diskuterade kring frågorna.

Jag tycker det här är viktigt att framhäva, de många möjligheter som vi i Sverige har att komma till tals om de frågor som berör oss.

Här nedan är länken till handlingen och informationen på kommunen hemsida:

http://www.gavle.se/Bygga-bo–miljo/Kommunens-planarbete/Aktuella-planer-och-program/Gavle-kommun1/

Read Full Post »

Tio jobb förblir tio jobb

Den politiska högerns lösningar på samhällsproblemen är lika gamla som borgarklassens egenintressen. Att påpeka detta i en och annan fullmäktigedebatt får delar av högern att resa ragg. Nu senast i en gemensam debattartikel, där jag beskylls för att uttala mig näringslivsfientligt. Jag illustrerade bara att 10 offentliga jobb inte blir fler, om samma 10 offentliga jobb utförs av en privat utövare. Det borgerliga snömoset som sprids som en kvävande dimma i landets övervägande borgerliga retorikorgan kan ge det intrycket ibland. Men ur samhällsmedborgarens synpunkt finns det ingen vinst med att man sänker löner för samma arbete, eller att samma arbete delas upp på fler utövare som alla ska ha täckning för sina administrationskostnader och en avkastning på sitt kapital. Vilket inte hindrar att det finns behov av en nyttig konkurrens som driver vidare och utvecklar verksamheter. Men det är inte någon anledning i sig att, av rent ideologiska skäl, flytta över verksamhet till privata utövare. För borgerligheten har det varit så viktigt att man till och med närmast skänkt bort offentlig egendom till privata ägare. I vad mån det effektiviserar och utvecklar verksamheter är ganska oklart. Att politiken känns gammal beror på att vi i vår studiecirkel på 70- talet konstaterade att nästa investeringsområde för kapitalet var den offentliga sektorn eftersom den industriella sektorn inte längre kan bära ytterligare investeringar när det finns en given gräns för hur mycket pryttlar folk kan efterfråga. Dessutom så jagar kapitalet sin egen svans genom att den hela tiden verkar för att minska löner för samma människor som ska köpa pryttlarna som tillverkas. Hela EU-projektet har som huvudsyfte att leverera nya arenor för borgarklassens kapital under jubel och klang rop om effektiviseringar. I den verklighet som ”verklighetens folk” lever i finns förvisso gånger då man upplever en rationalisering/förbättring av sitt arbete i en annan regi än den offentliga. Men priset för dessa gånger är ett alltmer skruvat tempo, ofta sämre avtal och framför allt en rejäl tejpbit över käften. Då inga privata företag frivilligt gått med på att skriva avtal om meddelarfrihet för sina anställda. Det finns ingen anledning att överdrivet heroisera offentliga sektorn som arbetsgivare, men där har vi som allmänhet och skattebetalare insyn och kan kräva effektiv medelsanvändning och förändring. Men förändringsarbete är svårt och och alla stora organisationer kämpar mer eller mindre framgångsrikt med att anpassa sin organisation till utveckling och förändring. Jag tror Sveriges näringsliv blomstrat betydligt mer med Vänsterpartiets förslag om stöd för gröna jobb, om att företagarna ska slippa betala sjuklöner och att bankernas kreditvillkor granskas. Med flera förslag som är populära hos företagarna, när de inte vet att det är Vänsterpartiet som driver dem, de borgerliga partiföreträdarna tar alla tillfällen i akt att skrämma företagen för vår politik genom att använda låghaltiga tillmälen som ”absurd”, ”vänsterextrism” med mera. Det är naturligtvis för att man skramlar ganska tomt med tunnorna så länge det inte handlar om ren och skär överföring av offentliga medel till privata händer. Jag tror att det gemensamt ägda kan drivas och förvaltas lika effektivt som något annat, än så länge bor det inga kackerlackor i allmännyttan. Men det är väl den bredd på förvaltare av bostäder borgarna i Gävle också jagar efter?

Seppo Laine (V)

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.1670379

Read Full Post »

V tar kostnaderna för en bra skola
Hade vi vunnit valet 2006 skulle det funnits 200 000 nya offentliga jobb, bland annat i skolan, skriver Seppo Laine (V).
I förrgår på fullmäktige fick jag ett litet antal vykort med uppmaningen att inte låta barnen betala krisen.
Vykorten var undertecknade med namn men hade inga adresser för vidare kontakt, därför hoppas jag svara allmänt via en insändare.
Det är Lärarförbundets förtryckta vykort det handlar om, med budskapet att man inte ska spara på skolan.
För Vänsterpartiet är ett sådant löfte inte svårt, hade vi vunnit valet 2006 skulle det funnits 200 000 nya offentliga jobb, bland annat i skolan. Det hade inneburit en kraftig kvalitetshöjning i den offentliga sektorn, däremot ingen skattesänkning.
Rent kommunalt har vi det värre, elevantalet minskar, privata skolor dränerar de kommunala skolorna på resurser och vi måste anpassa oss till förutsättningarna, det betyder att ett antal lokalytor blir överflödiga när privata skolor växer upp i diverse lokaler.
Ibland försöker vi lämna en skola men då kan Skolöverstyrelsen tänkas godkänna en privat skola i lokalen och kostnaden blir kvar i kommunen.
Majoriteten i kommunen har skolorna som prioritet och de byggs om och förnyas för miljonbelopp, vi avser att leverera stöd till även utsatta elever och förbättra en skolverksamhet som redan i dag har fått goda vitsord i en nationell granskning.
Vänsterpartiet vill bygga en skola som utvecklar varje individ till sin bästa nivå. Vi är beredda att ta kostnaderna för det, givet att förutsättningar finns nationellt.
Seppo Laine (V)

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.1129419

Read Full Post »

« Newer Posts