Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Lokalpolitik’ Category

Det är ena räliga kryp översvämmningsmyggorna. Det är klart, speciellt om de uppstår i de kopiösa mängder som nedre dalälvsområdet drabbats av. Invånarna kring älven säger den som inte varit om plågan inte förstår situationen och vilket elände de är för folk och fä. I tidningarna idag kan man läsa om att översvämmningsmyggan håller på att sprida sig i Sverige, klimatmodellen SMHI redovisar för effekterna av klimatförändringen är synnerligen positiv för myggan, med mera nederbörd kommer också flera översvämmade områden. Jag tror invånarna om att vi har lite svårt att inse mängden aggressiva mygg, även om jag som försökte sova i samma bastuförstuga som några tusen vanligen stickmygg, har inte inte hela vidden klar, för även den som stålsätter sig fixar bara någon minut med översvämmningsmyggen. En sommar var det några grabbar som tidningarna skrev om som skulle testa metoden med att sitta kvar tills de blivit immuna. De höll inte ut länge, och lika bra det, för vetenskapen säger att det inte hjälper med metoden att låta dem bita tills man skulle bli immun och oaptitlig för myggen, de fortsätter glatt käka så länge det fins bar hud att landa på.
Jag sitter numera med i referensgruppen för ”Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven”, genom Bygg och Miljönämnden i Gävle. Det är en grupp som samlar de olika aktörer som kring Nedre Dalälven, Gävle kommun har en bit dalälv vi också inom kommunen. För denna grupp återrapporterar länstyrelsen olika rapporter som olika arbetsgrupper arbetar med inom den regionala landskapsstrategin. Man söker och erhåller pengar för projekten från lite olika håll oftast genom Naturvårdsverket.
Man har arbetsgrupper som också har deltagare från de som bor i området. Även om det är ganska klart att den enda funktionsdugliga metod som finns idag är att spruta runt med BTI, så är det ändå en osäkerhet hur långsiktigt hållbar den metoden är. Därför försöker man hålla liv i fler trådar, om man kan reglera vattnen, om man göra skillnad med växtlighet och planerad slåtter, om man kan hitta naturliga fiender till stickmyggan som kan uppmuntras. Om det finns andra metoder för bekämpning överhuvudtaget.
Mycket av det man gör är också grundforskning kring problemet med myggorna därför fanns det också en studie kring hur kommunikation och samverkan fungerar inom arbetet för landskapsstrategin. Men huvudnumret på mötet den 5 juni var en rapport om internationella myggbekämpningsmetoder. Översvämmingsmyggan är en plåga i flera länder och världsdelar. Översikten gav väl mest vid handen att även om det finns flera sätt angripa problemet och man gjort en del begränsade framgångar men att det är BTI-bekämpning som i huvudsak används. Forskargruppen fick vid mötet en del kritik från Jan O Lundström, som menade att man slarvat och att man förbisett hans forskning. För en utomstående betraktare fick man intrycket av att kritiken var en sådan som en specialist alltid kommer att kunna rikta mot en översiktlig studie. Jan O Lundström fick också mothugg från forskargruppen som ifrågasatte att han själv var inblandad i bekämpningen samtidigt som han gjort studien om myggen. Att både göra en studie och vara inblandad i lösningen ansågs okonventionellt. Lundström tillbakavisade detta och menade att han inte hade någon aktiv roll i företaget som sköter bekämpningen.
Årets bekämpnings är numera finansierad så långt den räcker, men farhågorna är stora hos de boende för hur man ska ordna bekämpningen framledes. Frågan är lite het potatis mellan kommunerna och staten som gärna vill skicka ansvaret mellan sig. Kommunerna menar att ansvaret bör vara nationellt eftersom problemet sträcker sig över kommungränser och län, medan staten gärna ser att problemet är lokalt. Hittills har ändå alla parter bidragit med pengar för bekämpningen. Nu när myggen börjat sprida sig är det kanske på plats att inse att det är nationellt fråga och avsätta en summa i statsbudgeten för bekämpningen, när det är allmänna möten lovar riksdagsmän av alla kulörer ta frågan med sig till statsmakten…
Rent pengamässigt är det ändå ganska få miljonerna bekämpningen kostar, en överkomlig kostnad för finansminister Borg men av oerhört stor betydelse för ett drägligt liv kring Nedre dalälven.
Ett av uppdragen som återstår att utreda är i vad mån vattenkraftbolagens regleringar inverkar på myggen, och om de kan reglera på ett sätt som skulle medföra färre översvämningar och därmed mindre mygg. Det skulle naturligtvis medföra krav på att även kraftbolagen är med och tar sin bit av kostnaderna för myggbekämpningen. Bolagen har meddelat att de redan reglerar så gott det går och inte kan ta mer kostnader för naturvård vilket de redan bidrar till.
Annars pågår det arbete och projekt fler rapporter kommer väl i höst och frågan är om man kan kvarna fram en kunskapsmassa som också innebär att man hittar andra framkomliga vägar för att bekämpa myggen än BTI-besprutningen.
I frågan finns inbakat en eventuell motsättning mellan åtgärder som man kan vidta men som inte stämmer med att stora områden är skyddade som naturreservat. I bakgrunden finns alltså den gamla konflikten mellan exploatering och orörd natur.
Några länkar till artiklar i media som varit:
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4635352-projekt-ska-hitta-losningar-for-att-hejda-myggplagan

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_gavle?title=svarlost_myggproblem&videoid=2185089

http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4642390-v-och-m-attackerade-s

Read Full Post »

Till arbetarklassens gemensamma kulturdrag hör att man inte får hålla på och skryta. Skrytpellar föraktas och man ska inte förhäva sig. Visst är det jobbigt med folk som skryter och förhäver sig, men lite marknadsföring för det man lyckas med behövs det nog ändå emellanåt. Jag brukar ofta tänka på hur mycket självberöm och reklam vi hade fått om kommersiella företag gjort det som vi anser är normalt i en kommun. Bara att leverera vatten varje dag och att hämta sopor kontinuerligt är något vi sällan tvingas tänka på. På en konferens i södern var det en herre från Helsingborg som berättade om hur man framgångsrikt satsat en summa för att marknadsföra vad tekniska förvaltningen gjorde och samtidigt förde ut information om ändringar och annat. Lite mer av det tänket hade inte skadat i Gävle heller.
För trots allt så berättar årsredovisningen om en hel del saker som fungerar varje dag. tusentals barn går till dagis har skoj om dagarna, det finns elever som trivs och utvecklas i skolorna, högskolan levererar nyexaminerade studenter varje år. I det nybyggda äldreboendet i Sätra trivdes gamlingar. Och 65 öre av varje intäktskrona gick direkt till vård, omsorg och skola, ytterligare 20 öre/kronan delar de med andra i gemensamma kostnader.
Man kan bara ana vad de mera skrytigt benägna borgarna gjort av detta.
Därmed inte sagt att man ska tappa fokus på att förbättra, för det finns mycket kvar, det finns staplar som inte går i topp fast de borde. Det finns verksamheter som inte fungerar fullt ut. Det finns brister vi måste åtgärda, men det finns väldigt mycket som levereras också.
Här nedan en länk till Gävles årsredovisning för 2011. I vår demokrati kan vi spåra bakåt för varje använd krona.

http://www.gavle.se/PageFiles/997/G%C3%A4vle%20kommun%20-%20%C3%85rsredovisning%202011.pdf

Read Full Post »

Det kan inte vara vettigt som vi håller på. Nu regnar det in bygglov för att få lov etablera skolor i industriområden. Det är så klart billigare lokalhyror i nån överbliven industrifastighet än riktiga skolbyggnader och naturligtvis intressant för vinstdrivande skolföretag att söka sig dit. Men är det vettig samhällsplanering att sätta ut ungdomar och barn i farliga miljöer när vi själva har byggt dyra skollokaler med skolbibliotek, kemi och fysiklabb, gymnastiksalar, slöjdsalar, aulan med mera?
Jag tycker det här är fullkomligt sanslöst, ska vi verkligen ha det så här?
Vad tycker du?

Read Full Post »

Budget för 7000 anställda och 92000 invånare var på bordet i kommunfullmäktige för Gävle. I grunden är inte skillnaderna stora på ett sätt mellan rödgröna och borgerliga budgetar. Man drivs av liknade förutsättningar och nödvändigheten att få fram liknande tjänster till kommunens invånare. Kommunens anställda gör den stora delen av arbetet för politikerna gäller det att hitta rätt prioriteringar och initiera utvecklingsarbete. Så är det även i Gävle kommun, prislappen på budgeten för de olika budgetförslagen flyttar runt en bråkdel av kommunens cirka 5000 miljoner kronor.

Men det finns en grundläggande ideologisk skillnad mellan de två blocken i politiken. Dagens borgerlighet är injekterade av nyliberal ideologi och står som en man för borgarklassens expansion in i den offentliga ekonomin.

Under ett mantra som heter att all verksamhet görs effektivare och rationellare i privat regi överförs offentliga verksamheter och offentliga resurser till privata kapitalintressen.

Ideologin är så stark att när kartan inte stämmer med terrängen så avskedar man kartritaren. När Svenskt näringsliv gjorde en undersökning om den privata verksamheten var effektivare än den vanliga offentliga så hittades det inga direkta belägg snarare en tendens till det motsatta. Utredningschefen råkade referera denna undersökning i media och fick gå.

På liknande sätt gömdes SKL:s (organisationen för Sveriges kommuner och landsting) stora undersökning om vad folket tyckte om privatiseringar och skattefinansierad omsorg, vård och skola. Det var nog bara de rödgröna partierna som fick höra att folk i grunden gillade den offentliga vården och inte hade någon ideologisk drift att privatisera den, dessutom angav man att man kan tänka sig lite högre skatter om pengarna går till verksamheterna inom vård, omsorg och skola.

I andra borgerligt styrda kommuner har främst moderater haft så bråttom att sälja ut offentliga tillgångar att man glömmer bort att ta betalt för de resurser man överför till privata händer. Därmed har man i och för sig skapat ett antal lyckliga miljonärer men jag tycker inte det är klok användning av våra skattepengar.

I Gävle har den samlade rödgröna majoriteten lagt en budget som inte innehåller några större lyft, eftersom skatteinkomsterna och statsbidrag beräknas minska kommande år. Den största samtalspunkten kommer att bli de 53 miljoner omsorgsnämnden får dra ned. Nämnden har som avsikt att klara det utan att behöva dra in på personal i närheten av våra äldre, utan ska klara målet med administrationsåtgärder. Naturligtvis är facken inte helt övertygade om det. Kommunfullmäktige fick en namnlista med över 2000 underskrifter, och det är bra, man ska påverka så att nämnden håller sig på den väg man utlovat.

Read Full Post »

Dagens första länk är till en kolumn där Thomas Bodström skriver om borgarnas kanintrick. Först gömmer man en kanin i hatten och sedan när man drar upp den så är den bra mycket mindre än den man stoppade i hatten. Ingen borgerlig tidning har hittills kommit på att berätta om kaninen som först stoppades in i hatten innan en ny klen stackare drogs upp. I vår kommungrupp hade vi roligt åt detta hat-trick (fick till ett kul replikskifte kring komvuxpengarna när hälften av det man dragit in dök upp som satsning), men det är lite svårare att ha kvar humorn när borgarnas ledamöter i fullmäktige står och trumpetar om regeringens malätna och utmärglade trollerikaniner.

Börsen
Mycket rubriker handlar om räntor och börser men sällan får man något riktigt vetande. Nu läste jag att tydligen började man planera avvecklingen av de gamla AP-fonderna 1994 och köpen på börsen ska ha startat kring 2000. Alltså borde det finnas en kurva för börsen att studera med start från minst 1998 tills idag för att få syn på hur mycket luft de stora köpen har blåst på börsvärdena. Det är fullt möjligt också att de vinster som gjordes har hämtats ut redan. Jag har inte haft tid att titta så mycket, men har ju noterat att flera stora företag är värderade 2-3 gånger sitt börsvärde, några ser ut att en vinstnivå och tillväxt som kan motsvara de framtida förhoppningarna men det nog svårt att veta hur många som står sig.
Det märkliga var det jag läste om veckan efter de stora börsfallen att småsparare fortsätter att sälja aktier… Varför i hela fridens namn gör man det? Har man lånat till dem och lösa lånen innan det går åt pipan? Det begriper jag bara inte varför någon som satt en slant på aktier skulle sälja när de betalas som lägst. Om man inte har varit med när kurserna jagades upp av AP-fonderna och fortfarande har kursstegringar att hämta hem?
Noterade också att det hade varit kul att veta vilka aktier Affärsvärlden tänker tipsa om innan tidningen trycks, verkar fungera som kurshöjare det med…
Det är verkligen dags för Tobinskatter.

Kommentarer
Veckans snackis har också varit att tidningarna till slut tar sitt redaktionella ansvar och inte låter toktrollen härja fritt i kommentarsfälten. Nu kanske man kan läsa kommentarer med behållning från att ha undvikit dem för att inte de ohjälpligt panndöda 2 procenten av befolkningen ska förstöra dagen för en.

TV
Är juryn för hård? Lite underhållande är det ju med hårda sågningar. Men jag tycker det är fel att uttrycka sig så hårt till de unga människor som väl ändå behöver någon slags vägledning som är uppriktig på vägen. Jag menar plockar man inte en enda ton rätt så är chansen lika stor som för smör i solsken att överleva som mainstream sångartist. Men samtidigt så har vi sångartister som kanske inte sjunger skönt men personligt. Jag tycker i vart fall att det är roligt att uppleva alla talanger och se deras glädje när det funkar för dem. Formatet för TV 3 satsning i området är betydligt svagare, vem orkar se det träliga TV-programmet med sina ändlösa upprepningar efter reklamavbrotten? Det är lite uthärdligare på webben där man gå direkt på uppsjungningarna inför den anonyma juryn. Men utslagning och konkurrens är stilen, vem hittar på ett format med underhållande samarbete?

http://www.aftonbladet.se/ledare/gastkolumnen/article13574488.ab

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article13575394.ab

Read Full Post »

Kommunfullmäktiges handlingar 400 sidor +

Här ovan ser du en lunta till senaste kommunfullmäktige i Gävle kommun. Vår kommun har 65 ledamöter som ska leda kommunen och hålla koll på hur kommunens pengar används. För att vara säker på att få igenom förslagen i fullmäktige brukar partierna göra överenskommelser om att bilda majoriteter i de fall inget parti fått en egen majoritet och kan bestämma självt. I Gävle har S, V och MP blivit överens om att dela på makten i majoritet. Då gör partierna upp om nämndplatser och kommunstyrelseposter efter sina interna styrkeförhållanden inom majoriteten. De folkvalda ledamöterna i fullmäktige har en rad instrument till sitt förfogande för insyn, kontroll och ledning av kommunens verksamheter som är omfattande. Nämnderna och kommunstyrelsen omsätter en 4300 miljoner kronor år 2012.

Vad verksamheterna ska göra bestämmer man via beslut i nämnder och fullmäktige med hjälp av årliga planer. Jag tycker vi har väldigt fina demokratiska instrument för insyn, beslutande och kontroll i vår demokrati. Internationella gäster är ofta avundsjuka på den vittgående regionala och kommunala självständigheten i Sverige, att man har en egen beskattningsrätt i kommunerna är inte självklart i världen. Ofta delar regeringen ut en påse pengar för hela verksamheten och inte bara riktade bidrag som i Sverige. Men att de som beslutar också är folkvalda och kan avsättas via folket är viktigt. Lika viktigt är det att parlamentets minoritet har vittgående möjligheter att ställa frågor och ha insyn i majoritetens göranden och låtanden från nämnder till kommunstyrelse och fullmäktige. Varje fullmäktige behandlar enkla frågor och interpellationer från den borgerliga minoriteten  som försöker pejla på det de, dels vill låta påskina att de skulle klara bättre och dels menar att majoriteten inte klarar av på ett bra sätt. Ibland kan jag tycka att man fiskar på ett osnyggt sätt men det är bara att acceptera, majoriteten kan bara låta minoriteten hållas på det sätt de vill. Naturligt är det också att, eftersom det finns en borgerlig regering som ibland släpper till lite extra slantar till kommunsektorn, att våra oppositionspolitiker genast i fullmäktige ställer frågor om ”Vad har ni gjort med pengarna som kommit från regeringen?”. Ofta får man då påminna om att det är pengar som regeringen först dragit in och sedan tilldelat en skvätt tillbaka av och sedan berätta vad som var möjligt att uträtta med medlen. Det här kan man inte säga så mycket om så hade vi också agerat i minoritet i kommunfullmäktige men med egen regeringsmakt. Men frågorna kan förstås framställas mer eller mindre pompöst…

I Sverige är det alltså folkvalda politiker, de flesta människor med vanliga jobb att sköta om dagarna och med möten med partigrupperna om kvällarna och betalda uppdrag en/ett par gång/gånger i månaden. Man läser in sina tjocka handlingar efter förmåga  och funderar och ställer frågor, hittar felaktigheter och saker man vill ändra på. Det här är en styrka att allt inte bara utförs av tjänstemän utan alla beslut har en återföring till de folkvalda som  har kontrolluppdraget och ska visa riktningen för besluten. Då kan man ställa sig frågan hur ska du hitta till att påverka makten om inte du är en folkvald? I Sverige finns det mångahanda sätt att påverka och som förtroendevald har varit med om flera, jag har varit på stormiga stormöten, fått epost, telefonsamtal, fört samtal på gator och torg och allt detta är viktigt för hur frågorna till slut formas. I Sverige går stora byggprojekt ut på samrådsförfaranden och synpunkter som då förs fram förändrar ofta besluten.
Alla förtroendevalda politiker har sitt parti att ta ledning från eftersom deras uppdrag härstammar från partiorganisationen. På partiernas medlemsmöten kan beslut fattas som sedan blir bindande eller förändrar beslut.

Jag gick en kurs i statskunskap i Lund, för ganska länge sedan, som gjorde jämförelser mellan olika parlamentariska system. Mitt bestående intryck blev att vi i norden och framför allt Sverige har  ett unikt bra parlamentariskt system. Det finns en gräns på 4 procent för att ta sig in i riksdagen, vilket gör att parlamentet inte blir fyllt av småpartier som bråkar dagarna i ända. Samtidigt undviker man att att parlamentet blir en arena för två eller tre stora partier som tar all plats. Vi har tillräckligt med partier för att kunna bilda regeringar med egen majoritet (för det mesta) och det är möjligt för nya partier att bildas och ta sig in över spärrgränsen. Hur det än är, så hade ett parlament med 5  miljoner partier varit ohanterligt, vilket hade behövts om varje röstberättigad väljare hade fått sin åsikt representerat exakt av ett parti. Demokratin handlar om kompromisser och majoritetsbeslut, en rimlig ordning tycker jag, hur bra något än är, tar det oändlig tid att få en absolut majoritet för någon fråga. Min upplevelse är att även om det rör sig om något som är bra för alla, så kan man få med en 80 procent ganska omgående medan 20 procent talar emot in i det sista, men ror 80 procent åt ett håll, så är den riktningen båten tar.
Det är väldigt sällan jag har varit med om under alla mina år att beslut hänger på en röst i jämnt 50-50 läge, men det har hänt det med…

Jag gillar också vårt sätt att räkna röster för mandaten, det gör att varje individuell röst blir viktigt eftersom rösterna viktas allt mer för varje mandat som tilldelas, det sista mandatet kan hänga på en enda röst…

Jag gillar även att vi har undvikit för stora inslag av personröstning. Jag har sett det i Finland och tilltalas inte alls av kändisröstning och personskvallret i pressen. Trams och skvaller dominerar nyhetsförmedlingen istället för verkliga politiska frågor.

I Sverige är det väldigt lätt att göra sin röst hörd, alla kan starta tidning, alla har yttrandefrihet (i princip), alla kan ta kontakt med en politiker eller förvaltningstjänsteman, ingen statsterrorism utövas mot de som uttrycker åsikter. Inga mördarligor far runt och dödar förtroendevalda eller fackliga ombud (fast nassarna i Sverige mördade en i modern tid). Företeelser som folk fortfarande utsätts för och flyr från i världen.
Denna demokrati är värd att försvaras och utvecklas varje dag, var med du också!

Read Full Post »

Naturligtvis kom det sent på, skickade den igår när såg länken i Facebook, men jag har i vart fall försökt,  hittade 22 adresser…

Hej!

Det här skriver jag till dig  som är borgerlig politiker och som råkar finnas i mitt adressregister. Det gör jag för att jag stött på dig i olika sammanhang och fått intrycket att du är en hygglig människa.
Därför har jag svårt att tro att du är nöjd med den reglering av sjukperioden regeringen hittills åstadkommit. Alla borde inse att något måste göras omgående för ändra på regelverk som kånkar iväg cancersjuka och rullstolsbundna till arbetsförmedlingen, som driver folk från hus och hem på grund av sjukdom.

Att syftet med reformen i väsentligt var riktigt hindrar inte att praktiken blivit drakonisk och den måste ändras. På torsdag har riksdagen en möjlighet att fatta beslut om det.

Se länken för vidare information.
Hoppas att du tar kontakt med din riksdagsledamot i ärendet.

med vänlig hälsning

Seppo Laine

http://gt.expressen.se/ledare/1.2254065/gladnikoff-allianspartiernas-politiker-maste-folja-sitt-samvete

Uppdatering 2011-01-14

Ingen av mottagarna till propån har hört av sig tillbaka. Och nu kan man se att regeringen med hjälp av sin Pravdapress tänker gömma frågan helt och hållet..

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article8408640.ab

 

 

Read Full Post »

Vid dagens fullmäktige skedde det val till nämnder och styrelser under större delen av mötestiden. När vi väl kommit till besluten började det rulla på rätt bra. En kort debatt ägnades åt friköpen av tomträtterna. Tidigare i historien har kommunen underlättat egnahemsbyggen genom att hyra ut marken istället för att man köpt marken. Hyran för den marken kallas för tomträttsavgäld. Genom åren har hyran i närmast legat still för dessa och avtalens längd har många varat ända upp till 60 år. Det har lett till attt vi delvis haft markhyror som inte ens bekostat arbetet med att skicka ut fakturan varje år. Eftersom många avtal började löpa ut för ett tiotal år sedan började man titta närmare på hur det stod till med markfrågan. Det ledde till en plan för att få flera att friköpa marken och dels att anpassa markhyran till dagens prisnivåer. Även om alla kan förstå att det måste bli så, så har det varit en del protester från de som drabbas av höjningarna, det är ju inte roligt när något blir så väldigt mycket dyrare. Men trots att borgerligheten varit frikostig i att skänka bort gemensam egendom på andra håll, så har man varit ganska sams om tagen med den kommunala marken i Gävle. Nu ville man bara ge villaägarna en längre respittid för att överväga sitt eventuella köp av marken eller fortsatta markhyra. Majoriteten och tekniska kontoret menar att de som blir berörda av utgångna avtal i år och nästa år haft god förvarning. Jag vill nog hålla med om det, det är en rörelse som pågått länge i hela Sverige och ingen som sitter på så kallad ofri grund, alltså man hyr marken, kan vara omedveten om att det fanns något i röret…
Sedan fick Gävle energi en ny prissättningsmodell som innebär att alla får samma grundavgift så småningom. Därefter fick Gävle Energi lov att köpa upp Hedesunda Elektriska, det är en naturlig följd av de samordningsvinster det finns av att ha en större verksamhet.
Sedan kom vi till dagens clou i mitt tycke, en ambitiös och fin renhållningsplan som startar från utgångspunkten att man inte ska skapa några sopor. Hela planen kan hämtas här:

http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_sida.aspx?id=814

Jörgen Edsvik som blev ny ordförande för Miljö och byggnämnden för nästa mandatperiod idag, pratade väl för varan och kommunfullmäktige antog den utan debatt.

Read Full Post »

Några ungdomar på glid har lyckats få upp brottsstatistiken i Gävle. Detta är naturligtvis inte bra och trenden är en ökande total. Det är en utveckling som naturligtvis måste brytas. I lördags stod jag någon timme och samlade in namn för ett ”Tryggare Gävle” som nattvandrare i Sätra, det var ju ganska enkelt och de förslag som hade skrivits var inte särskilt konkreta, ungefär ”gör något nu”, dessutom ett krav på jourdomstolar för ungdomsbrott. Det senare är väl ett krav som inte direkt kan riktas till kommunen utan kräver nationell lagstiftning antar jag. De finns lite här och var i världen, men jag tycker inte att de ser ut att ha gjort någon avgörande inverkan på ungdomsbrottsligheten. Vad man faktiskt vet om kriminalitet är att social ojämlikhet och ökande fattigdom i samhället är en faktor som ökar den. Vad man vet om kriminella är att en bra kriminalvård faktiskt får fler på fötter och att många då aldrig återvänder till fängelsestatistiken. redan idag kommer ungefär hälften inte tillbaka i fängelsesystemet efter avtjänat straff, fast tidningsrubriker kan leda en till att tro något annat.
Det är lätt att förstå att den som kommer ut från finkan och inte har ett jobb och bara gamla drogarkompisar som bekanta, inte har lätt att springa ifrån sina förutsättningar att hamna där igen.Trots att invandrarna är en oproportionerligt stor andel av fångarna så är 99 procent av hela invandrargruppen helt fria från brott. Däremot är invandrarna en större del av den fattigaste gruppen än genomsnittsvensken (vad nu det kan vara då). Det är viktigt att ha detta i minnet när rasisterna härjar som värst. Det är alltid dags att påminna om de sociala villkoren, eftersom även borgarklassen vill gömma undan den delen av sammanhangen eftersom de står för en politik som ökar ojämlikheten i samhället. Därför handlar deras argumentation oftast om individnivån.

Read Full Post »

Har man aldrig hört en budgetdebatt, så kan det vara värt att offra örat en gång i vart fall. Det är egentligen ganska upplysande om vad de olika partierna trycker på och hur man ser på saker. Men naturligtvis är det enklare att veta vad som egentligen sägs om man har en aning om partiernas ideologiska hemvister. Då kan man koppla KD:s familjesnack till deras värdekonservatism. Man kan eventuellt roas av centern som idag predikar försäljningar av hyresrätter till bostadsrätter som de bästa nyliberalerna. Naturligtvis sparar inte moderaterna på krutet när det gäller ord om företagsamhet. Vänsterpartiet pratade varmt om vår egen ”gratis” kulturkälla, biblioteken och särskilt stadsbiblioteket. Socialdemokraternas ganska långa genomgång innefattade en längre tråd kring skolan.
Nassarnas onda arvingar hade fått ihop en helt egen budget, där man plockat lite av varje.
I vanlig ordning har Alliansen valt min gamla taktik som Vänsterpartist i Bjuvs fullmäktige, finansiera allt med kommunstyrelsens oförutsedda och projektpengar. Idag är jag mera benägen att använda projektmedel och oförutsett som vi har gjort i Gävle, för att kunna gå in och stötta i det som visar sig bra under året. Eller andra särskilda engångshändelser, nackdelen med att sprida resurserna på verksamheter är att pengarna blir bundna då och behövs igen nästa budgetår. Det finns en fördel med att några lösa miljoner för projekt som inte är tänkta att bli kvar för alltid.
Med tiden har jag lärt mig att hålla reda på drift och investeringspengar. Det är en nästan likadan skillnad som med projektpengar, investeringspengarna i budgeten samlas och används på ett projekt, sedan tar man ett annat projekt nästa gång. En ishall eller en skola är investeringar. Personalen, måltider, vård på till exempel ett äldrehem är driftpengar, de behövs igen i lika stor mängd nästa år om inget särskilt har inträffat. En bland många utmaningar när det gäller drift är de växlande årskullarna med elever i skolorna, ett år är det en puckel med elever grundskolan, ett annat år en puckel i gymnasieskolan.

Fullmäktige väljer Daniel Olsson till ordförande.

Men det viktiga är att varje krona i kommunen är möjlig att granska, och att vår ambition i Vänsterpartiet är att omvandla var och en av dem till gemensam nytta. Vi ser ingen nytta med att dela ut dem som återbäring till de som lyckats äga aktier i verksamheter som bedriver en verksamhet i den offentliga sfären.
Nu orkar faktiskt Lena Lundgren som är ordförande i Bygg och miljönämnden, beröra svamlet de onda arvingarna till nassarna kokat ihop om byggen och lite annat.

Lars-Göran Ståhl, ordförande för kultur och fritidsnämnden gör ett väldigt bra försvarstal för symfoniorkestern och påminner om att vi får 14 miljoner i statsbidrag för orkestern, vilket med våra egna slantar sysselsätter 60 personer, drar de och deras familjer iväg från Gävle så saknar vi skatteunderlag från cirka 100 personer och en väldigt fin symfoniorkester som får sökande från hela världen för sina lediga jobb.

Nu pratar moderaterna om att Gävle Energi har en av de tre lägsta taxorna i landet och undrar om det är affärsmässigt. Väl talat av dem som vill höja hyrorna i allmännyttan för det ska ge affärsmässiga vinster…

Hur kunde folk gå på deras nitar igen?

 

 

Read Full Post »

Older Posts »