Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2021

Kommunistpartiet i Kina har studerat Marx och kan utan ideologiska skygglappar utveckla sin kapitalism. Väst har kört fast i ett nyliberalt spår som bara gör enskilda individer rikare utan att tillföra samhället något. I Kina kan staten stötta forskning och utveckling utan hinder, man kan utveckla välfärd utan hinder, man kan göra hur stora offentliga satsningar som helst utan hinder. Så länge de kan exportera för värdet av sin import finns det inga begränsningar för den kinesiska utvecklingen. För att hålla undan för Kinas enorma produktionsförmåga kan väst bara lita till handelshinder i framtiden. Hur gick det till när diktaturen Kina blev västvärldens leverantör av allehanda varor? Tja, kommunisterna i Kina kan sin Marx och visste det enda en kapitalist inte kan motstå är billig arbetskraft, eftersom kapitalisten alltid strävar efter att minska sin rörliga kostnad. Och arbetskraft hade ju Kina gott om, och kapitalisten som ju är utan fosterland, svalde snällt betet. De ideologiska skrupler kinas kommunister kunde haft mot att låta sin arbetskraft exploateras av kapitalister i väst försvann med Deng Xiaopings pragmatiska ekonomi. Frågan är nu när Kinas ledare skruvar åt den obefintliga demokratin ytterligare i Kina vad ledarna i väst gör nu? De har ju inte direkt någon historia av att undvika att göra affärer med diktaturer, så det är snarare en fråga om hur de ska hantera Kinas allt större ekonomiska inflytande i gamla affärssfärer.attachment-1-2021-05-1-14-06.png

Read Full Post »