Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2016

Några tankar från föreläsningen med Christian Fuchs på Marx-konferensen hos ABF i Stockholm.

Det finns förhoppningar om att dagens kommunikation som omedelbart kan nå tvärsöver vårt jordklot ska vara grunden till ett nytt samhällssystem. Föredraget om kommunikation och Marx avslutades med en djärv bild av digital kommunism, där kommunismen var härledd ur ordets ursprung i det gemensamma.
Vi kan notera att kapitalismen arbetar hårt för att kommodiefiera, göra varor, av allt som kan delas digitalt. Multinationella bolag bevakar immateriella rättigheter som hökar. De arbetar för skapa digitala motorvägar i fiberledningarna för sitt eget innehåll. När allt är digitalt producerat och ritat finns också möjligheter att skapa exakta kopior i det oändliga. Med 3-D skrivarnas framväxt sprids denna möjlighet till de fysiska föremålen. Redan idag ser vi två spår som finns för utvecklingen framåt, dels den som låser in teknik och produkter i smådelar som man betalar dyrt för att använda, dels ett annat spår där människor hjälps åt att skapa teknik och produkter som sedan sprids fritt. Det finns många varianter på temat och en ytterligare spännande ny utveckling är fenomenet med ”crowdfunding” när den digitala tekniken gör det möjligt för människor att samla in pengar till tjänster och produkter de gillar. En musikartist kan samla till en CD-produktionen eller en video, en regissör kan fråga efter stöd för en film, uppfinnare kan söka stöd för sina produkter. Crowdfunding brukar däremot inte innebära att den stödjer en idé också blir delägare utan man får en belöning på annat sätt. Oftast genom man får något motsvarande den insats man gör, allt från diplom till produkten, tjänsten man stöttar.
Förut var man tvungen att ha mycket kapital för att kunna satsa en slant på ett projekt för att det skulle vara mödan värt, idag har kostnaden för att föra över en

betalning minskat så mycket även för internationella betalningar att människor kan samla ihop pengar för ett projekt från hela världen.
Beträfande kommunikationen så finns en sak till som gör en annan samhällsordning möjlig, nämligen det förhållande att lönearbetande världen över kan byta information med varandra om löner och arbetsvillkor. Detta informationsutbyte har knappt börjat användas i kampen om löner versus vinster, men nog borde världens lönearbetare snart börja globaliseras i samma omfattning som redan kapitalet har gjort.

http://fuchs.uti.at/books/critical-theory-of-communication/

2016-11-28-0001

Read Full Post »