Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2016

Genast måste jag modlfiera rubriken, naturligtvis är denna möjlighet bara öppen för dem som inte måste ha varje krona till sin överlevnad. Men det har faktiskt blivit rejält mycket billigare att handla med aktier genom att man kan handla med mindre antal än börsposter och att avgifterna blivit låga till, och med helt gratis.
Genom åren har jag samlat både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i en marxistisk tradition. Det började med läsningen av Vänsterpartiets grundkurs i Marxism på 70-talet, en teori som väl korresponderade med mina dagliga upplevelser av fabriksarbetet på den tiden. Sedan dess har jag läst mycket ekonomisk teori, slukade med stort intresse boken om ”lean production” och andra verk om kvalitetsarbete. Boken om återkomsten till kärnvärden och Rank Xerox var också värdefull, Ronald Coase och transaktionskostnader minns jag fortfarande som ett värdefullt komplement till mitt teoretiska bygge. Det senaste bidraget är dock Alf Hornborgs ”Nollsummespelet” en viktig påminnelse om den planetära begränsningen för vår konsumtion, en faktor som oftast helt ignoreras i de dagliga uppgörelserna och planerna.
Genom åren har jag läst om aktier och företagsekonomi men fått torrsimma då praktiska erfarenheter både varit praktiskt och ekonomiskt utom räckhåll. Men så dyker det upp en fondhandlare som lovar även små investerare att vara med på börsen. Den heter Avanza och jag började samla praktisk erfarenhet av aktiehandel.
Tidigare var det så att avgiften per köp och försäljning kunde handla om en hundralapp per affär och att man förmodades handla i börsposter om cirka 10000 kr per affär, även om det fanns en kanal för småhandel så kändes inte det särskilt hanterligt. Med Avanza klev småhandeln in på nätet och det blev möjligt att för ett lågt courtage (avgift) köpa bara en aktie om man så ville.
Nu är det möjligt för alla att med nån tusenlapp utforska aktiehandel. Och jag menar vad jag skriver i rubriken, insikten om hur allt går till blir mycket mera handgriplig när man sett och handlat något år…
Då kan det kännas som ett surt äpple att löntagarfonderna trummades sönder av en samlad borgerlighet, den hade suttit på en enorm förmögenhet och makt idag, den hade kunnat köpa upp företag som riskerade att säljas bort till ansvarslöst internationellt kapital…
Kan man då göra bra affärer? Tveksamt, har man inga stora pengar att sätta in så förblir eventuella vinster ganska obetydliga, går hundra aktier upp 3 gånger inköpsvärdet, kanske du tjänar några tusenlappar.. Och tusenlappar kan krympa ihop till ett par tior…
Men allt beror vilket intresse man har och det har skrivits om människor som gör det till sitt levebröd att handla över dagen, men för abonnemanget med låga avgifter kan man inte vara med och handla på snabba förändringar.
Framför allt framstår det som fullkomligt absurt att robotar tillåts göra affärer på mikrosekunder på värden som till syvende och sist jobbas fram av de som arbetar för sitt dagliga uppehälle i verksamheterna som betygsätts i aktiehandeln.
Är det moraliskt riktigt att handla med begagnade värdepapper? Jag tror att funktionen kommer att behövas på något sätt även i framtiden, crowdfunding visar på kraften i att samla ihop pengar till en verksamhet gemensamt. Aktierna är ett sätt göra det på som ger en liten bit ägande för pengarna man satsar, medan crowdfunding oftast går ut på att man rent ideellt satsar på något man vill se förverkligat.
Förr eller senare blir det en fråga om att man kanske vill sälja sin bit för att göra något annat, och då ser man onekligen behovet av en värdepappersbörs. Men jag skulle kunna tänka mig en lagstiftning som alltid ger de anställda första tjing på ett aktieinnehav…
Jag avstår från att kommentera de uppenbara insikterna om småfisk och stora hajar som också kommer med att genom vara med på ett hörn…
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_the_firm
http://hbswk.hbs.edu/item/xtv-xeroxs-attempted-recovery-from-fumbling-the-future
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/alf-hornborg/
https://www.avanza.se/start

skacc88rmavbild2016-06-19kl-12-23-27-2016-06-19-11-22.png

Read Full Post »