Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2015

Nu pågår det en diskussion om hur man ska komma åt det faktum att unga män främst reser till olika platser i världen för krigföring. Jag tycker det är svårt att förbjuda någon att resa iväg, dels uppstår problemet hur man ska veta vart folk tar vägen, dels är det ganska godtyckligt vem västmakterna anser vara en terrorist från en tidpunkt till en annan. Flera befrielseorganisationer har först efter sin framgång fått legitim status som just sådana. Idag bevarar kurdernas väpnade organisation demokratin mot IS, igår var det ANC:s väpnade gren mot rasförtrycket. Exemplen är många, ett historiskt som Sverige var med i, är våra Spanienfrivilliga i spanska inbördeskriget.. Däremot måste vi säkerställa en rättsordning där ingen ska kunna gå fri från att ha begått krigsbrott. Mycket av dagens militära aktioner består i brott mot civilbefolkning och krigsfångar, ska det krigas så ska det krigas efter Genevekonventionens regler. Jag menar att man ska införa en rättsreglering där var och en som återkommer efter att ha deltagit i krigshandlingar utomlands måste lämna en deklaration på vad man gjort, var man varit, vilken enhet man tillhört och intyga att man inte begått krigsbrott och intyga att man är medveten om man kan bli ställd inför rätta ifall sådana dåd i efterhand kan bevisas. För att det inte ska bli joller av det måste man också tillämpa en rättsreglering som innebär att den som underlåter att lämna en deklaration för krigsaktiviteter utomlands automatiskt får ett straff på livstid för mord om den kan bevisas ha deltagit i krigsaktivitet utan att ha deklarerat det vid återkomsten till Sverige. wpid-gerilla-2015-02-2-11-23.jpg

Read Full Post »