Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2015

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,200 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 20 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Read Full Post »

Det är rent märkligt vad hårt de patriarkala strukturerna biter sig fast, den dag som det är. Hittills har de flesta våldsamma samhällsomdaningar bitit i gräset inför allianserna av vapenbröder som tagit makten efteråt. Man kan inte låta bli att undra om Rosa Luxemburg till exempel hade haft mer tjejer att stötta sig mot i bolsjevikpartiet om det då hade varit möjligt att leda den ryska revolutionen på en bättre väg? Rosa var ju en tidig kritiker som klarsynt såg vart vägen ledde.
Mugabes Zimbabwe är ett tydligt exempel idag och tyvärr anfräts även ANC i Sydafrika av brödernas ryggdunkningar. Killarna tar makten genom att stötta varandra i sitt eget lagspel där man vet vem man lägger sig för och vilka man bekämpar. Det är alldeles nödvändigt att vi får genomslag med hälften av vardera könet och några däremellan i parlament, lagstiftande församlingar, i rättsväsende. Utan detta verkar männen alltid upprätta brödraskapet i den patriarkala ordningen med en självgående automatik.
Kvinnans ställning i världen utmanas idag av reaktionära fundamentalistiska krafter inte bara i mellanöstern, som man genast tänker på grund av den aktuella händelseutvecklingen och debatten om hederskulturer. Faktiskt är standarden i världens ledarskap ett antal herrar som spelar sina spel i herrklubben, utväxlar favörer bakom ridåerna och ger varandra positioner utan insyn.
Aborträtten angrips i Europa och i världen, en fundamental rättighet för kvinnan som individ måste vara att bestämma över sin egen kropp och välja om en graviditet ska bäras fram eller avslutas.
Den arabiska våren ger också tydliga signaler om att om inte kvinnans position stärks så blir det vanliga att herrklubbarna käbblar om makten och vilka av klanbröderna som ska ges förmåner…
Samhället sitter fast i skiten medan favörer växlas. De enda stora sociala rörelser som rått bot på denna maktens form, har varit de stora demokratiska folkrörelserna i Norden och Europa. Genom att bilda fackföreningar och politiska partier för makten i parlamentet har man vunnit sådana maktpositioner att de rika tvingats acceptera generell fördelningspolitik och byggandet av välfärdssamhällen. Samtidigt har kvinnornas rättigheter och självständighet också förts fram, mest tack förstås egen kamp eftersom gubbarna inte varit enkla att flytta på ens i dessa organisationer.
Inga demokratiska landvinningar är givna för all framtid, demokratin måste återerövras varje dag och så måste också feminismen. Vi har tagit stora kliv framåt men de kliven utmanas hela tiden av bakåtsträvare vars inflytande växlar över tid och rum.
Idag ser vi allt fler jämställda partnerskap mellan personer, men jag tror att en rejält förkortad arbetstid är en nödvändighet för samspelet i familjen och för att kunna ge utrymme för fler uppbrytningar av traditionsbundna roller.

wpid-theking-2015-01-6-10-44.jpg

Read Full Post »