Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2014

Mycket mera regn

Nu är inte väder det samma som klimat. Men ändå ger vädret under denna första semestervecka anledning att påminna sig genomgången av SMHI-rapporten. I bygg och miljönämnden gick en tjänsteman igenom de beräkningar SMHI gjort för klimatet i Sverige på grundval av datan från den första klimatpanelrapporten från FN. Slutsatsen var att någon grads uppvärmning inte gav så stora effekter mer än vi fick mera nederbörd. Redan denna förändring tycker jag är rätt så besvärande, för redan före effekterna av klimatförändringen, räck upp handen alla som tycker att det regnar för lite i Sverige?
Som hastigast nämnde tjänstemannen också ett scenario som han kallade ”aj som f..”-scenariot, med väldigt mycket mera nederbörd och troliga effekter som förskjutna trädgränser och växtlighetszoner. Det scenariot var inte så kul. Det som ger anledning till bekymmer idag är att alla de senare forskningsresultat jag läst om, pekar förbi ”aj som f..” scenariot. Ingenstans kan man läsa om att klimatpanelens beräkningar varit överdrivna och att förutsättningarna blivit bättre sedan den första rapporten. Tvärtom den rapport som lämnades förra året uttrycker lite försiktigt att vi kanske har lämnat +2 graders målet redan. I rapporterna finns ett antagande om att vi kan förhindra en klimatkatastrof om vi begränsar temperaturökningen till maximalt + 2 grader. Nu pekar mängder av data på att det kan bli försent redan vid en temperaturhöjning på + 1 grad, och att det räcker för att sätta igång en mängd tröskeleffekter som inte kan hejdas. Trösklarna man oroas av är nedsättningen av isen i Antarktis och Grönland, ph-värdet i haven, upptiningen av permafrosten i Ryssland.
Alarmklockorna i världen borde ringa konstant nu när man ser fakta som talar för att temperaturhöjningen kan bli mot +4 grader innan vi vänder på utvecklingen och börjar minska andelen växthusgaser i atmosfären. Vad forskarna är fullkomligt överens om är att vi har ökat andelen växthusgaser i atmosfären genom mänsklig påverkan över och förbi halten på 350 delar per miljondel som varit den förhärskande under den tid som människan brett ut sig på planeten jorden.
Realiteten är dock sådan att världens ledare inte lyckats komma överens om något väsentligt, enskilda länder har tagit väsentliga kliv framåt. Men fortfarande planerar vår tids dinosaurier, företagen som lever på fossilbränslen, att plocka upp fossila bränslen ur jorden som borde bli kvar där för att vi ska ha någon framtid att tala om.
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/klimatforandringar-andrar-kartan
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.528615/johan-rockstrom-ipcc-overskattar-naturens-motstandskraft
http://www.smhi.se/tema/ipcc

wpid-regn-2014-06-29-11-27.jpg

Read Full Post »