Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2014

Jag skrev tidigare om hur demokratierna i världen sålt ut sina värderingar genom att stötta den diktatur man kan göra bäst affärer med. Denna billiga utförsäljning av värderingar och moral pågår än idag. Skrupellösa diktatorer kan skaka tass med alla demokratiska ledare eftersom de vet att snacket om människovärdet är ren bullshit, när man väl ska sätta kronor på det. Det där måste få ett slut, om vi ska få till en värld som är någorlunda fredlig och rättvis. Ett absolut krav tycker jag är att våra biståndspengar alltid ska ha med ett krav på demokrati, fred och friheter. Samma linje ska vi driva för bistånd för FN och EU. Men för att det ska fungera fullt ut måste demokratierna också ge människorna i diktaturerna rätten att rösta med sina fötter och ge sig iväg om inte diktaturerna ändrar sig. En diktator utan folk får snart det besvärligt med att knycka rikedomar och fördela till sina klienter. En utopisk tanke, javisst, för faktum är att vi så pass omgivna av diktaturer så att om alla söker fristad samtidigt så blir det ganska besvärliga följder av en sådan folkomflyttning. Men till exempel hade man kunnat göra mycket mera för befolkningen i Syrien, ordna fristäder med internationellt bistånd både i närområden och på ett mera planerat sätt i Europa.

wpid-demokrati-2013-10-26-14-50.jpg

Read Full Post »