Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2014

Egentligen är det inte så märkligt, flesta entreprenörer jag träffar på har ju inga djupgående teoretiska kunskaper om samhället eller ideologi. Man har hakat på moderaterna i rent egenintresse och en allmän uppfattning om att moderaterna är företagarpartiet.
Men några upptäcker att moderaternas företagspolitik mest gynnar det gamla finanskapitalet där allt intressant köps upp av de gamla finansfamiljerna. Många småföretagare inser, jamen häpp, jag lever ju på att löntagarna får ordentliga löner och kan spendera sina inkomster hos mig. Andra ser att högerns insatser på arbetsmarknaden inte är konkurrensneutrala och lägger bördor på just småföretag.
Det finns ingen samhällsdynamik som tjänar på att kapitalets vinster ökar och lönernas andel minskar. Det vi får ser alla, allt lägre sysselsättning för alla. Bara den meningslösa finansspekulationen ökar och den omfattar redan en helt ofantlig del av världsekonomin, allt mindre pengar i denna är betalningar för riktiga varor och tjänster.
De ideologiska skälen att privatisera folkets egendom är uppenbara, de stora finansiella ägarna av kapital vill också äga skolor och sjukhus med mera för att få några procent tillbaka på alla sina pengar. Men allt fler bevis finns på att vi övriga i samhället har inget tillbaka utan bara betalar mera för samma tjänster och oftast sämre tjänster som förut.
Det var de ekonomiska argumenten, för denna riskkapitalist har tydligen andra värderingar varit viktigare, på hur människovärdet inte kan mätas i pengar utan tillhör varje individ utan begränsning. Individens frigörelse och självförverkligande är det centrala temat för socialismen men vi ser att den finns i gemenskap med andra, vi ser att det finns i ett jämlikt arbetsutbyte mellan länder, mellan människor, mellan kön. Förhoppningsvis kan fler moderater vakna till och finna näring och rötter i en ideologi för människorna.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18557245.abwpid-two-2014-03-18-09-09.jpg

Read Full Post »

Idag använde jag och sonen julklapparna, vi hade fått biljetter till Betners och Ismails show, ”En skam för Sverige”. Sällan har två timmar gått så fort, både Betner och Ismail levererade träffsäkert om högt och lågt. Ingen kunde dock undgå siktet var framför allt inställt på rasistanhanget i Sverige.
Betner gjorde en frän vidräkning av det undfallande fjantet för rasister i Public Service och övrig media. Ismail fyllde ut med en levande bild från de ledande rasisternas sejour med järnrör i Stockholmsnatten, helt obegripligt att det fylet sitter orörda i riksdagen.
http://www.enskamforsverige.se/

Read Full Post »

Det verkar vara obehagligt i pressen att benämna saker vid sina rätta namn. Länkar nedan till en artikel som belyser problemet på ett mycket bättre sätt än vad jag kan. Min toleransnivå för rasism är ju som bekant så väldigt låg att jag tappar förmågan till artigheter…

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17877758.ab

wpid-rasist-2014-03-15-11-14.jpg

Read Full Post »

Nu har vi visat filmen ”Godheten” i två kommuner i Gävleborgs län. Med ett trettiotal i publiken varje gång, i stort inte fler än de som kanske såg den på 7:an när den gick som biofilm.
Bägge gångerna har publiken spontant applåderat vid filmslutet…
Vad innehåller då denna film som är för farlig för att visas för väljarna före valet? Ja, vi i vänstern hittar inget nytt under huven, och det gör inte heller den höger som följer debatten i ledande finanstidningar. Det är det vanliga svensson-folket som ska hållas undan denna farliga information enligt SVT. Tydligen tror SVT att folket ska få klart för sig att de plundras av de rika av denna film och bli upprörda och arga och gå ut på gatorna och kräva en annan ordning.
För att ens komma i närheten av ett sådant engagemang så ska nog folk bombarderas med informationen dygnet om, som man redan gör idag med den borgerliga samhällsordningen. Jag kan försäkra SVT att absolut inget alls kommer att hända om Godheten visas på dumburken…
Men filmen försöker i vart fall göra några lättillgängligare framställningar av de problem vi står inför idag. Man tar upp hur bankerna tillåts flytta sina finansiella förluster till sina kunder och skattebetalarna. Man tar upp hur det finansiella kapitalet rör sig över världen utan att åstadkomma nyttigheter och välstånd på vägen. I allt saker som varje världsmedborgare borde tänka till över och fråga sig om vi kan fortsätta med den rådande ordningen.

http://denstoraomvandlingen.com/forfattare/kent-werne/
http://ekonomistas.se/2011/04/07/stefan-de-vylder-nationalekonomi-for-vanstern/
http://www.svd.se/naringsliv/andreas-cervenkas-kronikor-samlade_8437534.svd
http://www.equalitytrust.org.uk/resources/spirit-level-why-equality-better-everyone
wpid-krona-2014-03-11-21-26.jpg

Read Full Post »

Undrar hur många precis som jag var helt ovetande om att kalkylerna för nya bostadsrätter innehåller avskrivningar som kan sträcka sig över 300 år? SVD har haft en serie artiklar som tydligen har sin begynnelse i att auktoriserade revisorer blivit bekymrade över ekonomin i nybildade bostadsrättsföreningar. Det är nämligen så att man gjort ekonomiska kalkyler för bostadsrätter som sträcker ut byggkostnaden för husen över 100 till 300 år. Det gör att månadsavgiften blir lägre och bostadsrätterna enklare att sälja. Vad jag förstår kan en rimligare kalkyl vara att man slår ut bygget på cirka 40 år. Grunden för att använda de längre avskrivningsplanerna är att man säger att de flesta byggnaderna finns kvar även efter 100 år. Men avskrivningar har ju också funktionen att bygga upp reserver med pengar för att kunna byta ut sådant som slits ut med åren. I dagens SVD kunde man läsa om en kritik mot byggena i till exempel Hammarby Sjöstad i Stockholm som konstaterades ha allvarliga byggfel från början som kostade mycket att ställa till rätta. Kritiken finns också mot att det byggs med för dålig standard så att husen kommer att behöva stora åtgärder långt före en livstid på 100 år.
Min poäng är att svensk bostadsnorm som man nu under lång tid gjort sitt bästa för att avveckla och minska på, betyder mycket för att byggherrarna ska hålla sig i skinnet och inte bygga med för dålig kvalité. Många miljonprogramshus är stadiga konstruktioner i grunden med vettiga ytor som glädjer sina hyresgäster. Tänk bara på de stadiga 50-tals köksskåp som nu många fastighetsägare vill riva ut och ersätta med dagens laminatsmäck. Den första avvikelsen från svensk bostadsnorm förargar mig fortfarande, då man slapp bygga köksskåpen upp till taket utan införde de värdelösa kontinentalskåpen som lämnar en dammsamlande yta överst mellan skåp och tak. Nu har väl det blivit en modevåg när skåpen igen byggs till tak, men många sitter där med kontinentalskåp.
wpid-byggnad-2014-03-11-09-32.jpg

Read Full Post »