Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2013

Allt oftare återkommer referenser till Marx i debatten. För den som läst något i den idétraditionen framstår inte det som något märkligt. För Marx handlade allt om människans arbete och leder i bevis att det är mänskliga arbetet som är grunden i alla värden på marknaden. Han visade också att kapitalismen är en dynamisk omvandlare av resurser där några lyckas och andra faller ifrån. Samtidigt visade han på hur det går till den i kapitalistiska processen när allt mer kapital ackumuleras hos allt färre. Eftersom man inte kan komma ifrån dessa kapitalismens grunddrag måste vetenskapen återkomma till Marx vetenskapliga verk allt som oftast.
Det är rent märkligt att inte de enklaste av insikterna om vårt arbete har fått större genomslag i samhällsdebatten. Tvärtom så dyker föråldrade teorier och rena falsarier upp igen som gubben ur lådan.
Det är ett faktum att vi människor måste förlita oss på varandras arbete i en utvecklad civilisation, vi är inte jägare och samlare, vi är inte självägande bönder allihopa, utan vi ingår i en komplicerad väv av arbetsbyten som sträcker sig över hela världen. I de flesta moment av dessa arbetsbyten fångas en del av arbetsvärdet in som profit hos kapitalägare. Vi har en enorm ideologisk produktion som söker övertyga oss om att detta är det normala sättet och att vi alla skulle dö utan förment givmilda kapitalägare. Mot denna struktur finns det några få motståndsfästen, som dock verkar sprida sig men väldigt långsamt. Jag menar att de kooperativa företagen är ett slags motstånd, jag menar att stadsodlarsamfälligheter är ett och de försök som finns för lokala ekonomier ett annat.
Men i huvudsak försöker alla hitta sitt ekorrhjul att springa runt i. Det är verkligen dags för en bred diskussion om meningen och nyttan av vårt gemensamma arbetsutbyte i världen…

http://blog.svd.se/wallstreet/2013/01/29/usa-fast-i-historisk-kris/

http://www.dn.se/debatt/utvecklingen-gar-at-det-hall-som-karl-marx-talade-om

http://www.dn.se/ekonomi/dyr-reform-har-skapat-fa-nya-jobb

http://www.dagensarena.se/debatt/ingemar-lindberg-sjunkande-loneandel-har-bidragit-till-krisen/

http://www.dagensarena.se/innehall/analys/sa-sabbar-laga-loner-ekonomin/

http://www.svd.se/kultur/understrecket/borgarnas-stod-marx-raddning_8381484.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130731

Read Full Post »

Händelserna i efterdyningarna av den arabiska våren visar upp vilka oerhörda svårigheter bygget av demokratin står inför. Det är enkelt att avsätta en impopulär diktator, men oerhört svårt att bygga upp en genomlyst demokrati med breda gräsrotsrörelser. I norden och Europa byggdes de demokratiska rörelserna ihop underifrån genom organisering av arbetskraften och folkliga rörelser med sekulära förtecken. I de stenhårda diktaturerna har ofta endast religiösa rörelserna förmått behålla sin egen struktur och därför haft den enklare att även bilda parlamentariska organisationer när väl foten lyfts av. Men en religiös verksamhet genomlyses oftast inte av en brinnande vilja att upprätta genomlysta demokratier utan man har sin Guds ordning som man vill införa för hela samhället. Det finns ingen tradition av att besluta saker gemensamt på öppna möten heller där majoriteten får bestämma. Allt är givet i en strikt ordning. För sekulära rörelser är det lika svårt att lämna en tid av underjordisk verksamhet där de stora riskerna medfört att man oftast arbetar med givna order. Det öppna demokratiska samhället har en helt annan struktur, där kan allt ifrågasättas gång på gång och nya majoriteter vinnas för ändra fattade beslut. För att den processen inte ska bli för vinglig krävs det en konstitution som gör regler för hur beslutsfattande ska gå till. Dessa konstitutioner har för oss här i norden och Europa varit resultatet av ganska långa processer, det är lätt att förstå att det inte blir enkelt för nymornade demokratier att ordna sådana omgående. Vi har också sett att om man inte har de breda folkliga rörelserna som bas så är det alldeles för enkelt att den gamla diktatorn ersätts av en ny klan som ägnar sig åt att plundra det gemensamma. När inte tredje statsmakten kan granska och domstolsväsendet inte kan döma de som gör fel växer korruptionen igen. På grundval av dessa resonemang finns det anledning att känna en viss oro för den demokratiska utvecklingen i norden och Europa med, Eftersom vi har anslutit oss i en ordning som gör att makten flyttas längre ifrån oss och blir mer osynlig. Trots att vi lever i en demokratisk ordning är så få av folket medlemmar i partier och andra folkrörelseorganisationer att ett främlingskap inför den demokratiska processen växt fram. Det är oerhört skrämmande att de elever som idag går ut från skolan inte har en susning om vår demokrati till stora flertalet. Demokratin var svår att vinna men är alldeles uppenbart väldigt enkel att förlora.
Jag tycker att pressen har ett stort ansvar i detta, speciellt i ett läge när den till stora delar ägs av den politiska högern i landet, detta maktfaktum ställer ett särdeles stort ansvar på Publicservice förmåga att objektivt granska makten. Det kan inte vara så att regeringen gång på gång avböjer att svara på relevanta frågor om de åtgärder man gjort.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article17197782.ab

Read Full Post »

Tänkte skriva några rader om sommarens läsning. Brukar avverka några deckare, gärna någon på finska för att inte tappa språket. Seppo Jokinen skriver om en kommissarie Koskinen i Tammerfors som dessutom bor i förorten Hervanta. Förutom att vara relativt habila deckare så är det skoj med en bok som har handlingen i min födelsestad. Dessutom bor modern i just Hervanta så stadsdelen är bekant. Jag lägger en länk till Hervanta nedan, för den stadsdelen är rätt intressant ur stadsplaneringssynpunkt med, i vart fall den bebyggelse som stadsdelen började med. Här har man byggt in höghusen i levande skogsområden och låtit de höga träden bli kvar på innergården, busslinjerna är dragna så att man ska kunna lätt ta sig in till centrum med buss och man har ett centrum med serviceinrättningar. Men tyvärr har den senare bebyggelsen blivit väldigt tät och det kommersiella trycket har berövat en del av charmen för området.

Boken om vinet och miljön studerade jag lite översiktligt, men den hade bra information om vad som rör sig i odlingsvärlden när det gäller ekologiskt, biodynamiskt och naturligt vin. Får väl se om jag hittar biodynamiskt eller naturligt vin i bolagets sortiment. Det trevliga är att flera tillverkare månar om att använda så lite gifter som möjligt fast de inte anser det värt att ta licensavgiften för att tillhöra en kontrollerat märke. På Siljabåtarna finns det ett vin som annonserar sig som naturligt på etiketten och ska vara utan tillsatt svavel, nu hamnade tomflaskan i återvinningen innan jag kom mig för att rita ned namnet, men är man på båten borde den gå att hitta…

Haruki Murakami var en väldigt trevlig bekantskap. Hans noveller har ibland en dragning åt sciencefiction i temat, men är också mänskligt allmängiltiga men en alldeles egen berättelsevärld. Verkar vara skickligt översatt med, för språket har en alldeles egen atmosfär. Novellsamlingen måste vara en lagom smakbit innan man ger sig på hans romaner.

Den tyngsta läsningen var Svetlana Aleksijevitjs böcker. Hon har gjort en unik insats genom att söka om de kvinnliga åldringarna från andra världskriget och inte bara gjort ytliga reportage/intervjuer utan ägnat stor tid för att komma nära inpå och komma till kärnan av kvinnornas upplevelser av kriget. I den officiella historieskrivningen har ganska lite uppmärksamhet riktats mot den insats miljoner kvinnor gjorde. Det grymt vilka uppoffringar människor både gjorde och var beredda att göra. Och fruktansvärt hur Sovjetmaskinen till tack för uppoffringar och insatser bara slukade ned människor i svarta hål, till läger och död. Men det är en mycket nyttig påminnelse om vilka det var som med envishet och oerhörda umbäranden malde ned fascisternas våldsmakt.

 

http://hervanta.fi/

semesterbok2

Read Full Post »

Maten

Denna länk har legat ett bra tag i väntan på att jag skulle skriva en text till den. Johan Ehrenberg skriver mycket läsvärt om klimatfrågor och just denna handlar om maten. Det finns spännande idéer om stadsodling och om växthus på höjden. Det viktiga är att vi förmodligen kan klara en matproduktion för några miljarder människor till, men då måste vi göra något annat för att ordna distributionen av den. Även idag skulle vår mat räcka till alla, men ändå svälter människor idag här på vår jord. Kapitalismen förmår inte att fördela efter behov utan bara på grundval av köpkraft. Ska behoven sättas främst då behövs det en social ordning som vi konstruerar själva.
http://dagens.etc.se/kronika/utan-kak-kan-allt-kvitta
Se även:
http://www.plantagon.com/sv
http://www.hallbarstad.se/blogs/26-stadsodling

Read Full Post »