Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2013

I våra västliga samhällen råder det oftast en demokrati. Det kan se ut som om den var fullständig, men den är i allmänhet inordnad i en allmän borgerlig hegemoni. En överhet som vid några historiska tillfällen brutits av med vänsterns majoriteter i olika konstellationer, i parlamentet åtminstone. Produktionsförhållanden och ekonomiska förhållanden har stått orörda. För den borgarklass som hegemonin tjänar är alltid friheten för kapitalet viktigare än individens frihet eller den politiska friheten, fast man gärna målar med breda penseldrag i en retorik som ser att innefatta alla slags friheter.
Detta medför konsekvenser för utrikeshandeln, för sina handelspartners har det aldrig varit aktuellt att ställa krav på demokrati eller mänskliga rättigheter. I den mån det gjorts så har det räckt att hälla lite puder över samhället och säkra borgarklassens järngrepp över samhällsfunktionerna. Detta agerande är naturligtvis fullkomligt genomskinligt för de medborgare i olika samhällen som drabbats av kapitalets intressen.
Jag finner det ganska underhållande att USA byggt upp kommunistdiktaturen Kina till en industriell stormakt genom att kapitalet inte har kunnat motstå sitt främsta knark, billig arbetskraft. Lite mindre underhållande är USA:s interventioner i andra länder för att säkra naturtillgångar till sina bolag. Dessa interventioner sker ofta i skenet av att rädda demokratin någonstans. Men hela Latinamerikas många miljoner medborgare vet att demokratin inget var värt om bananbolagen eller läskbolaget riskerade ekonomiska förluster. Därför ser vi idag flera vänsterregeringar i Latinamerika, trots en ohygglig propagandamaskin emot dem. Inget underhållningsvärde finns heller i vare sig Irak eller Afghanistan där ett verkligt demokratiskt bygge hade vunnit allmänt gillande, istället har man gjort sig till en impopulär ockupationsmakt genom ett rasistiskt krigande och stöd till inhemska kleptokratier. De enda som vinner mark är de religiösa extremisterna som objektivt borde förlorat all mark om demokratin vunnits.
Under senare tid har befolkningarna vält flera diktaturer, en del argumenterar för att det funnits fult spel från stormakterna i regin av upproren. Det är också troligt, men huvudpoängen enligt mitt förmenande att diktaturen är det första och största felet. Sedan måste demokratin vinnas och det har vi inga internationella instrument för i dagens läge. Det instrumentet hade funnits om demokratierna hade varit överens om att demokratin är den viktigaste handelspartnern. Istället har vi en situationen där diktaturer ofta varit så råa och hårda att de enda motståndsrörelser som överlever är de som har ett fast kitt i sin religiösa övertygelse. De har också kunnat existera under diktaturens radar genom inte vara förkämpar för i första hand mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter och demokrati. Då ser vi regeringar efter diktaturen, som den i Egypten som raskt gör demokratiska inskränkningar av religiös övertygelse. När vi inte ser rena kleptokratier som rakt upp och stjäl landets tillgångar som i Putins Ryssland.

Read Full Post »

Nu minns jag inte hur många år sedan jag först hörde Johan Ehrenbergs hårda kritik mot hur Vattenfall använde sina resurser. Klart är att regeringen haft flera år på sig att vända Vattenfalls riktning. Vi har med förvåning sett hur ett energibolag vars kärnvärde är förnyelsebar vattenkraft i Sverige, varit på shoppingrunda i Europa och köpt till sig det ena smutsiga fossilenergiverket efter det andra. Vi har sett hur de, med regeringens goda minne, fått acceptera utfästelser om att ersätta det tyska samhället för alla skador vid en eventuell kärnkraftskatastrof. För naturligtvis har Vattenfall en fot i kärnkraftsbranschen med.
Vi ser som ser förnyelsebara energi som framtiden. undrar över hur Vattenfalls resurser fått bindas i all slags energiverksamhet som saknar framtid och som antagligen måste upphöra för att vi ska fixa klimatmålen.
http://egenel.etc.se/blogg/varfor-kostar-solel-hos-fortum-sa-mycket
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/lofven-kraver-svar-av-reinfeldt_7909064.svd

Read Full Post »