Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

I Luftvårdsförbundet för Stockholm/Uppsala som också Gävle anslutit sig till gör man en studieresa en gång varje mandatperiod. Denna gång gick den till Freiburg. En stad i sydvästra hörnet av Tyskland som ofta får delegationer från världen, utöver att man får mycket turister. Besöken av samhällsplanerare och liknande är omkring 40-tal grupper årligen vilket medfört att man fått bygga en särskild organisation för att ta hand om besöken. Man har guider i ett särskilt bolag som hanterar arrangemangen kring besöken.

Varför flockas samhällsplanerare i Freiburg kan man fråga sig?

Det besökare vill se är deras avancerade innerstadsplanering där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik fått företräde. Därutöver har man stadsdelen Vauban som är berömt vida kring. Stadsdelen har byggts på ett gammalt regementsområde som egentligen var tänkt att rivas helt, men mycket tack vare lite civil ohörsamhet från stadens medborgare blev det en annan stadsplanering gjord. Folk samlade sig kring den nya stadsdelen och drog fram tankar och planer i arbetsgrupper och med arkitekter. Bland annat ville ha bilfria gator, vilket den vanliga stadsplaneavdelningen i staden inte trodde på, eftersom man tror att alla måste ha sin parkeringsplats nära sig. Men nu formades stadsdelen efter de idéer stadsborna som skulle bosätta sig där hade. De skapade en stadsdel där cyklar och gångtrafik är prioriterat och man parkerar i parkeringshus i utkanten av sitt bostadsområde. Kollektivtrafiken i Freiburg spelar en stor roll för planens genomförande eftersom man varit kloka nog att behålla sina spårvagnslinjer… Spårvagnen är idag en huvudingrediens i kollektivtrafiken som kompletteras med bussar och tåg.

Freiburg med 220 000 invånare i staden motsvarar ungefär Uppsala i storlek och har också samma status som universitetsstad.

Det man ganska snart ser är att en levande innerstad med tonvikt för de gående har en oerhörd attraktionskraft, men för att behålla attraktionen har man också i stadsplaneringen inte tillåtit externhandel i någon större utsträckning, det finns en förteckning över vilka produkter som får säljas i externhandel och de begränsas helt till större sällanköpsvaror som vitvaror, byggmaterial och möbler.

Hittills har vi fått se många intressanta lösningar som jag får återkomma till, nu ska jag återgå till att utforska stadens möjligheter ytterligare.

En stor del av gruppen hade bara möjlighet att stanna över studiebesöksdagen och förmiddagen idag när vi hade själva styrelsemötet. Styrelsemötet var mest formaliteter och en lite mer intressant fråga om en utvidgning av förbundets arbete till att även omfatta buller. Luftvårdsföbundet äger en databas som lämpas sig för underlag till bullermätningar med, har det visat sig. Vi som kunde stanna en dag till fortsätter att utforska staden.

http://slb.nu/lvf/

http://www.freiburg.de

Read Full Post »