Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2012

Hatvärlden

Oftast är det unga män som drivs av omnipotenta idéer om att sätta avtryck i världen genom våldsdåd. Vilket visar på att det finns en genusaspekt i all terrorism. Jag tror de förvirrade hat-tankarna göds vidare om man saknar en kärleksfull relation i sitt liv, att man någon gång tagit in och betänkt sitt ansvar för att låta något växa och frodas under ömsesidig hänsyn. De brukar också vara barnlösa, det ligger ett ansvar i föräldraskapet att bygga vidare på samhället och försöka ge en framtid åt barnen. Det finns terrorister som är snälla mot djuren kanske någon invänder, men det reservationslösa kärleksbetygelsen från ett djur kan vara en förstärkare för den utvaldhet någon känner som vill sätta sig över andras rätt att leva och existera. Tyvärr behöver ett föräldraskap inte tvunget betyda att mannen tar del och ansvar för barnets framtid, vi har sett distanserade föräldrar av bägge könen. Men nog har det sin betydelse för att samhällen i stort lever i fred och samexistens att man vill ha bra villkor för ätteläggens framtid.
Ofta som nu har vi genom historien levt sida vid sida med olika religioner och kulturer, ibland kan de sociala sambanden sprängas eller förgiftas av fanatikers våldsdåd. När begäret efter blodshämnd blir för stort spricker samhället. De små enskilda hat-dåden eller våldsdåd överlag klarar ett demokratiskt och öppet samhälle att hantera inom sin myndighetsutövning via rättsväsende och lagstiftning, men jag tror det finns en övre gräns där också någonstans.
Det var väldigt arbetsamt för mig att konstatera att vi i Sverige kunde välja in ett hat-parti i parlamentet, det kändes skönt att så väldigt många spontant reagerade med att demonstrera. Men jag tror likafullt blir ett hårt jobb att bära ut hatarna från parlamentet till 2014.
http://www.svd.se/kultur/understrecket/breiviks-morka-idevarld-ligger-annu-i-dunkel_7360720.svd
http://www.dn.se/debatt/politiker-maste-sluta-flirta-med-framlingfientliga-krafter
http://www.aftonbladet.se/kultur/article15145629.ab
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/darfor-ler-anders-behring-breivik

Read Full Post »

Tänker skriva några ord om vars om ett gäng böcker som blivit stående i hyllan som bloggämnen under en längre tid. Om jag avverkar dem under en och samma hatt kan de sedan få sin plats i den vanliga bokhyllan, i och för sig redan överfull, men ändå.

Stellan Björcks bok ”Dynastin Stenbeck” är en intressant bok om finansmannen Jan Stenbeck som for fram i medievärlden. Läsvärd framställning, mitt bestående intryck var den om hur man mellan de inflytelserika familjerna bildar band och delar ut poster i bolagens styrelser ofta välbetalda sådana. På så sätt konsolideras inflytande i den svenska finansvärlden inom en ganska liten sfär.
http://blog.zaramis.se/2008/07/27/dagens-15-familjer/
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2529219.ece
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/sa-har-mycket-far-finansfamiljerna_7002409.svd

För länge sedan fick jag med mig boken ”Vägval vänster” en antologi med olika texter kring vänsterns utmaningar och ödesfrågor. Det är en debattbok och frågeställningarna har väl inte mist aktualitet, eftersom vänstern i Sverige fortfarande lever på undantag i ett borgerligt massmediabrus. Titlarna på artiklarna säger det mesta, övernationell demokrati behövs för att möta de globala utmaningarna, frivilliga insatser i socialtjänsten – var går gränsen?, facklig strategi för hållbara jobb, är några exempel på vad som avhandlas. Inom varje artikelämne fortsätter debatten men jag tyckte att alla skribenter i denna bok hade läsvärda framställningar.

Jag tyckte att Vägvalvänster personerna hade lite väl bråttom, mycket av det de ville, gröna frågor och feminism har vässats med de senare partikongresserna. Tyckte också att de ibland sneddade förbi den normala partidemokratin, nu har en hel del lämnat, men gröna frågor och feminism är viktigare än någonsin. Här några länkar till en historieskrivning om Vägval Vänster.
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gval_V%C3%A4nster
http://www.fria.nu/artikel/80188
http://www.dagensarena.se/opinion/vagval-vanster/

Om man tror att ekonomi är tråkigt så får man läsa Tim Harfords ”The undercover economist” och Stepehn D Levitt & Stephen J Dubners ”Freakonomics”. De skriver underhållande anekdoter om hur ekonomiska beslut vägleder folk utan att man kanske övervägt det medvetet. Men det är författare som är väl insatta i hur marknadsföring och marknader fungerar och roliga ibland raljerande beskrivningar över vad som styr konsumenters och företagens handlande. Här nedan har jag samlat länkar till intressanta sajter om ekonomi även till de som hör ihop med nämnda böcker.

http://viharraknatpadethar.se/2011/12/lar-dig-ekonomi

http://ekonomistas.se/

http://krugman.blogs.nytimes.com/?8dpc

http://freakonomics.blogs.nytimes.com/

http://timharford.com/books/undercovereconomist/

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/david-graeber-debt-the-first-5000-years

Till slut något helt annat Hans Furuhagens ”Bibelen och arkeologerna” är en välskriven översikt för tillståndet mellan biblens texter och forskningens insikter. Länge har arkeologerna arbetat i spåren efter texterna i Bibeln för att utröna vad som kan vara myt eller sanning av texterna. En del av forskningen rör även själva grundmaterialen till bibelns disparata textmaterial. En oerhört intressant sammanställning.

Uppdatering 120802: I Folkvett nr 1/2011 har religionsvetaren Christer Hedin skrivit en essä ”Med spade och bibel i det Heliga landet” om Furuhagens bok med lite utvikningar, kritik, rättelser och kompletteringar som kan vara bra att känna till.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/hans-furuhagen-bibeln-och-arkeologerna

Read Full Post »

Som bekant ledde klimatmötet i Köpenhamn till ingenting alls och Rio mötet föga mer. Men det dämpar inte oron i den vetenskapliga världen. Oddset för att jorden ska uppvisa den ökade medel temperatur via naturliga tillfälligheter vi har nu, ligger rent matematiskt kring en siffra som beskriver antalet stjärnor i universum. Vad forskarna oroas över är att trots att vi nu ligger på en trolig ökning med 0,8 C så är konsekvenserna mycket allvarligare, mer fukt i luften, mer sura hav, mer issmältning än forskarna räknat med.
Faktum är att den överenskommelse som finns om att undvika en höjning över 2 grader av medeltemperaturen kommer att överskridas om inget drastiskt görs. Får fossilbränslebolagen elda upp sina kända reserver så är vi framme vid en höjning av medeltemperaturen på 6 grader något som vår tjänsteman på miljöförvaltningen beskrev som ”Aj som f..” scenariot, eller så kan man tänka en scifi dystopi för att beskriva den världen.
Internationell girighet via fossilenergibolagen styr världen, BP och Shell har dumpat sina alternativa energisatsningar i sol och vindprojekt. Vårt enda hopp är att vi andra som inte betalas av fossilenergi-industrin kan besluta om en skatt på koldioxiden som styr uttaget till de kvarvarande nästan 600 gigaton utsläpp, som forskarna räknar med att vi kan fortfarande kan släppa ut utan att skjuta förbi 2 grader. Det var en osäker kalkyl som sagt, eftersom konsekvenserna redan nu är oroande kan tyda på att tippningseffekten till scifi-dystopin redan ligger vid allt över 1 grad…
Hela artikeln med om den nya matematiken för planetens överlevnad finns här:
http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719

Read Full Post »

Har precis läst ut David Harveys ”Kapitalets gåta och kapitalismens kriser”, utan att i detalj gå in i Marx verk är det ändå en slags återupplivning av jag jag läst tidigare. Ett bra och praktiskt standardverk för den som vill veta vad som egentligen rör sig bakom rubrikerna. Framförallt är det mycket uppdaterat siffermaterial man får och historia från 1900-talet och särskilt den senare utvecklingen.

David Harvey är kulturgeograf och professor vid stadsuniversitetet i New York och författare till flera böcker. Hans föreläsningar om att förstå Marx böcker om kapitalet finns fria på nedanstående länk.

Det jag tar med från boken är framför allt att jag känna mig teoretiskt stärkt igen. Min teori och hur verkligheten ser ut sammanfaller empiriskt övertygande, jag tror en nyliberal har lite svårare, fast lite beroende på om man tror på mytologisk nyliberalism (att alla får det bra) eller verklig nyliberalism (om de rika blir rikare så blir allt bra).

Här presenteras ett aktuellt siffermaterial om hur reallönerna urholkats i väst men framför allt i USA, hur det fria kapitalet förökat sig genom lånas ut till lönearbetarna mot god ränta istället för lönehöjningar och hur allt detta står vid vägs ände.

Dagens kapitalism åstadkommer enorma vinstmedel varje år som måste hitta nya områden för att föröka sig. Nu var varje lönearbetare skuldsatt sig maximalt och alla råvaru och fastighetspriser nått sina maxnivåer är risken stor att det enda som återstår är en enorm kaptilförstörelse igen. Kapitalismen har alltid kvicknat till efter stora krig och fortfarande är krigsindustrin enormt lönsam.

Det abnorma idag är att handeln med låtsaspapper har fått öka i omfattning så till den grad att den är tio gånger större än handeln med riktiga varor och tjänster. Man handlar i allt om alla möjliga sorters framtida värden med utställda löften om köpa och sälja. När de underliggande värdet i den pappershandeln av någon orsak försvinner så kraschar systemet. Så blev det när folk inte fixade att betala för lånen för sina hus i kraschen som tog Lehmans med sig. Men i stor utsträckningen skyndar staten till och lånar ut pengar till banksektorn, pengar som skattebetalarna står för. Och banksystemet sysselsätter sig igen med svindlande affärer och betalar ut rejäla bonusar. Vill man se en rejäl ändring på de systemen får folken välja sig rejäla vänsterregeringar.

Hittills har inga borgerliga regeringar ingripit mot de förgiftade systemen som bygger på återkommande krascher, på att hitta avsättning inom nya områden för den svindlande mängden fritt kapital som rullar jorden runt på jakt efter högsta avsättning eller i vart fall avsättning. Även om man ibland tillåter sig retorisk kritik. Fast insikten sprider sig om att ett ekonomiskt system som bygger på att exploatera naturresurser och människors arbete utan ge något tillbaka till samhället inte är långsiktigt hållbart. Man ser att inte ens socialisternas försiktiga förhandlade position till kapitalet håller, om kapitalet investerar, ger ordentliga löner och förmåner, följer uppsatta regelverk, samt ger skatteintäkter så får kapitalet hållas är tillräckligt för framtiden. Vi måste hitta sätt att styra hushållningen av planetens resurser som ger varje människa en framtid.

http://davidharvey.org/reading-capital/

Read Full Post »

År av draksådd

I Latinamerika har den amerikanska administrationen under många decennier bedrivit krig mot varje vänsterrörelse. De ansågs hota företagens intressen. Under åratal stöddes diktaturer bara man var USA-vänliga. Denna blinda fläck hos högern har inte belysts och utvärderats tillräckligt än idag. Tvärtom arbetar flera amerikanska organisationer flitigt med att välta omkull vänsterregimer som folket är fräcka nog att välja åt sig i Latinamerika. Ibland kan man undra hur världen hade sett ut, om USA verkligen hade varit det säger sig vara, en fyrbåk för demokratin i världen. Om ledmotivet alltid hade varit att skapa folkvalda demokratier och se till att folkrörelser samt fackliga organisationer har full frihet att verka. Tvärtom har det alltid varit lätt att se för den som vill se det, hur alla demokratiska ideal kan sopas bort, om de står i vägen för ekonomiska intressen.
I synnerhet har det varit tydligt för de länder som drabbats av demokratisering á la väst, förr fanns det en uppslutning kring en tredje väg mellan blocken där Sverige var ett ljus i världen med en ambition om äkta demokrati och folkrörelsearbete. Vi har kvar en del sådana projekt som drivs med hjälp av SIDA. På rak hand påminner jag mig två exempel, VIF:s arbete med Palestinska Folkets parti som lett fler kvinnor på ledande positioner, dels ett påbörjat arbete med folkrörelser och demokrati i Vitryssland som ABF här hemma bedriver.
Det dubbla ansikte USA:administrationen haft ledde ofta till att vänsterregeringar drevs i armarna på östblocket för samarbete och avtal. Samtidigt har hela västblocket utvecklat samarbeten med en rad olika diktaturer utan minsta krav på mänskliga rättigheter eller demokrati om man ansett det vara till fördel i affärer. Dessa diktaturer har haft det enkelt att förfölja inhemsk opposition, Amnesty och andra människorättsorganisationer har bara förmåga att rädda enskilda, inte ändra hela system. Folkligt arbete i demokratiska organisationer har varit mer eller mindre omöjligt i högerdiktaturerna. Däremot lyckas ofta religiösa organisationer lägga sig under diktaturers radar och öka sitt inflytande genom socialt arbete. Genom tiden växer det folkliga förtroendet för dem vare sig de heter rysk-ortodoxa, Hamas, muslimskt brödraskap med mera. Diktaturen tenderar att uppskatta religiösa rörelser som inte syftar till hota deras makt på samma sätt som uttalat demokratiska rörelser. Praktexemplet är Palestina där Al-fatah utsattes för intensiv förföljelse av USA och Israel och vars strukturer alltid förstördes helt eller delvis. En systematik som ledde till att en kvinna i desperation i ett demonstrationståg här i Sverige utropade ”Men det är ju bara Hamas som gör något…”. Då kan man tänka sig vilket förtroende Hamas passat på att skapa sig i Palestina. Utgången av valet i Palestina var en besvikelse för demokrater, men inte överraskande mot den bakgrund som fanns. Men nu raserade USA/Israel återigen förtroendet för de demokratiska verktygen genom att genast utöva en aktiv terror mot den folkvalda regeringen.
Det är kanske dags att sätta demokratin först på agendan i alla sammanhang och sluta låta den vara en fras under vars mantel bara affärsintressen räknas, annars kommer halva världen snart att bestå av religiösa diktaturer. De flesta religiösa rörelser har inte något större intresse för demokratiska folkrörelser, de drivs av sin egen motor…
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/enogda-skeppare-pa-vag-mot-gaza_7346310.svd#comment-588417514
http://www.vansternsinternationellaforum.se/?page_id=576
http://www.ostgruppen.se/
http://vitryssland.wordpress.com/

Read Full Post »

Det är ena räliga kryp översvämmningsmyggorna. Det är klart, speciellt om de uppstår i de kopiösa mängder som nedre dalälvsområdet drabbats av. Invånarna kring älven säger den som inte varit om plågan inte förstår situationen och vilket elände de är för folk och fä. I tidningarna idag kan man läsa om att översvämmningsmyggan håller på att sprida sig i Sverige, klimatmodellen SMHI redovisar för effekterna av klimatförändringen är synnerligen positiv för myggan, med mera nederbörd kommer också flera översvämmade områden. Jag tror invånarna om att vi har lite svårt att inse mängden aggressiva mygg, även om jag som försökte sova i samma bastuförstuga som några tusen vanligen stickmygg, har inte inte hela vidden klar, för även den som stålsätter sig fixar bara någon minut med översvämmningsmyggen. En sommar var det några grabbar som tidningarna skrev om som skulle testa metoden med att sitta kvar tills de blivit immuna. De höll inte ut länge, och lika bra det, för vetenskapen säger att det inte hjälper med metoden att låta dem bita tills man skulle bli immun och oaptitlig för myggen, de fortsätter glatt käka så länge det fins bar hud att landa på.
Jag sitter numera med i referensgruppen för ”Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven”, genom Bygg och Miljönämnden i Gävle. Det är en grupp som samlar de olika aktörer som kring Nedre Dalälven, Gävle kommun har en bit dalälv vi också inom kommunen. För denna grupp återrapporterar länstyrelsen olika rapporter som olika arbetsgrupper arbetar med inom den regionala landskapsstrategin. Man söker och erhåller pengar för projekten från lite olika håll oftast genom Naturvårdsverket.
Man har arbetsgrupper som också har deltagare från de som bor i området. Även om det är ganska klart att den enda funktionsdugliga metod som finns idag är att spruta runt med BTI, så är det ändå en osäkerhet hur långsiktigt hållbar den metoden är. Därför försöker man hålla liv i fler trådar, om man kan reglera vattnen, om man göra skillnad med växtlighet och planerad slåtter, om man kan hitta naturliga fiender till stickmyggan som kan uppmuntras. Om det finns andra metoder för bekämpning överhuvudtaget.
Mycket av det man gör är också grundforskning kring problemet med myggorna därför fanns det också en studie kring hur kommunikation och samverkan fungerar inom arbetet för landskapsstrategin. Men huvudnumret på mötet den 5 juni var en rapport om internationella myggbekämpningsmetoder. Översvämmingsmyggan är en plåga i flera länder och världsdelar. Översikten gav väl mest vid handen att även om det finns flera sätt angripa problemet och man gjort en del begränsade framgångar men att det är BTI-bekämpning som i huvudsak används. Forskargruppen fick vid mötet en del kritik från Jan O Lundström, som menade att man slarvat och att man förbisett hans forskning. För en utomstående betraktare fick man intrycket av att kritiken var en sådan som en specialist alltid kommer att kunna rikta mot en översiktlig studie. Jan O Lundström fick också mothugg från forskargruppen som ifrågasatte att han själv var inblandad i bekämpningen samtidigt som han gjort studien om myggen. Att både göra en studie och vara inblandad i lösningen ansågs okonventionellt. Lundström tillbakavisade detta och menade att han inte hade någon aktiv roll i företaget som sköter bekämpningen.
Årets bekämpnings är numera finansierad så långt den räcker, men farhågorna är stora hos de boende för hur man ska ordna bekämpningen framledes. Frågan är lite het potatis mellan kommunerna och staten som gärna vill skicka ansvaret mellan sig. Kommunerna menar att ansvaret bör vara nationellt eftersom problemet sträcker sig över kommungränser och län, medan staten gärna ser att problemet är lokalt. Hittills har ändå alla parter bidragit med pengar för bekämpningen. Nu när myggen börjat sprida sig är det kanske på plats att inse att det är nationellt fråga och avsätta en summa i statsbudgeten för bekämpningen, när det är allmänna möten lovar riksdagsmän av alla kulörer ta frågan med sig till statsmakten…
Rent pengamässigt är det ändå ganska få miljonerna bekämpningen kostar, en överkomlig kostnad för finansminister Borg men av oerhört stor betydelse för ett drägligt liv kring Nedre dalälven.
Ett av uppdragen som återstår att utreda är i vad mån vattenkraftbolagens regleringar inverkar på myggen, och om de kan reglera på ett sätt som skulle medföra färre översvämningar och därmed mindre mygg. Det skulle naturligtvis medföra krav på att även kraftbolagen är med och tar sin bit av kostnaderna för myggbekämpningen. Bolagen har meddelat att de redan reglerar så gott det går och inte kan ta mer kostnader för naturvård vilket de redan bidrar till.
Annars pågår det arbete och projekt fler rapporter kommer väl i höst och frågan är om man kan kvarna fram en kunskapsmassa som också innebär att man hittar andra framkomliga vägar för att bekämpa myggen än BTI-besprutningen.
I frågan finns inbakat en eventuell motsättning mellan åtgärder som man kan vidta men som inte stämmer med att stora områden är skyddade som naturreservat. I bakgrunden finns alltså den gamla konflikten mellan exploatering och orörd natur.
Några länkar till artiklar i media som varit:
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4635352-projekt-ska-hitta-losningar-for-att-hejda-myggplagan

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_gavle?title=svarlost_myggproblem&videoid=2185089

http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4642390-v-och-m-attackerade-s

Read Full Post »

Institutet för digitala konstarter har nog inte letat sig in i varje Gävlebos medvetande. Men likafullt bor denna intressanta verksamhet i vår stad och har verksamheter för hjälpa kreatörer att uttrycka sig med ljud och bild digitalt. De har också utställningslokaler centralt placerade i staden, men nu i juli är det sommarstängt.
Ta en titt på deras hemsida och se om den roar dig.

http://www.idka.net/

Read Full Post »

Efter att ha skördat igenom en hög med serieböcker är det dags för riktiga böcker ett tag. Den första var ”Precis min typ” av Simon Garfield. En underhållande odyssé över typsnittens historia och presentationer av några av upphovsmakarna genom tiderna för de mest inflytelserika typsnitten.
Har man det minsta intresse för denna gebit som blivit var mans egendom genom datorerna är det en väl läsvärd bok. Men att det tränade ögat och kunnande krävs för att göra rätt och för att skapa nytt framstår skarpt, fast var och en kan ge sig i kast med typanvändning på ett sätt som var förunnat specialister under större delen av vår boktryckarhistoria.
En del av typsnittsfäderna var verkligen udda typer framkommer i boken. Jag hade stort nöje av den, och här får du alldeles fritt alla länkarna som nämns i boken:

Fonter:
http://www.adobe.com/type/
http://www.fontbureau.com/
http://fontfeed.com/
http://www.fonthaus.com/
http://www.fonts.com/
http://www.fontshop.com/
http://www.fontsmith.com/
https://www.fontfont.com/
http://www.google.com/webfonts
http://www.itcfonts.com/
http://www.linotype.com/
http://www.myfonts.com/

Formgivare:
http://www.barnbrook.net/
http://www.psyops.com
http://www.connare.com/
http://www.emigre.com/
http://www.typography.com/
http://www.lucasfonts.com/
http://www.typedesign.com/
http://www.davidpearsondesign.com/
http://www.ms-studio.com/
http://edenspiekermann.com/

Allmänna
Gissa om namnet är en ost eller ett typsnitt:
http://cheeseorfont.mogrify.org/play
http://eyemagazine.com
http://grafikmag.com/
Hitta ett typsnitt:
http://www.identifont.com/
http://ilovetypography.com/
Vilket typsnitt är du?
http://www.pentagram.com/what-type-are-you/
http://stbridefoundation.org/
http://www.tdc.org/
http://typemuseum.org/
http://typarchive.com/
http://typographica.org/
http://typophile.com/
http://www.wynkyndeworde.co.uk/
YouTube:
http://youtu.be/v-GQMCxLkAc
http://youtu.be/i3k5oY9AHHM
http://youtu.be/0i4PHqG4wdw
http://www.youtube.com/watch?v=mX2NnwUDrB8
http://youtu.be/f2d6q2oUJeY

Read Full Post »

Jag hade lagt undan häftet om femtio-årsfirandet för Amnesty eftersom jag tänkte skriva några ord om den. Fortfarande har vi diktaturer som plågar sina medborgare, vi har demokratiska länder som inte agerar folkrättsligt korrekt. Att bidra till Amnestys arbete kommer att vara viktigt en lång tid framöver. Din insats behöver inte vara längre än en minut per månad, den tid det tar att skriva under ett vädjande på webben.
I häftet för 2011/2012 berättar Amnesty om tre goda nyheter vi bidragit till, en frigiven samvetsfånge i Burma, en dito i Syrien och stoppade avrättningar i USA.
Var med du också, ett enkelt steg för en bättre värld.

http://www.amnesty.se

wpid-bild2012-07-10kl-12-2012-07-10-12-50.jpg

Read Full Post »

Spar klippen

Mönstret från förra valet upprepar sig. Nu före valet tillåter sig borgarpressen även kritiska reportage om borgarregeringen. Idag skriver SVD utförligt om rapporten från universitetslärarnas fackförbund Sulf. Den visar att trots minister Björklunds myckna prat så har resurserna till högskolan minskat och man har mindre resurser än tidigare. Den borgerliga taktiken är som vanligt att orera om alla miljarder man har satsat, och dölja det enkla faktum att även en låg inflation innebär att det behövs det mer pengar än året före för att man ska samma resurser som förut.
En del av pengarna som behövs för samma verksamhet som året före kan ibland räknas för att man har gjort effektivitetsvinster. Alla som sysslar med varuproduktion vet att det finns sådana vinster att göra. Men det är inte självklart i en tjänsteproduktion, tvärtom så kan vansinniga datasystem göra allt mindre effektivt än det var från början…
Men frånsett det så konstaterar rapporten att tilldelningen från regeringen inte täcker än för de faktiska kostnadsökningar högskolor och universitet haft. Klipp ut artikeln om du har tidningen eller spar i vart fall länken. Under valåret lär du återigen bara kunna läsa jubelkörer.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hogskolor-har-miljardbantats-i-18-ar_7323535.svd

Read Full Post »