Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2012

wpid-produktion-reproduktion-2012-01-30-10-55.jpeg

I förra blogginlägget skrev jag produktionssfär och reproduktionssfär. Det är kanske inte enkelt att veta vad jag menar med det. Marx talade om samhällets två sfärer som är intimt sammanbundna och nödvändiga förutsättningar för varandra. Vi behöver människor som arbetar och tillverkar varor och tjänster, men vi behöver också människor som utbildar, vårdar och administrerar sig själva och dem som arbetar i produktionen. Ovanstående bild tjänar för att försöka illustrera detta och hur vi ingår i ett gemensamt arbetsutbyte för att göra dessa nödvändiga funktioner för samhället. Den ena delen kan inte existera utan den andra. Så långt så bra, frågan är bara hur allt detta ska organiseras, det har vi lite olika åsikter om.
För att komplettera ovanstående bild har jag nedanstående bild som är en variant av den vanliga bilden av vår livscykel, alla vistas vi ett tag i reproduktionssfären från födelsen förlitande oss på att de som finns i arbetscykeln föder fram oss, utbildar oss och så vidare. Sedan tar vi och deltar i produktionssfären antingen arbetandes med produktion eller reproduktion. Innan vi återigen får vistas i reproduktionssfären i högre eller mindre grad beroende av omgivningens arbetsinsatser, hur dessa delar av livet ska finansieras har vi lite olika åsikter om.
PS: Vill någon använda bilderna så lägger jag ut dem till fri användning på cyberhem.st under PDF.

Read Full Post »

Jag tror att jag tidigare visat Ehrenbergs diagram över hur fördelningen mellan vinster och löner har utvecklats, från att löneandelen sakta stigit till våra dagar när utvecklingen mattats av och gått tillbaka för löneandelen. I löneförhandlingarna är det direkt kamp om mervärdets fördelning mellan kapital och arbete som gäller. Fördelningen mellan egen lön och skatter är nästa steg som mera avgör hur man finansierar fördelningen mellan produktionssfär och reproduktionssfär. Om man som i USA ständigt förlorar i kampen om mervärdets fördelning så hamnar man naturligtvis i ett dilemma för välfärdssamhället. De individuella lönerna räcker inte till för att bekosta en hyfsat standard på reproduktionstjänster för egna medel och samhället har svårt för att öka beskattningen så att det blir tillräckliga medel. Beträffande beskattningen så kan den i och för sig alltid ökas på mer än högerdebattören vill medge, som alltid hävdar att det inte lönar sig att beskatta de rika eftersom inkomsterna blir mindre då de är så få… Men även om fettranden på en skinka är smal så är det där fettet finns, säger jag.
Men tyvärr har de rätt i någon mån, eftersom de stora resurserna till samhället som vanligt finns bland de många miljonerna. Därför är lönekampen en viktig angelägenhet för hela samhället, högern ylar om att det bara leder till inflation, och det gör det, eftersom kapitalägare kompenserar sig för lönerna med högre priser. Men det viktiga är att varje bransch inte har förmåga att ta ut högre priser vid varje tillfälle, därför leder en aktiv lönekamp till en bättre samhällsdynamik för varje givet tillfälle i samhället. Det finns redan mer än tillräckligt med kapital för varje tänkbar investering, vad som fattas är en rejäl överföring till löner som blir skatter och som blir konsumentefterfrågan. Dagens EU ekonomi som är helt inriktad på lönedumpning kommer att leda till allt värre kriser om man inte ändrar riktning och det nu. Nedan en länk till Brink och Sjöstedts utmärkta artikel om lönedumpningen i EU.

http://www.expressen.se/debatt/1.2694095/jonas-sjostedt-och-josefin-brink-lonedumpning-och-fusk-maste-ta-slut

Read Full Post »

Elegi för bilfabriker

Kapitalismens dynamik innebär att när en vara kan säljas på marknaden så drar det till sig allt fler tillverkare av varan, den förutsätter också att de tillverkare som inte klarar sig på marknaden slås ut så att tillgången på varan motsvarar efterfrågan mer eller mindre väl. Genom historien har en lång rad biltillverkare slagits ut och sugits upp av konkurrenter. Vad händer när inte tillverkarna slås ut utan får kompensation från offentliga sektorn för att leva lite längre? Då får vi den situation som beskrivs i artikeln nedan, det finns kapacitet för att tillverka enormt mycket fler bilar än vad marknaden förmår att efterfråga. I normalläget skulle det ha blivit priskrig på marknaden för länge sedan och priset för enheterna skulle ha sjunkit som de gjort för all hemelektronik. Men bilar är än så länge lite mer komplicerade produkter, fastän de flesta biltillverkare skruvar ihop en normal bil för en 50 000 till 70 000 kronor, är det få som slåss på marknaden inom det lägre prissegmentet. Det är naturligtvis för att bilen har mer kostnader med i bagaget än den fysiska hopmonteringen, man måste ha forskning och utvecklingsavdelningar som ritar på kommande generation av bilar, man måste ha täckning för den utlovade garantitiden och sedan kostar det en del att distribuera bilarna ut i världen och via reklam försvara sin bit av marknaden.
Detta är också bakgrunden till att borgerliga regeringen var så ovilligt att stödja SAAB-fabriken, men det är bristen på samhällssyn som gör att man inte har lyft några fingrar för att rädda industrisektorn kvar i Sverige. Lars Henriksson har i sin bok ”Slutkört” visat på vilka stora möjligheter det finns för olika slags tillverkning för den industriella utrustning den sektorn redan äger. Kapitalismen har sin ganska korkade logik, det måste till en samhällsstyrning för att vi ska få tillbaka samhällsnytta och välfärd för alla och då och då måste det offentliga gå in och kickstarta så att de samhälleliga nyttigheter man ser framför sig verkligen blir av.

http://www.e24.se/business/ovrig-industri/livlinorna-slut-i-globala-bilfabriken_3288401.e24

Read Full Post »

Man kan bara hoppas att när man blir prövad av stunden att man kan leva upp till vara mer än sig själv. Nu skrivs det om två personer en som skämt ut sin heder för alla framtid och en som återminns varje år för sitt personliga mod. Kaptenen på kryssningsfartyget som stötte på grund utanför Italien lär inte vara nöjd med sina val under den kvällen, medan minnesartiklarna om Raoul Wallenberg, diplomaten som räddade undan judar från förintelsen i Ungern för tid och evighet skrivit in sig i hjältarnas stora bok. Min undran är hur mycket de som hanterar dagens utvisningar av flyktingar överväger sitt eftermäle? Var och en som medverkat i att gömma flyktingar, överpröva beslut och ställt upp för dessa de mest utsatta i vårt samhälle kan känna en stolthet över sin insats, jag tror att det är så det blir skrivet i historieböckerna. De modiga människor som trotsade nazistdiktaturen lever kvar och medlöparna får gå med huvudet böjt. Idag när samma krafter är igång igen och hetsar de svagaste mot varandra samtidigt som man slickar uppåt och inordnar sig under kapitalets intressen tycker jag att väljarna ska betänka sina val ytterligare en gång.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article14221839.ab

Read Full Post »

En förutsättning för nya företagsidéer är att man kan skydda sin idé från att utnyttjas av andra. Den som lagt ned pengar i forskning och utveckling av en produkt ska skyddas från intrång på marknaden under ett visst antal år. Den funktion som finns för detta heter patent, man ansöker att få ensamrätt eller patent för en viss uppfinning hos respektive lands patentbyrå, man kan ansöka om skydd i ett flera länder. Det finns länder med bristfällig kontroll och skydd av patent, där tillverkare med rymligt samvete kan tillverka kopior av kända produkter. I huvudsak är idén med patent en rimlig lösning på ett problem, nämligen att man ska kunna få tillbaka pengar som investerats i forskning och utveckling innan produkten blir fri för allmän användning. Men det finns också problem, USA har en patentlagstiftning som medger patentering av ganska allmänna och lösa tillämpningar. Nyligen har man lagstiftat om en skärpning men den har urvattnats i behandlingen så att den tänkta tillämpningen nästan uteblivit. Ingen av dagens storföretag klarar sig utan stor avdelning affärsjurister som arbetar med stämningar och motstämningar om olika rättigheter till patenterade idéer. Krigandet om patent har blivit så stort att även storföretagen ser det som ett problem, därför kom det också till ett försök med lagstiftning i USA för att komma tillrätta med problemet. Det finns nämligen så kallade patenttroll, små företag som köper patent och sedan stämmer storföretagen för patentintrång men numera kan också små app-utvecklare råka ut för stämmningar. Det är en lönsam bransch som lockat aktörer som flugor till lik. För vinner man en rättegång kan trilla ut miljoner med sköna dollarsedlar för besväret… Mn när läser om ämnet så är det lätt att tycka att framförallt USA borde skärpa sig kring vad som kan patenteras över huvudtaget annars blir det snart omöjligt för småföretagen att befinna sig i branschen. Man kan få patent på affärsmetoder och algoritmer, som exempel nämna att den som vill sälja produkter på nätet riskerar att göra intrång 4319 patent… Risken är stor för att utvecklandet av nya idéer blir så kostsamt att det bara är de stora företagen som har råd att bli kvar i leken. Det är löjligt med mjukvarupatent egentligen, och det finns alla anledning att stötta öppen källkods rörelsen som fritt distribuerar verje förbättring av programvaror som utvecklas gemensamt för allas bästa. Det helt obegripligt att varje IT-avdelning i hela västeuropa sitter i knät på Microsoft istället för att man gemensamt drar fram den öppna källkods programvara man behöver. Några små frihetszoner har det blivit i Frankrike och något mer land, men fler behövs för att bilda det momentum som ger utvecklingen en rejäl skjuts framåt.

http://macworld.idg.se/2.1038/1.424093/patentkriget—det-har-brakar-apple-om

Read Full Post »

Gröna biltester

Gröna bilister har ett nyhetsbrev som jag prenumererar på. I den senaste hittade jag en länk till deras biltester. De har hunnit med att testa en ansenlig mängd miljöbilar och bilar som är intressanta utan att vara märkta miljöbilar. Testerna är fritt tillgängliga att ladda ned som PDF:er. Här finns en del att begrunda för den bilintresserade.
Nu börjar elbilarna komma ut i handeln. Ska bli spännande att se utvecklingen för dem. Min erfarenhet av elfordon är begränsad. På fabriken körde vi små röda elfordon som drog set med vagnar med isoleringsförpackningar som vi lastade. De användes för längre transportsträckor över gården. Men de försvann när det blev trucklastning för hela slanten. De var kul att köra. Tråkigare var eltrucken jag körde i fabrikshallen, väldigt oprecis styrning av allt gaffelarbete, en ganska bisarr maskin, fast tjejen som körde den normalt behärskade den till fulländning.
Sedan har jag gjort en sväng med en elcykel en gång, en riktigt häftig grej, men de är fortfarande ganska dyra mellan 10 och 15 tusen, svårt att motivera ett byte för min hederliga gamla Monark. Någon gång har jag fått köra en Toyota Prius, det är också en rolighetsmaskin tycker jag, roligt att veta att man inte släpper ut gifter i stadstrafik.

http://www.gronabilister.se/biltester?stat=1

Read Full Post »

I Västeuropa har folkrättsliberaler varit en viktig faktor för rösträtten med flera medborgerliga rättigheter. Det har funnits en tradition av upplysta individer som har sin klasstillhörighet i borgarklassen men som ändå arbetat för utvidgade rättigheter för alla och jämlikhet. Utan dessa allianser med upplysta borgare hade fackföreningar och arbeterrörelsen haft mycket svårare att nå sina framgångar. I Sverige särskilt stod ofta liberaler upp för rättigheterna. Idag ser vi allt mindre av detta. Normalläget i världen är att respektive borgarklass oavsett samhällsordning skoningslöst plundrar sina medmänniskor på deras arbete och landet på dess resurser och fördelningen sträcker sig som längst till den egna klanen eller familjen och deras medlöpare i systemet. Länkar till en liten rapport om läget i Östtimor. Folkets frihet att bilda sina egna organisationer, en fri granskande press och en genomskinlighet för alla demokratiska institutioner är en absolut nödvändighet för att stoppa plundring och utsugning av folket och landets resurser.

http://www.flamman.se/oljepengar-som-inte-ger-valstand

Read Full Post »

När jag funderade över vilken partiledarkandidat som skulle bli min häst så föll jag först för Rosanna Dinamarca, en yngre kvinna med bett. Men efter några framträdanden till blev jag lite osäker på om hon riktigt var mogen den stora uppgiften. Redan förut hade jag bestämt mig för att min riktlinje för en partiledare i Vänsterpartiet är att man har tillhört LO-kollektivet och jobbat inom privat sektor. Någonstans måste man ha haft kontakten med den arbetarklass man säger sig företräda. Sedan har jag hängt upp mig på att man ska ha varit sysselsatt inom den konkurrensutsatta privata sektorn, eftersom jag själv jobbat i tjugo år på en fabrik och tycker att de erfarenheter man får av näringslivet är väldigt väsentliga. Särskilt som Vänsterpartiet riskerar att bli ett parti av offentliganställda som gärna löser allt med mera resurser till just offentliga sektorn. Samhället har problem som fordrar de lösningarna efter många års svältkurer men jag ser ändå en risk om alla medlemmarna har en snarlik bakgrund.
Några år på fabriksgolvet ger en insikt i levnadsvillkor, möjligheter och förutsättningar som är svåra att återskapa på annat sätt. Även om vi allt högre grad blir ett tjänsteproduktionssamhälle så är den industriella produktionen fortfarande en viktig del av samhällsekonomin i Sverige. Idag finns det också en liten trend för att företag flyttar tillbaka produktion till Sverige, för att lönerna närmar sig, för att löneandelen i produkterna minskar, för att slippa byråkrati, transporter och kulturella hinder.
Idag gör tyvärr många företag det bara svårare för sina anställda att ta del av politiska uppdrag, ett samhällsengagemang bestraffas istället för att uppmuntras. För offentlig anställda är det tvärtom, de flesta kommun, landstingsanställda slipper löneavdrag under sina uppdrag eftersom samma kassa finansierar dem. Jag har inte hört att att anställda med politiska uppdrag särbehandlas karriärmässigt, men det kan vara annorlunda för fackligt aktiva. Det borde gärna något allmänt för att underlätta för för privatsektor anställda att ta del av samhällsuppdragen. Folket från privatsektorn med erfarenheterna av att vara konkurrensutsatta och föremål för ständig rationalisering är viktiga att ha med. Därmed inte sagt att inte offentliganställda får känna av rationaliseringar och konkurrens, men det är viktigt att mötas och förstå varandra. Produktion och reproduktion måste ta del av varandras roller för skapa insikt om hur hjulen i samhället rullar.

Uppdatering 20120117: Fast det kanske är ett tecken i tiden att näringslivsföreträdaren folkpartisten i artikeln nedan vurmar för är från den amerikanska kristna tokhögern som på allvar hatar HBT-folk och tar Jesus bokstavligen…

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14208563.ab

Read Full Post »

Haven suger åt sig koldioxid

Tidigare studier har gett besked om att havsmiljöer med koraller, kräftdjur och musslor slås ut av höjda PH-halter i vattnet. De förlorar sin förmåga att bilda kalkskelett. Nu finns det gjorda studier som talar om att även fiskar mår dåligt i försurade vatten. Naturligtvis är inte detta något som oroar en sann klimatskeptiker eftersom de tror att att de vattenlevande organismerna anpassar sig gradvis…
Jag tycker det skulle vara en bra idé att hejda utvecklingen mot allt surare hav.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/koldioxid-riskerar-livet-i-haven_5492365.svd
http://www.svd.se/resor/pa-djupt-vatten_5558341.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sura-hav-hotar-aven-fiskar

Read Full Post »

Byssan lull koka kitteln full…

Den gamle sciencefiction-fanen i Norge, Leo Borgzinner skrev en bok med titeln ”Universums värmedöd”, jag har inte boken och har inte läst den heller. Men titeln blev kvar i minnet fast boken kom på 80-talet. Nu får vi allt fler indikationer på vi jordbor, homo sapiens, faktiskt medverkar till jordens långsiktiga värmedöd. För jordklotet är det kanske ett mindre bekymmer, man har hittat spår av tidigare massdöende av kända livsformer på jorden i tidigare epoker. I den länkade artikeln skriver SVD om att vi fått forskarrapporter som stöder teorin att klimatutsläppen dels ökar medeltemperaturen, dels att den ökade värmen medför allt mer extremväder. En orsak kan vara att värmen medför högre halter av vatten i luften som då måste regna ned någonstans. Det förefaller väldigt kortsiktigt att förneka dessa samband, när allt mer bevis samlas som säger att man bedömt riskerna för försiktigt. Vi vet inte exakt var punkten finns som får ekosystemen att tippa över…

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vanskligt-att-bagatellisera-klimatutslappen_6758623.svd

Read Full Post »

Older Posts »