Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Sol finns i överflöd, vinden blåser ständigt och havets vågor har rullat in över stränderna lika länge som hav och strand funnits. Nu blir tekniken för att omvandla dessa ständiga rörelser och energiformer allt mer åtkomlig. Johan Ehrenberg utnämner i sin krönika beskedet från Tyskland, om avveckling av kärnkraftverken, till en glädjens dag. Och myntar ett nytt uttryck, ”betongborgare”. Det är ett träffande uttryck och nog gav partiledardebatten ytterligare bränsle för det uttrycket, här är man man minsann inte beredd att ompröva någonting och Fridolins tunga trummande om hur miljöarbetet går bakåt med borgarna bemöttes knappt.

Kärnkraaften är effektiv till så vida att man utvinner väldigt mycket energi ur ett välidigt litet material. Men för att komma åt sitt bränsle så har man bökat upp tonvis med andra material och förstör stora naturområden. Därefter bygger man upp en väldigt avancerad teknisk anordning, som i och för sig är imponerande, för att få fatt på energin, och under hela processen får man livsfarliga biprodukter och en restprodukt som måste slutförvaras i 100 000 år. Och vad har man gjort i denna process, jo, man har kokat upp vatten för att driva ångturbiner som snurrar runt och avger elenergi…
Jag tor att vi är smarta nog för att hitta lite mindre farliga sätt att snurra runt en dynamo för att få elenergi…

http://dagens.etc.se/kr%C3%B6nika/en-gl%C3%A4djens-dag

http://svtplay.se/v/2454361/svt_forum/partiledardebatten_ii_2011__lars_ohly__v_?sb,k108202,1,f,-1

Read Full Post »

« Newer Posts