Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Politisk heder

Ofta upplever jag det som att bland borgerliga politiker finns en inställning att politik det är bara låtsaslek, när man tagit på sig politikkostymen då är det fritt fram att luras och påstå vilka befängdheter som helst.
Kanske har jag fel om borgerliga politiker, har ju aldrig varit en. Men jag är säker på att när gamla fackordföranden dundrar i talarstolen så kommer det rakt från ryggmärgen. Därmed inte sagt att ryggmärgsreflexer alltid ger de bästa signalerna för politisk vägvandring.
Jag tycker att politik ska vara hederligt, äkta argument ska mötas och nötas, man ska inte spela för galleriet. I fransk tradition finns det en vurm för ordkonstens argumentation, strunt samma vad man argumenterar för, den vackraste retoriken vinner…
Visst kan jag fascineras en vacker retorik, men jag gillar inte om retoriken tappar sin kontakt med den verklighet den ska beskriva. Direkt upprörande är det med politiker som är medvetna om ett sakförhållande ändå ljuger om det. Nu visar ett hemligstämplat dokument från socialdepartementet att regeringen omöjligen kan säga att de inte visste om de drakoniska effekterna sjukförsäkringsändringen skulle ha, eftersom de fått veta det i förhandlingarna om åtgärderna. Då frågar man sig automatiskt vad mera är det som Reinfeldt vet men döljer för oss, när han lägger sina sammetsbruna ögon på lut och ber om vårt förtroende.
Vad luras de andra borgerliga riksdagspolitikerna med?

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.664219-skrev-hemligt-pm-om-sjukforsakringen

Read Full Post »

Greklands drama

Uppsala Nya Tidning, UNT, är fortfarande en äkta liberal tidning, vilket betyder att man kan hitta läsvärda artiklar i densamma. Till exempel gör Bo Pellnäs ofta insiktsfulla bedömningar av världspolitiken, även om jag sällan delar allt han skriver så är hans krönikor värdefullt läsande eftersom de bygger på en sakkunskap och har en moralisk kompass. I hans artikel om Greklands kris lyfter han fram det som få andra har gjort i sammanhanget. Nämligen den stora frustration som byggs på i ett land där de rika snor åt sig allt. När invånarna är tillräckligt läskunniga och utbildade nog för att skaffa sig information om hur allt går till, tänder rofferiet eldar som nog kan bli svåra att släcka. Pellnäs skriver om risken för en riktigt revolution, det har jag svårt att se i och för sig eftersom det fodrar en organisation som ingen part verkar ha förmågan att leverera av de aktörer som syns nu. Det för tillbaka tankarna till boken ”Jämlikhetsanden” som leder sin devis om att jämlika samhällen mår bättre och är bättre för alla, fattig som rik, til bevis. Jag tror det är dags för borgarklassen i Europa att göra halt i sina ansträngningar att tilltvinga sig det offentliga kapitalet, som är kvar då. Det kan leda iväg åt helt oönskat håll.

http://www.sigtunabygden.se/ledare/blir-det-revolution-i-grekland-1366662.aspx

Read Full Post »

Miljöblogg

I videosnutten nedan finns förklaringen till varför inte Vänsterpartiet är största partiet, fast mer än hälften av väljarna håller med oss i vår enkätfråga. När man frågar folk allmänt om man är beredd att höjs skatten om det går till vård,skola och omsorg så säger mer än hälften: Javisst!
Jag tror att svaret egentligen ligger i samma härad som i Martin Ingvars föredrag om miljö, ”Varför gör jag inte det som jag vet är rätt för klimatet?”. Se den, ett mycket underhållande föredrag om viktiga saker, om hur biologi styr oss.
Före videolänken har jag en länk till en bra blogg som har aktuella miljöfrågor på agendan.

http://www.supermiljobloggen.se/

http://vimeo.com/17267458

Read Full Post »

Så fort något är tillräckligt komplicerat så kommer att finnas olika åsikter om en fråga. Fastän jag tycker att något har diskuterats till leda och allt har blivit utrett efter tillgänglig kunskap så finner jag det bara är att börja om från början igen i en diskussion. Kanske är det mänskligt och naturligt, för hur det än är så blir inte alla tankar överförda till alla levande människor samtidigt. Utan det finns en inlärningsprocess för alla. Så har det alltid sett ut och den kunskap som ska överföras sägs växa för varje generation i det nya kunskapssamhälle som växer fram. Lite osäker känner jag mig på denna punkt eftersom jag tror att det fordras ganska mycket kunskap om allt möjligt även som enkel medborgare i ett jägar-samlar samhälle, om natur och djur. Men däremot är det nog så att de samhällena genom avsaknaden av skriftligt överfört vetande har svårt att vidmakthålla den samlade kunskapen från alla sina individer. Saker faller i glömska och förändras genom tiden. Tyckte mig se det i den muntliga tradition vi hade på fabriksgolvet, paussnacket innehöll ofta någon fabrikshistoria och genom tiden kunde höra att förändringar och justeringar av den skedde. Ett kinesiskt visdomsord lär vara ”Det man hör glömmer man, det man ser kommer man ihåg och det man gör lär man sig.”, antagligen inte exakt återgivet. Men jag gillar den lilla devisen för det säger mycket om hur pedagogiken borde vara upplagd. Men nu löper den här texten iväg på alldeles egen hand, för den skulle handla om länken nedan. Jo, alltså att det finns forskare som träter emot fast det finns en slags konsensus mening om något. Delvis hör det till den vetenskapliga världen, lägger man fram en uppsats så finns det alltid någon som opponerar som det heter och försöker hitta svagheter i framställningen och ställa kritiska frågor till uppsatsskrivaren. Det är en tradition som är viktig för att vetenskap ska kunna bli just det, vetande som varar längre än skribenten/forskaren. Därför finns det också en slags vetenskapens rättshaverister som skjuter in sig på detaljer för att kullkasta större resonemang, eller sår tvivel för att man har betalt för det. Lite märkligt är det att samma forskare som försökte kasta tvivel över forskningen som visade på farorna med rökning nu har gett sig på att betvivla klimathotet. Här har journalisterna en viktig roll, att skaffa sig tillräckliga kunskaper för att inte haka upp sensationartiklar på forskare med skumma syften eller ordna debatter med uppenbara dilettanter. Det finns alltid kvar kritik och synpunkter som är relevanta för forskningen att ställa och debattera. Låt oss syssla med det istället för avledning.

http://svtdebatt.se/2011/03/forskare-som-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister/

Read Full Post »

Här är en länk till en källa på nätet som kan vara intressant. Journalisternas fackförbund har en webbsida, just denna länk är till en debattartikel av en journalist på DN. Han har precis slutat sitt jobb och känner sig fri att leverera några salta sanningar om journalister och pressen. Kritiken går ut på att den mesta media produceras i Stockholm av en ganska begränsad krets människor med liknande intressen och tillhörande samma medelklass. Vi ute i landet har väl redan noterat detta… Men förhoppningsvis kan artikeln leda till en bättre diskussion om vem och vad man skriver om på redaktionerna. En regeringstrogen högerpress kommer att finna att läsarna sviktar och hittar sin information någon annanstans. I rapporteringen om valet i Italien sist kunde man läsa att människor i allt högre grad lämnar statstelevisionen, eftersom den är tvungen att följa Berlusconis order, och återigen diskuterar politik och samhällsliv på torg och gator. Påfallande ofta får jag medhåll när jag berättar att jag slutade prenumerera på DN för att den var en okritisk megafon för den borgerliga statsmakten. Systemets grindvakter får betänka sin roll, kanske dags för större friheter för journalisterna att göra de berättelser de tycker är nödvändiga…

http://www.journalisten.se/debatt/27091/vem-skriver-vi-foer

Read Full Post »

Hur kan några få personer i världen bli så stenrika? Det är en enkel process egentligen, man får väldigt många att betala en skärv till några få. En ensam kapitalägare kan få behålla vinsten i vinstgivande företag, man kan ha en handfull ägare till ett riskkapitalbolag som köper och säljer skolor och vårdinrättningar.
För svensk arbetarrörelse har denna ansamling av rikedom hos kapitalägare varit legitim sedan man i det berömda Saltsjö-avtalet kom överens om att facken kunde förhandla om förbättringar mot att arbetsköparna fick leda och fördela arbetet, samtidigt blev det en borgfred också över arbetsresultatet då facken förhandlade om löneandelen av produktivitetsvinsterna.
Den borgfreden varade till 80-talet då diskussionen om löntagarfonderna dök upp på arenan, då lönarbetande och facken började fundera om man inte också borde få inflytande över de allt större kapitaltillgångar man skapade med sitt arbete. Löntagarfonderna blev från början en skadskjuten fågel som begravdes i borgerlighetens bombmattor och försvann från debatten.
Kanske hade det rubbat utvecklingen som sedan inleddes och som pågår för fullt idag, där kapitalägare ges tillgång till vår offentliga verksamhet för att utveckla vinster från behov av vård och utbildning. Det finns inget naturgivet i denna utveckling mer än kapitalets behov av nya områden för vinster, det finns idag få tillfällen att investera kapital i varuproduktion eller privata tjänster och den finansiella spekulationen har visat sig vara en ganska osäker bransch. Bättre att satsa på vård av sjuka, tillgången på patienter är mera säker över tid för att inte tala om utbildning, en elev kan man kapitalisera på i minst nio år…
Idag är det egentligen bara Vänsterpartiet i svensk politik som håller emot inträdet av vinstsökande kapitalägare på den offentliga sektorns område. Vi menar att det finns en grundläggande skillnad på att verka inom offentlig sektor och marknadsekonomi, dels att vi ska tilldela resurser efter behov inte marknadsfaktorer (lönsamhet) dels att varje tilldelad krona från skattekollektivet också ska användas i verksamheten. För ytterligare argument kring den nyligen avslutade kampanjen kring vinsterna i vården se nedan bloggen för riksdagsledamoten från Uppsala, Jacob Johnson:

http://jacobjohnson.v-blog.se/2011/03/10/valfard-riskkapitalets-nya-guldgruva/

Read Full Post »

Om någon trodde att människorna i världen på något sätt nyktrat till och insett att man inte kan föröda planeten vi bor för kortsiktiga vinster, så trodde du fel.
Bara nån vecka sedan läste jag om att folk som bevakade regnskogen i Brasilien blev mördade av hejdukar från skogsbaroner, boskapsfarmare och andra som är ute efter kortsiktiga vinster från nedhuggen regnskog.
Takten som regnskogen avverkas har inte på något nämnvärt sätt minskat, fast vi samlar in medel för att köpa upp och bevara arealer. Fast en del regeringar lyckats med lagstiftning för att skydda nationens naturresurser.
Alla värden galopperar åt fel håll, utfiskning, artminskning, havets försurning, jordbruk/havsbruk utan kretsloppsanpassning och den stora fossilbränslefesten fortsätter som om resurserna vore obegränsade och ingen uppvärmning fanns av jordklotet.
De mått och steg som vidtas för att ändra på eländet är dock ganska många och det finns lovande teknik för snart sagt allt. Men världen behöver åtgärder i stor skala nu.

http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

Read Full Post »

De korta föredragen som finns på TED-talks fortsätter att imponera med sina ämnesval. Tydligen har alla föredragshållare 18 minuter på sig, det verkar uppmana till en lagom koncentration, de jag sett hittills har kombinerat bilder och prat på ett förtjänstfullt sätt. Jag har bloggat om andra föredrag tidigare. I detta föredrag pratar en kvinna från spelbranschen om hur de växer upp med spelande kan bli framtidens problemlösare och framförallt att de utvecklar ett kunnande om socialt samspel och samarbete som varit få förunnande tidigare. Jag kan inte låta bli att fundera över i vilken mån våra arbetssätt inom Vänsterpartiet passar den framtida generationens sociala spelare.
PÅ något sätt ger detta föredrag hopp om att den framtida generationen inte bara blir lättstyrda underhållningsknarkare i händerna på spelindustrin utan att det växer fram något annat med som bär med sig ett kvalitativt annorlunda produktionsförhållande med.

http://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM

Read Full Post »

Nog tycker jag att det är väldigt tyst om vad som händer på Fukushima i svenska medier. Jag har spanat efter info hos Greeenpeace och via Facebook, där lägger Maj Wechselman ofta ut länkar till info. Nu hamnade jag igen hos Al Jaazera som har en bra övergripande sammanfattning av läget. Det är inte rolig läsning, tre härdsmältor som behöver kylas ner och som åstadkommer mängder med radioaktivt vatten som man har stora svårigheter att kunna behandla i tillräcklig omfattning. Samtidigt verkar företaget och regeringen i Japan göra allt för att hålla inne med uppgifter om lägets verkliga omfattning. Det sitter en analytiker med omfattande kunskap om kärnkraftsteknik i USA och bedömer läget efter den information och videon som finns. Ett orosmoment är ”heta partiklar” mikrosmå partiklar med radioaktivt innehåll, men svag strålning, men som ändå efter inandning kan ligga och irritera vävnad och så småningom alstra cancer, dessa mikropartiklar har spritts vida omkring från Fukushima.
Samtidigt verkar det som om man måste utvidga säkerhetszonen, det mesta tyder på att Fukushima kommer eller redan har gett upphov till radioaktiva utsläpp i högre grad än Tjernobyl, men mycket har via kylvattnet forslats ut i havet. Nog känns det som om Fukushima hade kunnat få lite kommentarer och diskussion på svensk botten med.

http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/201161664828302638.html

Read Full Post »

Det har länge skrivits om att det finns en överproduktion av bilar och att någon till slut får det korta strået. Genom skicklighet och stort kunnande har våra bilfabriker hållit sig ovanför vattenytan väldigt länge och mycket större fabriker har tampats med svårigheter. Volvos personbilar hamnade hos Ford och modellsortimentet levde ett bättre liv där än SAAB hos GM. Men så kom ödesstunden för GM och Ford, ganska naturligt ville de skära av sina mindre varumärken och hålla kvar sina stora. Volvo tror sig ha hittat en framtid med ägare från Kina, men SAAB har inte hittat en ägare som är stark nog för ett eget helhetsgrepp för märket. Chefen far runt och letar finansiärer än denna dag. Och utsikterna ser osäkra ut. Vad som är säkert är att det finns ett stort industriellt kunnande hos de många människor som egentligen är varumärket SAAB.
Jag tycker Volovarbetaren och debattören Lars Henriksson har en poäng i att man borde låta alla dessa kunniga människor omvandla sitt industriella kunnande till de produkter som går att marknadsföra idag. Om det sedan är bilar eller vindkraftverk, spelar ingen roll, de har tillgång till en maskinpark som kan ställas om till nära nog vilken produktion som helst.
Men då måste regeringen spela en aktiv roll i ett övergångsskede, tyvärr är den borgerlig, vilket betyder att man tittar på näringslivet med armarna i kors och möjligtvis svarar mot näringslivsinitiativ…

http://www.aftonbladet.se/bil/article13219702.ab

http://www.ordfront.se/www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/LarsHenriksson.aspx

Read Full Post »

Older Posts »