Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2011

Vi kan samla oss i kör och unisont sjunga ”Gonatt jord” för i valet mellan pengarna eller livet kommer majoriteten att välja pengarna. Läste på Effektmagasinets blogg idag att vi fortfarande skulle kunna landa utvecklingen i närheten av 2 graders uppvärmning om man handlar beslutsamt och kraftfullt.
Beträffande klimatmålen har världens regeringar bara uppvisat halsstarrighet och stor tvekan och man är inte ens i närheten av de mål man har gjort. Tvågradersmålet är satt utifrån det man vet idag om hur mycket uppvärmning av jordens medeltemperatur man kan ha utan dramatiska och stora effekter på väder och klimat på planeten jorden.
Min dystopiska förutsägelse kommer av att det räckte med lite mer pengar i Svenssons plånbok för att man skulle svälja borgarnas paket, sälja ut fattiga och sjuka, sätta biltrafiken främst och pengarullen till de redan rika.
Om du orkar med mer information om hur det står till i världen så har klimatmagasinet Effekt ett fint nyhetsbrev du kan anmäla dig till. Men vill du dra täcket över huvudet och sova vidare förstår jag det med, homo sapiens som art har sin begränsning…

http://www.effektmagasin.se/

Read Full Post »

En bok och en författare som varmt rekommenderas alla vilsegångna själar i socialdemokratin. Tony Judt har skrivit en bok som talar brinnande engagerat för den enda politiska rörelse hittills som skapat ett vettigt samhälle för alla.
Håkan Juholt har uttryckt det som ”social demokrati”, den form av demokrati som bygger på samförstånd, jämlikhet, förhandling och utjämning mellan fattig och rik. Inte dagens svassande för rika och råhungriga profitörer på det allmänna.
En samhällsmodell som vann respekt och beundran långt i världen och gav hopp till tredje världen. Men den är på väg att ersättas av den vanliga standarden av borgerlig exploatering av arbetskraft och naturresurser som är den vanligaste samhällsformen. Därmed inte sagt att inte den sociala demokratin som modell inte hade sina brister och skavanker, men världen blir lättare att förändra till det bättre om inte allt är fel från början…
Betyder denna lovsång till socialdemokrati att jag bytt parti, nejdå, men när allt går åt fel håll blir man tvungen att putsa upp en gammal hållplats för att kunna ta avstamp mot det nya. Vänstern har fortfarande individens frigörelse som mål och ett mycket vidare demokratibegrepp än övriga partier.

http://www.etc.se/ledare/tony-judt-st%C3%A4llde-viktigaste-fr%C3%A5gan
http://www.bokus.com/bok/9789185703647/illa-far-landet/

Read Full Post »

Kajsa Ekis Ekmans artikel i DN tar inte nog inte helhetsgrepp på fenomenet högerextremism. Men det är ändå klart som vatten och sätter fingret på den ömma punkten. Folk flockas till lurendrejarna när de tror att annan medicin saknas. Därför får högerextremisterna sina framgångar när välfärden monteras ned och framför allt socialdemokratin agerar vilsekommet under det nyliberala anfallet. Vänsterpartiet har alltid försvarat samhällets gemensamma arbete men har väl inte slagit igenom riktigt…
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/lognen-om-folkhemmet

Read Full Post »

Klassamhället

Eftersom jag emellanåt använder begreppet borgarklassen och arbetarklass kan det vara på sin plats med en liten återblick på klassanalys. Begreppen används inte allmänt och definitionen är ibland lite vidlyftig. I svensk sociologi har man ofta använt sig av termen socialgrupper och tittar främst på inkomster. Jag vill slå ett slag för klassisk marxistisk analys.

Då utgår man från produktionsförhållanden, det sätt och de verktyg ett samhälle använder för att producera varor och tjänster. Kapitalismen är ett produktionsförhållande som avlöst feodalism, bondesamhällen och jägar/samlar samhället. Men det är långsamma processer och rester av de forna produktionsförhållandena lever kvar än.

Men om vi nu tittar på vår moderna kapitalism och dess klasser. Enligt Marx kan man titta på vilken relation man har till produktionen för att avgöra sin klassbestämmelse. Om du inte äger produktionsmedel utan får förlita dig till maskiner och verktyg som ägs av andra som du utför arbete åt, tillhör du arbetarklassen. Arbetar du med produktionsmedel som du själv äger och har så mycket kapital att du måste köpa andras arbete för att varan eller tjänsten ska bli tillverkad/utförd tillhör du borgarklassen.
Då har man med en bred pensel ritat upp två samhällsklasser med som jag strax ska visa med motstående intressen.

Det blir naturligtvis nödvändigt att modifiera bilden med en klass någonstans mitt emellan dessa ytterpoler, Marx kallar det småborgerligheten, vi använder ofta uttrycket medelklass om de människor som kan sorteras in under begreppet.
I denna klass har vi de som äger ett så litet kapital att de egentligen bara försörjer sig själva med det utan att köpa ytterligare arbete av andra. Hantverkare är ett exempel. Men hit hör också de som har en mellanställning mellan kapitalägare och arbetare, som chefer som leder arbetet för kapitalägarens räkning.
En ytterligare bestämning av klass är i vilken grad man har friheten att bestämma över sin dagliga arbetsinsats, stor frihet leder till en mellanställning och ett övervakad arbete med en liten frihetszon leder till arbetarklass. Vi ser att utvecklingen på flera yrkesområden leder till att arbeten blir proletariserade som tidigare varit fria för den anställde att utföra efter eget huvud. Det vill säga arbetsvillkoren blir allt mer lika den egentliga arbetarklassens med direkt övervakat arbete utan större valmöjligheter.

Nu tycks vi ha täckt in alla förekommande arbetplatsrelationer i den privata sektorn. Hur gör man en klassanalys av den offentliga sektorns arbete. Det är lite mer spännande eftersom den utvecklade offentliga sektorn vi ser idag inte fanns i lika hög utsträckning på Marx tid. Men polis och militär fanns och sjukhus. Här ser vi att den offentliga sektorn tagit efter den linjeorganisation som finns i det industriella livet. Hur som helst har vi det proletariserade köpta arbetet med soldater och poliskonstaplar nederst i pyramiden och överst välbetalda chefer med något friare händer. På sjukhusen upprepas samma mönster med läkarna som fria yrkesutövare i toppen och andra chefer. Man kan notera att den alltmer maskinintensiva sjukhusvården medfört närmast proletariserad linjeproduktion även i sjukhusen på sina ställen.

Den moderna välfärdsstaten har överfört mycket av kvinnornas tidigare gratisarbete för reproduktionen till en offentlig avlönad verksamhet. Varje samhälle har två sfärer av produktion av varor och tjänster. Dels en produktionssfär som frambringar de varor och tjänster vi byter med varandra dagligen, som tillverkar infrastruktur, byggnader och allt möjligt annat. Dels en reproduktionssfär som återbildar produktionskrafterna (i första hand arbetande människor) för samhället. Då talar vi om skolor som utbildar arbetskraft, om sjukhus som reparerar arbetskraft, om institutioner som övervakar lag och ordning, om kulturarbete som ger näring till intellekt och själ.

Inom dessa sektorer speglas klassvillkoren från produktionssfären. Arbeten med liten självbestämmande tillhör arbetarklassen, de som har att leda och fördela arbetet inom offentliga sektorn tillhör småborgerligheten eller medelklassen. De som chefar högst i toppen är förvisso inte kapitalägare men har en inkomst som ger tillgång till boende och levnadsvanor som delas av borgarklassen.

Det blir långt så jag återkommer till de mekanismer som finns för att återbilda det kapitalistiska samhället som egentligen mest gynnar den ägande borgarklassen lite senare.
Men först några ord det som brukar förvilla klassanalysen, nämligen om man bara tittar på den slumpmässiga utdelning i inkomst som enskilda individer kan ha och som avviker från direkta klasspositioner. Borgarna älskar att ta upp ämnet om arbetare som tjänar mer än olika småborgerliga yrkesgrupper. Dels så är det rent statistiskt inte så vanligt, men utifrån starka kollektivavtal kan arbetare i direkt mervärdesproduktion tjäna in löner som överskrider många medelklassbefattningar. Men många av dessa löner tjänas in med obekväma arbetsvillkor som grund som skiftarbete eller andra omständigheter. På grund av olika tillfälliga marknadsvillkor kan också hantverkare blir efterfrågade på lönedrivande sätt, men inget av det nämnda förändrar arbetarens klassposition.
I nästa avsnitt kommer jag beröra hur de nya kunskapskraven leder till en friare yrkesutövning för arbetare, men också hur kapitalägare försöker ta makten över denna utveckling.

Den klassiska affischen med samhällspyramiden finns att köpa här. Klicka på bilden.

Read Full Post »

Det är så fullständigt deprimerande att alla misstag mänskligheten gjort måste upprepas generation för generation. I någon mån rycker utvecklingen framåt genom att misstagen får lite ny klädedräkt mellan varven.
I SVD var det i veckan en artikel om hur Hitler inte var knasig utan duktig på att förpacka budskap i en form som ”gick hem”. Men också en förnyare av massmötes psykologi på ett sätt som folk inte upplevt tidigare, och därför enligt artikelförfattaren kunde duperas av.
Men idag, vi som sett mobbens funktioner och upplevt delvis masspsykos via festivaler vi borde väl kunna värja oss för de enklaste tricken?
Förhoppningsvis kan majoriteten stå emot, men jag kan konstatera att förenklingar och människofientlighet går hem i en minoritet. Alltså, allvarligt innan nassarnas onda arvingar bänkade sig i riksdagen, trodde jag inte att det äldsta tricket i byrålådan, ”skyll allt på dem nederst i pyramiden (eller valfri entitet)”, överhuvudtaget skulle attrahera mer än några få procent.
Så fel man kan ha då.
Fast det är kanske det som är det intressanta med mänskligheten, upplysningsanden och doktrinära förmörkade skallar, lever tillsammans sida vid sida och har att komma överens på planeten jorden. Att det vetenskapliga rationella sökandet efter sanning skulle bli vårt enda ljus, är måhända lika doktrinärt som något annat, och hastigt ser jag min text sjunka ned i relativitetsträsket. Är man tvungen att hävda rationalitetstanken lika fyrkantigt som något annat för att totaliteten ska kliva framåt något myrsteg?
I tidningen Illustrerad Vetenskap läste jag en artikel om Herman Görings mindre kända bror, Albert Göring. Denne broder var en motståndare till nazisterna och motarbetade dem med stort civilkurage och fick räddas upprepade gånger ur Gestapos klor av sin berömde nazi-pamp bror. Det är fascinerande hur stora rörelser kan klyva familjer och inget säger att man väljer ideologier automatiskt med familjeband. I programmet om arbetet med Lissabonfördraget i EU vittnade en av deltagarna att han inte trodde personliga relationer hade så stor betydelse före sitt inträde i politiken. Men väl inne i EU-systemet såg han vilken roll personliga sympatier och antipatier hade för uppgörelser.
I detta vårt myllrande liv av personliga relationer avgörs vår framtid. Jag hoppas att den goda majoriteten framöver är stort och självsäkert nog för att förhindra förenklingens profeter att vinna makt och ställning.

http://www.svd.se/kultur/understrecket/ny-hitlersyn-kravs-for-att-forsta-nazitiden_6163957.svd

Read Full Post »

Jag har en mapp avdelad för nyhetsbreven från Smartson. Då får man information och testöversikter för diverse pryttlar. Ibland går ett företag ut frågar efter testpiloter för nya produkter, ibland svarar jag på sådana förfrågningar. Jag fick vara med och utvärdera Experts satsning på Canvasfoton till exempel. Nu letar HP efter några testpiloter för deras senaste notebook, jag hakade på eftersom jag borde lära mig Windows 7 och det kan bli intressant att se hur väl en notebook står sig i jämförelse med min Airbook.
Nu ska man ha anmält sig före 4 maj, men dagen är inte slut än, sidan fanns kvar:
http://smartsontestpilot.se/hp-pavilion/bli-testpilot/

Här länken till Youtube videon med datorn, jag har inte lyckats bädda in något tidigare, (kanske fungerar nu, WordPress blev uppgraderat nyligen) i den WordPressmall jag använder för denna blogg, ska prova men antingen ser ni en länk eller en bildruta här nedan:

http://www.youtube.com/watch?v=2AflyOtx5oA

Read Full Post »