Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Draksådd

I föregående blogginlägg kunde man se att islamsk extremism stod för en betydande del av terrorism i världen. Man kan undra hur andelen hade varit om inte det funnits två krig med kolonial stämpel som förs? Och man kan undra hur det hade sett ut om inte USA med flera stött diktatorer av mest högerslag för sina egna kortsiktiga intressen. Shahen i Iran hölls länge under armarna fast hans demokratiska sinnelag inte var av något betydande slag, i Palestina vinner Hamas anhängare för var dag eftersom ingen mer demokratisk organisation får något helhjärtat stöd för den palestinska saken. Nu ser vi hur den goda handelspartnern i Tunisien försvunnit nästan över en natt när folk till slut verkligen fått nog, och snart faller väl Egypten med. Men när det inte finns goda länga folkliga traditioner av demokratiskt arbete är jag oroad för att även nästa regim snabbt förfaller till belöningar åt den egna klanen…
Demokrati och öppenhet borde vara vår viktigaste exportprodukt, inte undfallenhet och överslätningar för att ro i hamn en affär till. Rent kolonialt är det att EU bugar för regimen i Marocko för att komma åt fiskevatten som rätteligen tillhör Västsaharas folk.
Jag och som såg Bondfilmen Quantum solace igår och jag tyckte var intressant att filmen så öppet redovisade att USA allierade sig med skumma typer för att komma åt naturresurser i olika länder.
Nu var det en populärkulturell framställning, men att sanningen till slut vinner ger hopp för ett underlag för förändringar i världen.
I hela Latinamerika har USA under lång tid sökt allianser med högerregimer och ländernas elitklasser för att komma åt naturtillgångar och billig arbetskraft. Naturligtvis har den själlösa råkapitalismen dränkts i fluffiga ordmassor om demokrati och annat, men företagens intresse har gått i första hand. Nu finns det en motrörelse i Latinamerika, vänsterregeringar har tillträtt som försöker styra över resurser till ursprungsbefolkning och lönearbetande till de kapitalägande borgarnas stora fasa.
Förhoppningsvis faller fler av västs gamla diktaturpolare snart, så kanske regeringar först ställer frågan, vad gör du för folket, demokratin och öppenheten, innan man handlar…

Read Full Post »

Europols rapport har cirkulerat runt i bloggvärlden, främst för att den visar på att andelen terrordåd utförda med islam som bakgrund är väldigt litet och inga alls under 2008. Granskar man källan så ser man folk arresterats, misstänkts och dömts för terrordåd med islamsk bakgrund, men att olika slags separatister utövar flest våldsdåd och i övrigt ”leder” under den uppmätta perioden.
Ser man på mätningar av terrordåd i världen så ökar andelen med islamsk anknytning, men är en tredjedel totalt med separatism med mera som större delen.
Jag vet inte hur pass säker statistiken är, men den pekar på att den muslimska befolkningen i Europa föredrar lugn och ro precis lika mycket som någon annan religionsutövning.
Man ska inte blunda för att avarter finns däremot, och att det finns religionstyrd terrorism som har den otäcka egenskapen att låta slumpvisa folksamlingar vara måltavlan. Politiska våldsverkare har ofta särskilda mål personer eller verksamheter.
Den demokratiska utmaningen för samhället är att kontrollera och övervaka säkerheten för sina medborgare utan att förfalla till generella frihetsinskränkningar eller övervåld allmänt. I Danmark kunde man se att polisen bakband och förvarade folk i timmar utan att de hade gjort något annat än utövat sin demokratiska rätt att demonstrera.
I Sverige stormade polisen en lägenhet med dragna vapen och utsatte en barnfamilj för åtgärder som nog hade fått efterföljder om en svensk familj råkat ut för det…
Och framförallt blir vi alla övervakade av FRA, Europol och vilka intressenter som nu man tecknade avtal med USA om.

http://nohlberg.wordpress.com/2010/12/13/kort-om-terrorism-statistik-och-europols-statistik-om-terrordad-etc/

http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf

Read Full Post »

Hatbrygd

Om någon trodde att rasbiologin var utdöd tankerest från tiden då vi inte visste bättre, är nedanstående länk upplysande. Fast den som läst kommentarsfälten på till exempel Expressen kanske hade anat att det kunde stå ganska illa till. Jag läste en debattör som tyckte att vänstern varit för lite aktiv med att bemöta kommenterar i svarsfälten på de stora tidningarnas kommentarsfält. Det är i viss mån rätt, vi hade planer på att sitta tillsammans och skriva svar någon dag i veckan, men det blev aldrig av eftersom det hela tiden fanns andra aktiviteter som slök de aktivas tid.
Ofta sägs det att elefant eller buffelhud är en bra egenskap för politiker, så att man inte tar åt sig av alla nedsättande och elaka kommentarer som spills över våra förtroendevalda.
Men jag undrar hur den människa är beskaffad som orkar läsa kommentarerna på Expressen till exempel. Hud som kevlarpäls, finns det?
Med förutnämnde debattörs maning i huvudet gick jag en dag in och tänkte jag skulle kommentera, men jag får tillstå att jag kroknade av den samlade mängden dumhet och förakt för andra som mötte mig och det blev inget skrivet. Istället blev dagen lätt deprimerad.
Nu har jag läst fler och ser en tråd och ser också en regelbundenhet i svaren
som gör det möjligt att bilda en teori för att handskas med kommentarfälten, så det är möjligt att jag återkommer till dem.

http://www.dn.se/debatt/rasister-pa-natet-forsoker-skramma-medier-till-tystnad

Read Full Post »

Här hittade jag ackord på nätet, det är tydligen till hjälp för dem som klinkar på gitarr sjävla. Jag gör det inte, men tycker det är ett magnifikt exempel på allt lärande man kan hitta på nätet. Nu hotas den i och för sig av nedläggning av våra upphovsrättsdinosaurier, men njut så länge det varar.
Och när jag har tråden om upphovsrätt igång, passar jag på att klanka på upphovsrättsdinosaurierna igen för att vi inte fått några TV-program eller filmer att köpa på den svenska itunes-butiken, skamligt senfärdigt.

http://www.svenskaackord.se/

Read Full Post »

Här uttalar sig toppar i näringslivet och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin om det som är ganska självklart. Att rasism är ett hinder för att utveckla Sverige och Sveriges kontakter med omvärlden. Uttalandet kom redan på nationaldagen förra året, den är så bra att jag vill pusha den fast vi rullat in på nyaste året.
Med dagens och morgondagens teknik blir flyhänta kontakter med omvärlden allt viktigare. Det är fint att tänka på att alla världens homo sapiens nu kan vara i kontakt med varandra över hela jordklotet. En 200 000 år efter vi började vandra ut från Östafrikas kust.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article7251343.ab

Read Full Post »

Vid våra högskolor och universitet bedrivs det massor av intressant arbete. Vi får fram solceller och ny kunskap om många olika förhållanden över bred area av ämnen. Men det kan vara svårt för forskningen att nå fram och bli till en del av vardagen. I nedanstående UNT-artikel belyser debattören hur man inte lyckades få fram till jordbrukarna att man faktiskt fått fram en helt användbar modell för energiskogsbruk.
Det är synd att kontaktytorna till dem som kan ha nytta av forskningen inte alltid fungerar. Man kan hoppas att det går bättre för modellen lantbruk som visar att man kan försörja sin gård med både värme och bränsleenergi via biogastillverkning opå en egna gården.
En väldigt bra tidning för att följa vetenskapen i Sverige är Forskning och Framsteg, som fått ny läsvänlig layout ganska nyligen. (http://www.fof.se/tidning/2011/1)
Man kan hoppas på att riskkapitalet i Sverige är piggare än då när solcellstekniken från Uppsala blev en fabrik i Tyskland…

http://www.unt.se/debatt/vi-forskare-glomde-bort-manniskan-894294-default.aspx

Read Full Post »

Planekonomi är omöjligt att använda i debatten eftersom ordet noga förbundits med öststatskommunismen misslyckanden. Jag tror många tänker sig att den så kallade fria marknaden på något märkligt sätt överlever utan planering. Men de som läste tidningarna noga kunde läsa om att de stora grossisterna sätter sig med matindustrin och kommer överens om priserna för året som kommer.
Jag jobbade på en byggmaterialfabrik förut och där tittade man alltid på planerna för byggandet i landet och på sin andel av marknaden och om man eventuellt hade möjligheter prissätta sig till en större andel.
Så funkar det idag, är alla parter lugna med sin marknadsandel så höjer man gemensamt och tar ut sina beräknade vinster. Råder det konflikt om marknaden så kan det leda till att man priskrigar om marknadsandelar. Men jag tror att de flesta konsumenter upplever ganska få priskrig under ett år… Och nej, extrapriset på falukorven är inte priskrig, utan ett sätt att kränga ett planerat större utbud av falukorven den veckan.
Alltså all ekonomi är i behov av planer korta som långa, idag tittar man i kommuner ofta med 4 års utblickar och företagen gör sina utblickar med sina produkters förmodade livslängd.
Planekonomin förtjänade sitt dåliga rykte genom att förutsäga vad konsumenten skulle konsumera på detaljnivå och enbart producera det som uppskattades om ett behov. Det gjorde man dessutom utan dagens verktyg, idag är det möjligt att med några dagars mellanrum producera det som fattas i butikshyllan via datakommunikation. Dagens produktion är delvis också baserat på ett omfattande överutbud, produkter ställs fram och vissa volymer blir inte sålda.
Kapitalismen lever på att nya produkter snabbt kan vinna marknadsandelar från gamla produkter och gammal teknik skrotas i en egentligen ganska dyrbar process, men den är en så liten del i den dagliga omsättningen så systemen ser ut att fungera ändå. Oftast blir kostnaderna kvar i naturen för skrotningen.
Så blev till exempel Apples iPhone en ledande mobiltelefon på några år från att från början inte alls finnas i produktutbudet. Detta medför att kapitalismens konkurrens upplevs som dynamiskt och spännande av människorna i samhället. Och visst är det ett omvandlingstryck som medför att nya produkter utvecklas som tar mindre energi och material i anspråk. Men för att verkligen verka för människornas bästa fodras det även att samhället runt de konkurrensutsatta företagen står starkt. Att de lönearbetande får bra löner, att samhället kan övervaka att inte miljön fördärvas, att samhället får tillbaka skatteintäkter till den nödvändiga reproduktionen av arbetskraften. Slarvar man med det sistnämnda får man rena gangstersamhällen lackerade med ett tunt lager av borgarklassens diskreta charm…

Read Full Post »

Older Posts »