Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Draksådd

I föregående blogginlägg kunde man se att islamsk extremism stod för en betydande del av terrorism i världen. Man kan undra hur andelen hade varit om inte det funnits två krig med kolonial stämpel som förs? Och man kan undra hur det hade sett ut om inte USA med flera stött diktatorer av mest högerslag för sina egna kortsiktiga intressen. Shahen i Iran hölls länge under armarna fast hans demokratiska sinnelag inte var av något betydande slag, i Palestina vinner Hamas anhängare för var dag eftersom ingen mer demokratisk organisation får något helhjärtat stöd för den palestinska saken. Nu ser vi hur den goda handelspartnern i Tunisien försvunnit nästan över en natt när folk till slut verkligen fått nog, och snart faller väl Egypten med. Men när det inte finns goda länga folkliga traditioner av demokratiskt arbete är jag oroad för att även nästa regim snabbt förfaller till belöningar åt den egna klanen…
Demokrati och öppenhet borde vara vår viktigaste exportprodukt, inte undfallenhet och överslätningar för att ro i hamn en affär till. Rent kolonialt är det att EU bugar för regimen i Marocko för att komma åt fiskevatten som rätteligen tillhör Västsaharas folk.
Jag och som såg Bondfilmen Quantum solace igår och jag tyckte var intressant att filmen så öppet redovisade att USA allierade sig med skumma typer för att komma åt naturresurser i olika länder.
Nu var det en populärkulturell framställning, men att sanningen till slut vinner ger hopp för ett underlag för förändringar i världen.
I hela Latinamerika har USA under lång tid sökt allianser med högerregimer och ländernas elitklasser för att komma åt naturtillgångar och billig arbetskraft. Naturligtvis har den själlösa råkapitalismen dränkts i fluffiga ordmassor om demokrati och annat, men företagens intresse har gått i första hand. Nu finns det en motrörelse i Latinamerika, vänsterregeringar har tillträtt som försöker styra över resurser till ursprungsbefolkning och lönearbetande till de kapitalägande borgarnas stora fasa.
Förhoppningsvis faller fler av västs gamla diktaturpolare snart, så kanske regeringar först ställer frågan, vad gör du för folket, demokratin och öppenheten, innan man handlar…

Read Full Post »

Europols rapport har cirkulerat runt i bloggvärlden, främst för att den visar på att andelen terrordåd utförda med islam som bakgrund är väldigt litet och inga alls under 2008. Granskar man källan så ser man folk arresterats, misstänkts och dömts för terrordåd med islamsk bakgrund, men att olika slags separatister utövar flest våldsdåd och i övrigt ”leder” under den uppmätta perioden.
Ser man på mätningar av terrordåd i världen så ökar andelen med islamsk anknytning, men är en tredjedel totalt med separatism med mera som större delen.
Jag vet inte hur pass säker statistiken är, men den pekar på att den muslimska befolkningen i Europa föredrar lugn och ro precis lika mycket som någon annan religionsutövning.
Man ska inte blunda för att avarter finns däremot, och att det finns religionstyrd terrorism som har den otäcka egenskapen att låta slumpvisa folksamlingar vara måltavlan. Politiska våldsverkare har ofta särskilda mål personer eller verksamheter.
Den demokratiska utmaningen för samhället är att kontrollera och övervaka säkerheten för sina medborgare utan att förfalla till generella frihetsinskränkningar eller övervåld allmänt. I Danmark kunde man se att polisen bakband och förvarade folk i timmar utan att de hade gjort något annat än utövat sin demokratiska rätt att demonstrera.
I Sverige stormade polisen en lägenhet med dragna vapen och utsatte en barnfamilj för åtgärder som nog hade fått efterföljder om en svensk familj råkat ut för det…
Och framförallt blir vi alla övervakade av FRA, Europol och vilka intressenter som nu man tecknade avtal med USA om.

http://nohlberg.wordpress.com/2010/12/13/kort-om-terrorism-statistik-och-europols-statistik-om-terrordad-etc/

http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf

Read Full Post »

Hatbrygd

Om någon trodde att rasbiologin var utdöd tankerest från tiden då vi inte visste bättre, är nedanstående länk upplysande. Fast den som läst kommentarsfälten på till exempel Expressen kanske hade anat att det kunde stå ganska illa till. Jag läste en debattör som tyckte att vänstern varit för lite aktiv med att bemöta kommenterar i svarsfälten på de stora tidningarnas kommentarsfält. Det är i viss mån rätt, vi hade planer på att sitta tillsammans och skriva svar någon dag i veckan, men det blev aldrig av eftersom det hela tiden fanns andra aktiviteter som slök de aktivas tid.
Ofta sägs det att elefant eller buffelhud är en bra egenskap för politiker, så att man inte tar åt sig av alla nedsättande och elaka kommentarer som spills över våra förtroendevalda.
Men jag undrar hur den människa är beskaffad som orkar läsa kommentarerna på Expressen till exempel. Hud som kevlarpäls, finns det?
Med förutnämnde debattörs maning i huvudet gick jag en dag in och tänkte jag skulle kommentera, men jag får tillstå att jag kroknade av den samlade mängden dumhet och förakt för andra som mötte mig och det blev inget skrivet. Istället blev dagen lätt deprimerad.
Nu har jag läst fler och ser en tråd och ser också en regelbundenhet i svaren
som gör det möjligt att bilda en teori för att handskas med kommentarfälten, så det är möjligt att jag återkommer till dem.

http://www.dn.se/debatt/rasister-pa-natet-forsoker-skramma-medier-till-tystnad

Read Full Post »

Här hittade jag ackord på nätet, det är tydligen till hjälp för dem som klinkar på gitarr sjävla. Jag gör det inte, men tycker det är ett magnifikt exempel på allt lärande man kan hitta på nätet. Nu hotas den i och för sig av nedläggning av våra upphovsrättsdinosaurier, men njut så länge det varar.
Och när jag har tråden om upphovsrätt igång, passar jag på att klanka på upphovsrättsdinosaurierna igen för att vi inte fått några TV-program eller filmer att köpa på den svenska itunes-butiken, skamligt senfärdigt.

http://www.svenskaackord.se/

Read Full Post »

Här uttalar sig toppar i näringslivet och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin om det som är ganska självklart. Att rasism är ett hinder för att utveckla Sverige och Sveriges kontakter med omvärlden. Uttalandet kom redan på nationaldagen förra året, den är så bra att jag vill pusha den fast vi rullat in på nyaste året.
Med dagens och morgondagens teknik blir flyhänta kontakter med omvärlden allt viktigare. Det är fint att tänka på att alla världens homo sapiens nu kan vara i kontakt med varandra över hela jordklotet. En 200 000 år efter vi började vandra ut från Östafrikas kust.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article7251343.ab

Read Full Post »

Vid våra högskolor och universitet bedrivs det massor av intressant arbete. Vi får fram solceller och ny kunskap om många olika förhållanden över bred area av ämnen. Men det kan vara svårt för forskningen att nå fram och bli till en del av vardagen. I nedanstående UNT-artikel belyser debattören hur man inte lyckades få fram till jordbrukarna att man faktiskt fått fram en helt användbar modell för energiskogsbruk.
Det är synd att kontaktytorna till dem som kan ha nytta av forskningen inte alltid fungerar. Man kan hoppas att det går bättre för modellen lantbruk som visar att man kan försörja sin gård med både värme och bränsleenergi via biogastillverkning opå en egna gården.
En väldigt bra tidning för att följa vetenskapen i Sverige är Forskning och Framsteg, som fått ny läsvänlig layout ganska nyligen. (http://www.fof.se/tidning/2011/1)
Man kan hoppas på att riskkapitalet i Sverige är piggare än då när solcellstekniken från Uppsala blev en fabrik i Tyskland…

http://www.unt.se/debatt/vi-forskare-glomde-bort-manniskan-894294-default.aspx

Read Full Post »

Planekonomi är omöjligt att använda i debatten eftersom ordet noga förbundits med öststatskommunismen misslyckanden. Jag tror många tänker sig att den så kallade fria marknaden på något märkligt sätt överlever utan planering. Men de som läste tidningarna noga kunde läsa om att de stora grossisterna sätter sig med matindustrin och kommer överens om priserna för året som kommer.
Jag jobbade på en byggmaterialfabrik förut och där tittade man alltid på planerna för byggandet i landet och på sin andel av marknaden och om man eventuellt hade möjligheter prissätta sig till en större andel.
Så funkar det idag, är alla parter lugna med sin marknadsandel så höjer man gemensamt och tar ut sina beräknade vinster. Råder det konflikt om marknaden så kan det leda till att man priskrigar om marknadsandelar. Men jag tror att de flesta konsumenter upplever ganska få priskrig under ett år… Och nej, extrapriset på falukorven är inte priskrig, utan ett sätt att kränga ett planerat större utbud av falukorven den veckan.
Alltså all ekonomi är i behov av planer korta som långa, idag tittar man i kommuner ofta med 4 års utblickar och företagen gör sina utblickar med sina produkters förmodade livslängd.
Planekonomin förtjänade sitt dåliga rykte genom att förutsäga vad konsumenten skulle konsumera på detaljnivå och enbart producera det som uppskattades om ett behov. Det gjorde man dessutom utan dagens verktyg, idag är det möjligt att med några dagars mellanrum producera det som fattas i butikshyllan via datakommunikation. Dagens produktion är delvis också baserat på ett omfattande överutbud, produkter ställs fram och vissa volymer blir inte sålda.
Kapitalismen lever på att nya produkter snabbt kan vinna marknadsandelar från gamla produkter och gammal teknik skrotas i en egentligen ganska dyrbar process, men den är en så liten del i den dagliga omsättningen så systemen ser ut att fungera ändå. Oftast blir kostnaderna kvar i naturen för skrotningen.
Så blev till exempel Apples iPhone en ledande mobiltelefon på några år från att från början inte alls finnas i produktutbudet. Detta medför att kapitalismens konkurrens upplevs som dynamiskt och spännande av människorna i samhället. Och visst är det ett omvandlingstryck som medför att nya produkter utvecklas som tar mindre energi och material i anspråk. Men för att verkligen verka för människornas bästa fodras det även att samhället runt de konkurrensutsatta företagen står starkt. Att de lönearbetande får bra löner, att samhället kan övervaka att inte miljön fördärvas, att samhället får tillbaka skatteintäkter till den nödvändiga reproduktionen av arbetskraften. Slarvar man med det sistnämnda får man rena gangstersamhällen lackerade med ett tunt lager av borgarklassens diskreta charm…

Read Full Post »

Arbetsköpare och arbetare har både motsatta och gemensamma intressen. Att ett bra fackligt arbete på sikt är lönsamt för företagen med skyms undan i dagens debatt. Har man till exempel ett väl utvecklat skyddsarbete på ett företag så bygger det på att det också finna aktiva skyddsombud. Människor som hjälps åt att spana efter arbetsmiljöproblem, problem som kan bli dyrbara för företaget om de inte åtgärdas i tid. Naturligtvis finns det också annat sätt för ett företag att hantera skyddsarbetet att skita i allt och göra sig av med personer som intresserar sig för arbetsmiljön eller blir skadade. Men i huvudsak är majoriteten av företagen intresserade av att finnas kvar på marknaden en längre tid och vill hantera frågor seriöst. Ett välorganiserat fack är också en väg för att hantera och förhandla kring företagets frågor, som arbetsköpare skulle jag uppskatta att mina anställda tillhör en facklig organisation så att försäkringar och andra anställningsfrågor blir hanterade för deras del på ett bra sätt.
Men för högern är facken ett besvär, numera har man återgått industrialismens barndom i sitt tänkande för trots vackra ord läpparna så motarbetar man fackligt inflytande på alla plan. Man förvägrar facken möjligheter att ens kunna övervaka att arbete utfört i Sverige blir rimligt betalt.
Det fackliga uppdraget att bevaka att liknande arbete betalas efter samma mått är viktigt för samhället i stort. Det handlar om fördelningen mellan vinster och löner, det handlar om att konkurrens ska ske på lika villkor, detta senare argument var anledningen till att amerikanska kapitalister tog initiativet till att bilda ILO (http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm). FN:s organ för att övervaka arbetsmarknaden. Men det har man glömt bort idag och sålt ut sina företag till Kina.
Alltså det fins ett gemensamt intresse av att arbete betalas så att arbetarna kan efterfråga produkter, det finns ett gemensamt intresse i att det företag man verkar i finns kvar på marknaden och kan delta konkurrenskraftigt. Men det finns också ett konfliktcentrum mellan vinst och lön, inte bara lön, en vettig arbetsmiljö och andra saker som inte är investeringar i ökad produktion är i konflikt med vinstintresset.
Facken i Sverige är duktiga på samhällsansvar och företagandets villkor, men tidigare ha man kunnat luta sig mot ett samhällstöd för sina medlemmar när det gäller arbetslöshet och utbildning vid strukturomvandlingar. Dessa grundförutsättningar håller inte längre och måste återupprättas för ett bättre samhälle.

http://lotidningen.se/2010/05/26/ilo-domer-ut-lavaldom/

http://www.youtube.com/watch?v=1Ay0CXtGv5g

Read Full Post »

Göran Greider problematiserar entreprenörskapet i artiklen nedan. Ta gärna del av den men jag tänkte också skriva några rader om entreprenörer. Vi lever i en tid när väldigt mycket talas om myntets ena sida, entreprenörerna, men mera sällan om kunderna. Grundsanningen är ju om det inte finns kunder så finns det inte entreprenörer heller. Kundunderlaget bär inte hur många pizzerior och frisörer som helst, speciellt inte om de verksamma i dem ska hämta hem en anständig lön och ersättning för sina kostnader. I vårt samhälle är tanken att det egentligen hela tiden ska finnas en viss överetablering av verksamheter så att de som inte är konkurrenskraftiga slås ut och de som är bra blir kvar. Vi har sett att många verksamheter klamrat sig kvar ändå genom att man plockar ut mindre än vanliga löner och/eller lägger in mer arbetstid. Ibland har inte det heller räckt utan man smiter från sina samhälleliga förpliktelser som momsinbetalningar, skatteinbetalningar och man anställer folk svart. De senare avarterna har samhället minskat kraftigt numera genom tekniska åtgärder som personalliggare och svarta lådor till kassaapparater.
Men i grunden är entreprenören en viktig del av samhällslivet, någon som tar på sig att antingen själv eller tillsammans med andra leverera produkter och tjänster till samhället. Att etablera en produkt eller tjänst på en marknad och hitta sina kunder brukar oftast medföra en ganska avsevärd kostnad och ta en tid som är olika lång, men måttet som ofta används är cirka ett år. Det är lätt att se att det krävs mycket jobb. I vår kunskapsbaserade värld kan en verksamhet vara att man erbjuder en specifik kunskap man har som värderas av kunderna, läkare, advokater, IT-specialister med mera. I ett exempel jag läste för en tid sedan, så var rekommendationen att man fakturerade 800 kronor i timmen för att kunna ha tid för nya kunskaper, semester och så vidare och ha en normal inkomst om kan fakturera, tror det var 1000 timmar på ett år. Någonstans i det häradet ligger väl en konsulttimme fortfarande.
Entreprenörskap är ett viktigt ämne för skolan med. Även som lönearbetande är det viktigt att man förstår företagandets villkor för att kunnas ställa rätt krav i förhandlingar.
Med det sagt, så kan man fundera vidare över hur entreprenörskap uppstår. Jag menar att jag inte hittar något stort i att, till exempel en lärare får en skola av en kommun och sedan kortar ner alla utgifter för att skapa sig några miljoner i fickan. För en borgare är detta ett under av effektivisering.
Ett sant entreprenörskap är till exempel Angry Birds, ett spel för Iphone som sålt i miljoner exemplar. Men även det entreprenörskapet har underlättas genom en färdig distributionsväg för produkten. Min riktiga entreprenör är den som hittar en en idé som är ny på något sätt och även arbetar upp hela distributionskedjan och marknaden för produkten. Många av dagens företag bildas för att konkurrera om en marknad som redan finns med företag som bygger på samma idé. En del företagande handlar om stora kedjor som konkurrerar globalt om kunder, MediaMarkt är ett exempel i Sverige. Vad man ska komma ihåg är att det är kunden som betalar slutnotan för allt företagande i världen.
På högskolan i Gävle finns det numera en kurs för företagande i upplevelseindustrin, jag hoppas få se många spännande företagsidéer från denna. För här ser man rent demografiskt en kundgrupp som växer nu och i framtiden. Vi kommer att ha fler någorlunda välbeställda pensionärer i Europa som har sitt på det torra och fortfarande är rörliga fysiskt, de vill och kan uppleva nya saker. Samtidigt finns det en trend att övriga samhällsgrupper vill konsumera mer upplevelser. Musikfestivalindustrin är ett exempel på upplevelsekulturen.
Entreprenörerna räddar inte världen men deras kunder gör det, är kanske inte vad jag menar, för människor köper dåliga saker med. Men den satsen illustrerar vad den borgerliga debatten glömmer bort. Antalet anställda blir inte fler för att en gemensamt arrangerad verksamhet drivs med entreprenörer från att tidigare varit i kommunal regi, snarare tvärtom. Fyra pizzerior som delar på samma kundkrets som tre gjorde innan behöver inte vara någon avgörande samhällsförbättring.
Poängen är att kundernas köpkraft avgör antalet entreprenörer som rimligt kan försörja sig på att leverera produkter och tjänster i ett samhälle, en politik som gör alla utom de mest välmående fattigare leder inte till fler entreprenörer.
Det här blir lite långt så jag sparar ett resonemang om entreprenörskapet och problematiken kring anställningar till ett senare inlägg.

http://www.newsmill.se/node/23802

Read Full Post »

Global sociologi

En källa på nätet som innehåller många bra artiklar. Engelskspråkigt som så mycket annat på nätet, men det är bra att träna upp sin engelska, arbetarrörelsen kommer inte få något momentum förräns vi har en global kamp.

http://globalsociology.com/

Read Full Post »

Older Posts »