Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2010

På årets sista Miljö och Byggnämnd tog vi ett kul beslut. Vi ska arbeta vidare med att ta fram ett exploateringsområde som släpps bara till ekologiskt byggande. Markanvisningarna är mera i händerna på tekniska kontoret och MMP (Kommunstyrelsens mark-, miljö-, och planberedning) så frågan ägs ju inte av oss i vår nämnd från början. Men vi har förstått att även de är med på att det är en bra idé.
Det finns några markområden i röret som skulle vara lämpliga för en sådan utbyggnad.
Vid seminariedagen om energieffektivt byggande så fick man inte riktigt intrycket att vi i Sverige skulle vara de som ligger mest i framkanten på sådant byggande, inte ens verkar vi vara de ledande i att bygga med träkonstruktioner. I Tyskland finns firmor som bygger med ny träteknik, man bygger stora områden med ekologiskt tänk i grunden.
Om jag var byggherre idag skulle jag nog försöka vara med lite mera, med tanke på att EU har lagstadgad fri konkurrens så kan mycket väl morgondagens byggherrar vara tyskar med stort kunnande i ekologiskt byggande…

http://approximationer.blogspot.com/2006/02/dags-fr-ekologisk-arkitektur.html

http://approximationer.blogspot.com/2010/03/rodgron-stadsbyggnadspolitik-och.html

http://www.smartgrid.se/

http://www.bofast.net
http://www.passivhuscentrum.se/startsida.html

Read Full Post »

Har ni noterat att den marknadsliberala festivitas-tillställningen EU numera är på riktig jakt efter alla gemensamma lösningar och verksamheter? Vi ska få en EU-anpassad lagstiftning som tvingar SVT att testa alla sina nya programidéer hos sina reklamfinansierade-konkurrenter först så att de kan sno dem före SVT.
Allmännyttan var för bra så de har ju redan lagstiftat om att hyrorna ska höjas så att allmännyttan fungerar marknadsmässigt.
Likaså är public service kanalerna för bra så de måste också försämras, folk kan ju få för sig att det där med icke-kommersiell verksamhet är något vettigt och bra…

http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-bryter-mot-grundlagen

Read Full Post »

Jag skriver grabbarna, för än så länge är det rätt få tjejer med i ledargängen i världen. Ämnet kommer sig av nedanstående UNT-ledare den 9 december, om att Egyptens fuskval fick bleka kommentarer från de stora i världen. I ledaren skrivs det också om att Västmakternas sätt att hantera demokratin inte direkt har lett till någon inspiration för ledare i världen. Det har varit viktigare för grabbarna i ledningen att vara med i rätt lag, då får man allt godis serverat och inga obehagliga frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ett friskhetstecken att en liberal ledarsida är så ovanligt klar på denna punkt. USA:s stöd till passliga högerdiktaturer i Latinamerika och övriga världen är en blå tråd genom historien. Att före detta Sovjet eller Kina var/är så hemskt kräsmagade när det gällde/gäller mänskliga rättigheter eller demokrati om det gäller viktiga resurser är en röd tråd.
Kvarstår vi känsliga Européer, fast i mindre grad idag, då diverse borgare tävlar om vara lydigast husses hund och glatt viftar med svansen när ”the big boys” vill något.
Nyligen har det läckt ut dokument via Wikileaks som bekräftar det vänstern berättat länge, att USA aktivt försöker destabilisera vänsterregeringar i Latinamerika.
Det hade varit någon nytta med EU om vi hade fått det att bli en stark röst i världen för mänskliga rättigheter och demokrati. Tyvärr svajar den rösten betänkligt idag, ekonomiska intressen räknas först och demokratin ser ut som en restpost i balansräkningen. Hade man haft en demokratisk ryggrad hade man till exempel aldrig exploaterat det ockuperade Västsaharas fiskevatten utan tillstånd från Västsahara.

http://www.unt.se/ledare/mild-reaktion-mot-fuskval-1152829.aspx

Read Full Post »

Naturligtvis kom det sent på, skickade den igår när såg länken i Facebook, men jag har i vart fall försökt,  hittade 22 adresser…

Hej!

Det här skriver jag till dig  som är borgerlig politiker och som råkar finnas i mitt adressregister. Det gör jag för att jag stött på dig i olika sammanhang och fått intrycket att du är en hygglig människa.
Därför har jag svårt att tro att du är nöjd med den reglering av sjukperioden regeringen hittills åstadkommit. Alla borde inse att något måste göras omgående för ändra på regelverk som kånkar iväg cancersjuka och rullstolsbundna till arbetsförmedlingen, som driver folk från hus och hem på grund av sjukdom.

Att syftet med reformen i väsentligt var riktigt hindrar inte att praktiken blivit drakonisk och den måste ändras. På torsdag har riksdagen en möjlighet att fatta beslut om det.

Se länken för vidare information.
Hoppas att du tar kontakt med din riksdagsledamot i ärendet.

med vänlig hälsning

Seppo Laine

http://gt.expressen.se/ledare/1.2254065/gladnikoff-allianspartiernas-politiker-maste-folja-sitt-samvete

Uppdatering 2011-01-14

Ingen av mottagarna till propån har hört av sig tillbaka. Och nu kan man se att regeringen med hjälp av sin Pravdapress tänker gömma frågan helt och hållet..

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article8408640.ab

 

 

Read Full Post »

Vid dagens fullmäktige skedde det val till nämnder och styrelser under större delen av mötestiden. När vi väl kommit till besluten började det rulla på rätt bra. En kort debatt ägnades åt friköpen av tomträtterna. Tidigare i historien har kommunen underlättat egnahemsbyggen genom att hyra ut marken istället för att man köpt marken. Hyran för den marken kallas för tomträttsavgäld. Genom åren har hyran i närmast legat still för dessa och avtalens längd har många varat ända upp till 60 år. Det har lett till attt vi delvis haft markhyror som inte ens bekostat arbetet med att skicka ut fakturan varje år. Eftersom många avtal började löpa ut för ett tiotal år sedan började man titta närmare på hur det stod till med markfrågan. Det ledde till en plan för att få flera att friköpa marken och dels att anpassa markhyran till dagens prisnivåer. Även om alla kan förstå att det måste bli så, så har det varit en del protester från de som drabbas av höjningarna, det är ju inte roligt när något blir så väldigt mycket dyrare. Men trots att borgerligheten varit frikostig i att skänka bort gemensam egendom på andra håll, så har man varit ganska sams om tagen med den kommunala marken i Gävle. Nu ville man bara ge villaägarna en längre respittid för att överväga sitt eventuella köp av marken eller fortsatta markhyra. Majoriteten och tekniska kontoret menar att de som blir berörda av utgångna avtal i år och nästa år haft god förvarning. Jag vill nog hålla med om det, det är en rörelse som pågått länge i hela Sverige och ingen som sitter på så kallad ofri grund, alltså man hyr marken, kan vara omedveten om att det fanns något i röret…
Sedan fick Gävle energi en ny prissättningsmodell som innebär att alla får samma grundavgift så småningom. Därefter fick Gävle Energi lov att köpa upp Hedesunda Elektriska, det är en naturlig följd av de samordningsvinster det finns av att ha en större verksamhet.
Sedan kom vi till dagens clou i mitt tycke, en ambitiös och fin renhållningsplan som startar från utgångspunkten att man inte ska skapa några sopor. Hela planen kan hämtas här:

http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_sida.aspx?id=814

Jörgen Edsvik som blev ny ordförande för Miljö och byggnämnden för nästa mandatperiod idag, pratade väl för varan och kommunfullmäktige antog den utan debatt.

Read Full Post »

Nu när jag läste Jan Guillous krönika så blev jag överraskad igen. Det är väldigt få journalister som skriver om begravna hundar i Sverige, Guillou är en av dem och som får en stor publik, övriga får hållas till i specialpressen som läses av väldigt få. Denna gång tar han upp ett fall med två somalier som blivit avlyssnade under en långa tid av SÄPO och blivit dömda för ”stämpling till terrorism” när de skrävlat om stordåd i sin telefon. Jag tror Guillou har rätt i att ingen vit människa skulle ha blivit dömd under samma premisser. Deras prat kan inte knytas till någon fysisk aktion. Utvecklingen känns väldigt obehaglig, jag kan inte dölja att jag inte har något större förtroende för SÄPO göranden och låtanden… När kommer nästa steg som begränsar vår yttrandefrihet?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article8269712.ab

Read Full Post »

Terror och hot

Bombdådet i Stockholm var egentligen ganska väntat. I Afghanistan blir listan på hämndlystna offer för kriget allt längre varje dag. I Irak är den inte mindre lång men där medverkar inte vi till eländet, mer än att i största allmänhet tillhöra väst.
Vi hade tur denna gång och utövaren av den religiösa förblindelsen var inte tillräckligt bestämd eller kunnig för att orsaka maximal skada. Säkerhetsläget i världen kommer inte att vara bra förräns alla länder och alla folk omfattas av demokrati och fred. Oavsett vilka drakoniska övervakningsapparater väst bygger upp för att inte drabbas av terrordåd kommer säkerheten aldrig att vara tillräcklig.
De som tar till terrorvapnet i brist på militära resurser för annan slags krigföring borde betänka att terrorn aldrig lett till någon som helst popularitet för den sak man vill uppmärksamma. Man blir av med de vänner man har istället och förstärker en reaktion med utökade polisära befogenheter och ökad våldsmakt i de stater som drabbas av terrorn.
Men religion och känslor har aldrig haft något med rationellt förnuft att göra, det senare verkar vara människosläktets sämsta gren fortfarande.
Men om nu dådet hade mindre att göra med krigen och mera med extremislamism så är det klart tråkigare. Att illusionen om Gud är så stark att den driver folk till mord ser vi fortfarande exempel på dagligen. I USA har man mördat abortläkare i trons kraft, religioner av många olika schatteringar har drivit sina anhängare till långt över gränsen för vara en social varelse.
Tyvärr är det långt ifrån slut på dessa tankegångar i mänsklighetens historia.

Read Full Post »

För mer än tio år sedan var jag bekymrad för hur framtiden skulle bli för mina arbetskamrater som blev kvar på fabriken. Många slet med olika krämpor och med sämre ersättning för sjukfrånvaro redan då tyckte jag det fanns de som jobbade istället för att återhämta sig. En hund eller katt har förstånd att ligga kvar och vila sig frisk, men vi människor disciplineras till de otröttligas armé och ska bara jobba på trots att kroppen signalerar något annat. Det är klart att Faraos slavar inte hade något val, men har inte vi kommit lite längre?
Men det finns arbetsplatser med olika kulturer, har ju också sett att de finns de som sitter hemma med en fis på tvären. Men de är färre än alla arbetets hjältar jag sett.
Flesta arbetsplatser odlar den inställningen. Livsfarligt blir det först när arbetsköparna blandar sig i och tvingar folk till jobbet trots att man sysslar med livsmedelsproduktion eller annan verksamhet med risker för smittspridning. Kommer ihåg ett TV-inslag med någon McDonaldschef som beordrar sina snuviga anställda till fortsatt jobb, aldrig att jag sätter min fot på en sådan restaurang…
Det är ersättningsnivån som är det riktiga problemet, på de flesta vettiga arbetsplatser kan man undvika effekten av karensdagen med injobbad tid på något sätt.
Vänsterpartiet har hittills varit ensamma om att vilja ta bort ersättningsansvaret för sjuklönen under de första veckorna från småföretag. Det kan slå väldigt hårt på små verksamheter med lite otur.
Denna drapa föranleddes av nedanstående text om sjuknärvaron på jobben:
http://www.newsmill.se/node/22476

Read Full Post »

Hoppas att alla högersocialdemokrater noga läser denna artikel i Värmlands folkblad. Det finns ingen anledning att lämna vänsterfältet helt vidöppet för bara oss i Vänsterpartiet, vi kommer inte att kunna odla på hela denna vidsträckta areal, när alla har sprungit över till nyliberalismens karga landskap. Vänsterpartiet har begränsade resurser. Men artikeln pekar på hur viktigt det är att återupprätta det gemensamma samhället för de exkluderade grupper som röstat främlingsfientligt. Det är märkligt att sådana självklarheter måste pekas ut vetenskapligt och knappt ens då landar  i det politiska tänket.
Fattigdom och eländet sådde fröna till Hitlers nazister, det stärkte Mussolinis fascister och är även idag grogrunden till alla slags nynassar. Man måste vara fullständigt historielös för att inte inse detta.
På Vänsterpartiets distriktsordförandekonferens lärde jag mig något  som var till stor lättnad. Det är inte Vänsterpartiets väljare som springer iväg till nynassarna i Sverige, deras underlag kommer i allt väsentligt från de andra partierna. Jag var faktiskt orolig för att vi hade väljare med grunda kunskaper om klassamhället och orsaker och verkan i kapitalismens samhälle som av något slags trots röstade högerextremt. Och visst finns det ett litet läckage för oss med, men ett mycket litet. Vänsterpartiets väljare förmår rikta strålkastaren dit den hör hemma, orättvisa villkor och rikas girighet.

http://www.vf.se/asikter/debatt/en-valfardspolitik-som-ger-alla-trygghet-enda-vagen-mota-sd

Read Full Post »