Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

I den alltid läsvärda Uppsalademokraten från förra veckan var det en artikel om hur riskkapitalbolagen investerar i skolor. Det har blivit en lukrativ bransch där varje elev kan dra in mellan 2000 till 4000 kronor i ren vinst till företaget. Vi har sett hur det går till, skolorna lanseras och ser till att inte få med strulpellar eller funktionsnedsatta bland eleverna. Sedan ser man till att producera de elever som föräldrarna vill ha, i de nationella proven har man märkt av en betygsinflation hos friskolorna. Det är dags att se över friskole-reformen helt och hållet, den har spårat ur totalt. I veckan berättade vår ledamot i Gävle i Barn och ungdomsnämnden att man hade att ta ställning till enterprenörer som har lämnat ansökningar om starta 8000 elevplatser för de sammanlagt 2000 elever vi har. Det finns många som vill var med och dela på de lätt förtjänta pengarna. Det är så det alltid blir när den säkra inkomstkällan är skattebetalarkollektivet. Läkarna på privata hälsocentraler saltar sina debiteringar, privata tandläkarna satsar på åtgärder som ger kulor i kassan inte på förebyggande vård som inte ger lika bra timpeng. Jag kommer ihåg att när frågan om friskolorna en gång diskuterades, så var jag försiktigt positiv till idén eftersom jag inte tyckte att vår skola tog till sig eller erbjöd nya pedagogiska metoder i tillräcklig omfattning. Vänsterpartiet förordade att man skulle prova nya metoder i skolan men jag kunde inte se hur det skulle gå till i den rigida byråkratin som omgav skolsystemet då. Men vad fick vi, företag som renodlar skolor till vinstmaskiner, friskolor byggda alla slags konfessionella uppfattningar av den pedagogiska förnyuelsen syns det väldigt lite, någon enstaka Montessoriskola är allt. Spåren förskräcker.

Read Full Post »

Skepp för friheten

En regering vald av folket måste respekteras, det finns inget alternativ till det. Det elände folk själva valt måste de leva med själva och välja annat när det är val igen. Folken i Europa har valt högerspöken som säljer ut offentliga tillgångar till sina vänner i borgarklassen, ett land väljer en president med maffianknytningar på flykt undan rättvisan och palestinierna valde Hamas. Det är ingen organisation jag hyser någon sympati för, men det är folkets fria val. Men det är också ett resultat av USA:s och Israels inblandning med ständigt undergrävande av Al Fatahs auktoritet, en auktoritet man själva bidrog, i och för sig, att minska med korrumption med mera. Istället måste man bidra till upprättandet av folkliga rörelser, demokratiska institutioner som är genomskinliga och som kan styras via demokratin. Vilket är lättare sagt än gjort, även i vårt demokratiska Sverige formuleras frågor och sätts dagordningar helt av den dominerande borgerliga ideologin. Men folket äger fortfarande möjligheterna att ändra på tingens ordning.
Och det var egentligen en utvikning eftersom dagens tänkta ämne var fartygskonvojen som avseglat under beteckningen ”Ship to Gaza” för att uppmärksamma Israels laglösa isolering av Gaza. Redan nu medan fartygen befinner sig på internationellt vatten blir det utsatta för laglösa trakasserier av israelerna som till exempel försöker störa ut deras radiokommunikation. Människorna i Gaza måste få en chans att återgå till sina normala liv och få bygga sina raserade liv igen, det är utsiktslöst att tro att fortsatt isolering skulle föda annat än hat och ytterligare religiös extremism bland de instängda människorna. Och det är bara världen som kan tvinga Israel att besinna sig, eftersom de också styrs av besinningslösa högerpolitiker.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article7212848.ab

Read Full Post »

Först på plan att svara på Amnesty brevet om mänskliga rättigheter var Vänsterpartiet:
Hej Seppo,

Hoppas allt är väl med dig!

Tack för ditt mejl. Du har skrivit till Lars Ohly som har bett mig svara eftersom jag är politisk sekreterare med ansvar för den fråga som ditt mejl berör.

För Vänsterpartiet är demokrati och mänskliga rättigheter inte förhandlingsbara. Vi vill att Sverige ska vara ett land som konsekvent försvarar demokrati och mänskliga rättigheter, oavsett var, av vem eller med vilka motiv de kränks eller inskränks. Vänsterpartiet försvarar de värden som FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter slår fast. FN:s stora Wienkonferens för mänskliga rättigheter 1993 uttalade sig tydligt om de mänskliga rättigheternas odelbarhet, inbördes beroende och universella giltighet. Kvinnokonferensen 1995 i Peking innebar också ett stort framsteg för att införliva jämställdheten mellan män och kvinnor i de mänskliga rättigheterna. Detta synsätt, som också är Vänsterpartiets, återkommer därefter också i det flesta FN- och andra internationella dokument i ämnet.

Mötesfrihet, organisationsfrihet, strejkrätt, yttrandefrihet samt allmänna och hemliga val är nödvändiga beståndsdelar i varje demokratiskt samhälle. Men även rätten till arbete, utbildning, bostad och vård är nödvändiga beståndsdelar för ett människovärdigt liv och ett demokratiskt samhälle. Vi vet från Sveriges historia att rätten utbildning, arbete, bostad, mat med mera måste respekteras för att alla i realiteten ska kunna utnyttja sina politiska och medborgerliga rättigheter. På samma sätt är de politiska och medborgerliga rättigheterna förutsättningar för att alla grupper i samhället ska kunna kräva sina sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Vänsterpartiet menar att om Sverige ska vara en trovärdig röst för mänskliga rättigheter krävs ett konsekvent agerande där de mänskliga rättigheterna behandlas likvärdigt. Vi menar att när brott mot mänskliga rättigheter i olika länder kritiseras ska detta göras utifrån likvärdiga bedömningsgrunder. Tyvärr ser vi hur t.ex. den borgerliga regeringen har olika måttstockar, och ibland inga måttstockar alls, för mänskliga rättigheter, beroende på var, av vem och med vilka motiv de kränks. Så länge brotten begås av USA och dess allierade möts de av tystnad, ursäkter eller bortförklaringar. När brotten begås av USA:s fiender används de för att försvara folkrättsbrott, ockupation och isolering.
Sverige ska självklart respektera det absoluta förbudet mot tortyr.

Vänsterpartiet har vid mer än ett tillfälle motionerat om att Sverige omgående ska implementera Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen genom ny lagstiftning. Se exempelvis motion 2007/08:U20 med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02U20

Vad gäller stärkandet av skyddet för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter så har Vänsterpartiet även i detta fall vid åtskilliga tillfällen motionerat om att Sverige bör ansluta sig till tilläggsprotokollet till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Senaste gången vill jag minnas att detta skedde i motion 2008/09:U5 med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck – skrivelse om Sveriges demokratibistånd.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02U5

Utöver detta anser Vänsterpartiet att Sverige ska ansluta sig till migrantarbetarkonventionen.

Yasmine Carlsson (V) via Jill-Marie Linder (V)

Read Full Post »

Eurons kritiker får många poänger idag. Svårigheten att ha samma valuta i olika länder med olika finansiella svårigheter pekades ut ett av huvudargumenten mot euron.  Men egentligen handlade folkomröstningen då om anslutningen till EMU, europengarna är dess främsta praktiska konsekvens. Men det Europeiska Monetära samarbetet förutsätter vissa ramar för ekonomin. Man ska hålla en viss nivå på statsskuld och spendering av offentliga medel. Det teoretiska ramverket är också den största svagheten, det är luft skapat av neoliberal bullshit. Tyvärr, för jag ville så gärna se en europeisk valuta att jag faktiskt röstade för den tvärsemot partilinjen. Jag anslöt mig till Ehrenberg/Ljunggrens resonemang om att det finns en progressiv potential i tanken om en gemensam valuta. Den borde underlätta en samordning av lönearbetarnas krav över hela EU-området, något som är en framtida nödvändighet om vi inte ska slåss om jobben i Europa med ständiga försämringar av villkoren.

Grekland är ett strålande exempel på att alla länder inom samarbete måste lyfta sig till en viss nivå för att det ska fungera. Trycket för att bilda fungerande någorlunda okorrupta byråkratier för att hantera offentliga affärer är ett,  en stävjan av en oreglerad svart sektor är ett annat, och det är bägge bra saker som även är till generell fördel för befolkningen. Man kan inte bortse från kapitalismens krav  för strukturella fördelar i samhällssystem.  Men sedan tar det slut, den neoliberala bullshiten har fått invadera områden som tidigare varit samhällsförnuftiga, det är till exempel väldigt rimligt med en samhällelig fördelningspoltik, det är rimligt med generella försäkringar för arbetslöshet och sjukdom det är väldigt klokt att använda offentliga finanser får långsiktiga strukturella investeringar som också kan lånefinansieras.

Den senare fördelen har man i neoliberal tagelskjorte tänkande även avhänt sig i Sverige, idag måste långsiktiga infrastruktursatsningar finansieras över budgetåret. Vänsterpartiet har länge hävdat att man måste kunna lånefinansiera,  precis som man tidigare har gjort, långsiktiga åtaganden över flera år.

Nedan en länk till en blogg om Grekland med ytterligare bra information:

http://homopoliticus.blogg.se/2010/may/utkast-maj-9-2010.html

Read Full Post »

Lång väg kvar

Enligt SIFO så tror 54 procent av befolkningen på att en borgerlig regering skulle vara bättre lämpad att ta hand om en ekonomisk kris än en rödgrön.

Att det borgerliga receptet är att sitta still i båten och lämpa över offentliga tillgångar till privata händer verkar inte spela någon roll. Så fort man skriver ”finans” har borgerligheten en allmän tilltro som överskrider blockgränserna. Och så har borgarna mage att hävda att man inte har någon nytta av sitt tanke-likriktningsimperium på 85% av all press i landet… När de nu inte gnäller på att det finns för många vänsterjournalister…

Ser man på hur folk svarat, så framträder den borgerliga självtillräckligheten fullständigt, borgerliga väljare har ingen tvekan om att rätt medicin är att plundra de arbetande. Medan en hel del arbetarväljarna sviktar i självförtroendet och  tycker att lite pisk är väl bra det…

Då inser man att det fortfarande är en bra bit till valseger för en mänskligare rödgrön regering.
Och hur ska vi nå ut med vår ekonomiska information, tidningen ETC:s lokalupplagor har nu kört ett antal artiklar om ekonomin, den borgerliga regeringens budget, hur lite vänstern egentligen vågar i den rödgröna budgeten, och nu sist om bankernas miljonplundring av det svenska folket. Räck upp handen alla som läst artiklarna!

Det är helt otroligt att en opinion fortfarande tror på den upp och nervända världen, det är de s-styrda regeringarna som har rätat upp ekonomin efter varje borgerlig regeringsperiod, de borgerligas krishantering även denna gång är att tugga upp den visthusbod som lämnades av oss.

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sifo-borgerliga-bast-hantera-kriser-1.1109249

När jag ändå skriver så kan jag länka till Jonas Sjöstedts blogg om CUF som är ute och fajtas för borgerlighetens våta dröm på arbetsmarknaden.. billiga och lydiga pass-opper

http://jonassjostedt.se/?p=1797

Read Full Post »

Religiösa huliganer

Att fotbollen har sina fans som är ute och härjar, slåss och vandaliserar är känt fenomen. Men nu ska vi tydligen dras med med religiösa vandaler igen. Fenomenet är inte okänt i religionens historia, Calvinismen for fram som en skogsbrand över konsten i kyrkan på sin tid och inkvisitörerna sparade inte precis på krutet. Mitt avståndstagande till religion överlag ökar med kvadraten på varje slags fanatism jag får se…

Nu blev Lars Vilks föreläsning på universitet hindrat av besinningslösa människor som kastade sig över honom. Utanför stod det folk med plakat som krävde respekt…

I mitt tycke är det konstens roll att vräka sig över religioner och traditioner, vrida, vända och bända för att vi ska tänka till och reagera. Menlös konst bara för prydnadens skull kan vara trevligt att titta på men erbjuder inget tuggmotstånd utan slinker ner lätt som glass.  Går jag på ett galleri eller konstmuseum så ska åtminstone ett verk vara motbjudande på något sätt eller anstötligt. Vill man bli struken medhårs ska man inte intressera sig för konst.

Om Vilks konceptuella konst kan man tycka mycket, jag hade svårt att veta vad jag skulle tycka. Men en dag så hade jag tid att fara ut och klättra på hans bygge av fallved och strandfynd i naturreservatet kring Kullen i Skåne. Jag blev fascinerad av skapelsen och det oerhörda arbete han hade lagt ned på projektet.

Det finns en viktig diskussion här om konstens roll och den som vill ta del av den kan läsa själv på Lars Vilks hemsida:

http://www.vilks.net

Och en länk till wikipedia om vad det där med konceptuell konst egentligen är för något:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konceptkonst
Tillägg:

Överdrivet troende är lika skadligt oavsett objekt, fotbollslag, varumärken, historiska figurer, whatever,  tar man sig rätten att skada andra för att någon tyckt något om ens idolobjekt så är det läge för rättssamhället att gripa in och sätta den troende i avskildhet och fundera över sin egen och människornas roll på jordeklotet.

Read Full Post »

Hur det nu än är, så har vår vänstriga familj borgerliga tidningar som husorgan på morgonen. Jag är lite tidningsfreak och skulle gärna prenumererat på hur många som helst om inte ekonomin satte gränser. Bland de lokala bladen har vi växlat mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad, men sedan Arbetarbladet slog upp de lokala nasse arvingarna på helsida har det varit GD för hela slanten. Där har man en mera måttfull inställning till demokratins dödgrävare.

Eftersom Svenska Dagbladet lockade med en 99 kronors prenumeration så kom den tillsammans med Dagens Nyheter ett tag. Med tiden verkar det som om de har rätt som säger att SVD håller en bättre artikelstandard och inte är helt igenom politiserad Alliansröst som DN.  Så vi bestämde att exkludera DN, bara att det inte tog skruv med uppehållet, båda kommer fortfarande…
Får försöka hinna med prenumerationsservicen på fredag.

Till exempel är det kul att SVD-rescenten hittade en svensk föregångare på Wallraffandet, Ester Blenda Nordström som lejde sig som piga hos en storbonde och skrev en bok om det.
Jag har läst Günter Wallraffs tidigare reportageböcker om  gästarbetare i Tyskland och hans tid som reporter hos Springerpressen. Mycket läsvärda böcker. Nu har han gjort en ny bok som är en artikelsamling med lite olika Wallrafferier, det vill säga att man utger sig för att vara någon annan för att hitta sanningar om en verksamhet. Han har provat på rollen som somalier och uteliggare till exempel i denna bok.

Tyskland är från början än mer, än här,  en borgarklassens våta dröm där människor kan lejas till låga löner till vilka sysslor som helst utan krav på anständiga arbetsvillkor.
Läs boken och begrunda om ni verkligen vill att tiden ska vridas tillbaka på samma sätt även i Sverige… Vi är inte där än, även om mycket vridits åt fel håll under lång tid även i Sverige. Valet 2010 ger en möjlighet att inleda vägen tillbaka till ett anständigt samhälle för alla.

http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/fallstudier-i-var-tids-kolgruvor_4706055.svd

http://www.ub.gu.se/kvinn/fragelada/2002/ester.xml

Naturligtvis kan man inte bara läsa borgarblaskor de undviker konsekvent att beröra områden som inte behagar den styrande borgarklassen. Arbetsvillkor, facklig demokrati, demokratiskt gräsrotsarbete, ekonomiska maktförhållanden och så vidare, men här är tre sajter som har information om dessa frågor och det finns många fler, det är skönt att bloggvärlden finns.

http://www.etc.se/

http://www.flamman.se/

http://www.alliansfrittsverige.nu/

Read Full Post »

Internationella livsmedelsfacket har granskat Nestlés rapport till ”Creating shared value” (Skapande av gemensamma värden) den påstås vara byggd på riktlinjerna för ett globalt rapporterings initiativ från G3 * . Själva tycker de ha förtjänat ett B betyg men när IUF går igenom deras material och granskar uppgifterna läcker det som ett såll och deras slutsats blir att Nestlé bara kan få ett skräpbetyg.
Så det är bara att fortsätta bojkotten jag även tidigare uppmanat till på grund av försäljningstaktiken för bröstmjölksersättning och taskig behandling av sina fackligt anslutna arbetare.

*Wikipedia: G3 är en samverkansgrupp som länderna Colombia, Mexico och Venezuela  bildade 1990—10 med syfte att skapa enhetliga riktlinjer för den politiska verksamheten.

Hela artikeln:

http://cms.iuf.org/?q=node/376

Read Full Post »

Ifall känslorna behöver värmas upp inför lite första maj tågande så delar jag  ut två länkar. Dels en påminnelse om att de rikas regering är till för att göra banden mellan de täta brödra- och systraskapen tätare. Dels en belysande genomgång av alliansens förvaltning av den goda ekonomi de en gång ärvde 2006.

1.
Enligt en uppföljningsartikel jag läste i papperstidningen den 24 april som jag inte hittar på nätet så fortsätter ägaren Lena Ström att plocka ut miljonvinster från sitt företag i barnbranschen.

http://www.dn.se/sthlm/privatiserad-forskola-ger-miljonvinster-1.944123

2.
Och en genomgång av alliansens vårbudget med diagram och annan bra fakta.

http://www.etc.se/artikel/29527/en-borgerlig-valbudget/

Read Full Post »