Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

På Facebook får jag ofta inbjudan till grupper som handlar om att ogilla kapitalismen. Men jag avböjer inviterna och tänkte använda detta inlägg till att förklara varför. Jag tror nämligen att Marx har en poäng i att samhällsförhållanden förändras efter sina produktionsförhållanden, det finns inget  förändrat samhälle förräns grundläggande produktionsförhållanden förändrats. De forna öststaterna är ett tydligt exempel, dess produktionsförhållanden blev en blek kopia av kapitalismen, strykeförhållanden mellan klasser var en avgjord spegelbild av produktionen i väst. Bara i Jugoslavien fanns tydliga experiment med att rubba ledningstrukturer med arbetarinflytande över  hela produktionsprocessen. För att inte  sväva ut i en jämförande beskrivning av av produktionsförhållanden stannar jag här.

Man ska inte heller glömma att det inte är så väldigt länge sedan vi lämnade feodalismen bakom oss och att kapitalismen växte fram från 1600-talet och framåt. Trots det lever människor i feodala förhållanden än idag, uppbundna och närmast livegna arbetande för jordägare eller kapitalägare.
Under kapitalismens oerhörda dynamik växte det fram industriarbetare som där de kunnat organisera sig fritt, förmått ta kamp mot exploateringen av deras arbetskraft. För kampen att kunna organisera sig har man fått stöd av framsynta liberala krafter med. På den organisationsförmågan har det vuxit fram välfärdssamhälllen i Norden framför allt, men också på den europeiska kontinenten.

Därför är kapitalismen det bästa sättet att organisera produktionsförhållanden idag. Men dessa produktionsförhållanden har uppenbara brister vilket är upphovet till socialismens strömningar, som vill utveckla ett nytt bättre produktionsförhållande. Men man vill så gärna förbise att detta inte är möjligt förräns de tekniska betingelserna föreligger. Min övertygelse är att vår kommunikationsförmåga idag utgör ett sådant tekniskt språng som kommer att göra det möjligt att tala  om ett äkta paradigmskifte, en övergång till nya produktionsförhållanden. Eftersom vi lever mitt i denna övergång är det inte enkelt att veta vad nästa stadie ska kallas, min favorit -ism, är faktiskt “globalism” som beteckning på detta nya stadie. Teknikskiftet innebär exempelvis att en montör i Mjölhult kan veta exakt vad en montör i New Delhi tjänar på att tillverka en pryttel…

Det kommer att bli möjligt att bilda en äkta fackföreningsinternational som bevakar arbetarnas rättigheter världen över och det är naturligtvis en maktförskjutning som dagens elit kommer att bekämpa med näbbar och klor. Fast nu som förr kommer det att finnas avfällingar som istället bejakar utvecklingen, stöttar Fair trade och så vidare. Men framgången kommer återigen att vila i händerna på den stora massan konsumenter och arbetande.

En liten not om Kina, för när jag skriver det här, är det nog en och annan som tänker, “Men Kina då?”, och Kina är väl bara en verklig sinnebild av kapitalistisk utsugningsapparatur, arbetarna underst i högen som arbetar ihop förtjänster åt medel och överklass i vanlig ordning, att eliten kallas sig kommunister är bara ett annat sätt att positionera makten. en elit som fullt medvetet sålt arbetarna som billig arbetskraft för at skaffa sig realpolitiskt inflytande i världen och det har man lyckats väl med. USA:s kapitalister har sedan länge glömt sina egna kapitalisters grundande av ILO och glatt flyttat sin tillverkning dit arbetarna går för billigaste pengen…

Read Full Post »

Jag skulle för länge sedan ha skrivit till vårt kansli om att starta en särskild webbsajt för att bemöta all ljug borgarna kommer att hitta på i sin desperata kamp för att behålla makten. Det kommer att jämföras äpplen och päron, det kommer att förvrängas och det kommer påstås rakt upp och ned saker utan vetenskapligt värde eller sanningshalt. Allt detta fabricerande kommer man inte att kunna bemöta, ingen borgerlig tidning kommer att ha tillrättalägganden på löpet, i bästa fall får man en kommentar på nätet eller notis på undanskymd plats. Vi måste igång med en webbsajt omedelbart för att bara korrigera fakta, den ska inte hålla någon argumentation för vår egen politik utan bara korrigera borgarnas beskrivningar och länka vidare till pålitliga källor.

Här har Östran skrivit om Reinfeldt snabba hopkok i TV-debatten i söndags:

http://www.ostran.se/opinion/vad_menade_reinfeldt

Och tänk på allt Major Björklund påstått om skolväsendet i debatten som inte heller haft grund i etablerad vetenskap.

Read Full Post »

Det behövs bara en påminnelse om vems ansvar den utbredda fattigdomen är på Haiti, för att det strax ska hagla av kommentarer som hittar på allt möjligt som inte står i artikeln.  Kan man bli annat än trött på högerns argumentationsteknik?

Det finns många avhoppare nu från Världbankens och Internationella valutafondens missriktade nyliberala påfund i fattigländer. Påfund som vridit ur redskapen för att göra något vettigt för sina befolkningar ur händerna på regeringarna. Som i och för sig redan förut varit pinsamt dåliga på att se till folks behov.

Men borgarklassens okänslighet för fattigfolks lidande är samma pålitliga mekanism världen över, människor som i desperation ta livet av sig för att de inte vet vart de ska ta vägen, orsakar bara en förströdd gäspning i regeringskansliet. Borgarklassen i Brasilien ser oberört på när fattigbarnen skjuts och så vidare och så vidare ad infinitum…

http://www.aftonbladet.se/kultur/article6470803.ab

Nu gjorde jag fel igen, man måste vara övertydlig också, för att högern inte ska dikta vidare på det de förmått uppfatta av en text. Eländet på Haiti i min rubrik anspelar, alltså, inte i första hand på jordbävningen. Det är en katastrof som hade raserat vilket samhälle som helst, men däremot är den obefintliga infrastrukturen och bristen på ordning i det civila samhället ett resultat av felaktiga åtgärder under lång tid.

Read Full Post »

Världen är ofta inte vacker. Där multinationella bolag far fram efter profit är det ibland särdeles sant. I veckan fick jag ett brev från Amnesty med inbetalningskort som handlade om Union Carbide i Bhopal, Indien. Företaget orsakade en katastrof som hade ristats in in allas medvetande om det hänt i väst, men nu hände det i Indien, en gasläcka dödade 25 000 människor och fortfarande lider en 120 000 människor av sviterna och man ser tecken på skador som överförs till nya generationer.
Trots att företaget bevisligen varit skyldig till utsläppet  gör det fortfarande inget för att ersätta och städa upp efter sig. Nedan på Amnesty länken finns en möjlighet att skicka ett meddelande till Dow Chemicals.

Ett annat företag som inte heller lyfter på många fingrar för att göra gott i världen är Coca-Cola Company som i sann Dole anda försöker skrämma folk till tystnad de med. En grupp som vill visa en film om Coca-Cola bolagens härjningar i Colombia har fått ett hotfullt brev från deras advokater.
Se Flamman länken.
Jag fattar inte varför vi inte kan bojkotta bort CocaCola från hyllorna det finns ingen brist på alternativ.

Till sist en länk till Internationella Fackföreningskonfederationens hemsida.

http://www.amnesty.se/kampanj/fattigdom-enrattighetsfraga/foretagsansvarsskyldighet/agerabhopal/

http://www.flamman.se/inrikes.php?id=7064

http://www.ituc-csi.org/-home-.html?lang=en

Read Full Post »

Förmodligen är alla bekanta med att vi har en död sjöbotten i Österjön och att det finna många andra problem för vårt innanhav. Mindre känt är kanske de projekt och samarbeten som existerar för att räta ut problemen. Så här nedan är det dels en en länk till fina animerade filmer som på ett enkelt pedagogiskt sätt illustrerar miljöbekymmer kring Östersjön och sedan en länk till huvudsidan för det baltiska samarbetet kring Östersjön. I Gävle deltar vi också i ett program för Östersjön.

http://www.youtube.com/watch?v=uoVzUBqAGJo

http://www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/

http://www.gavle.se/Kommun–politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Kommun-och-politik/Interreg/

Read Full Post »


Jag jobbar en timme för Haiti

Read Full Post »

Ekohus i Uppsala säger sig bygga hus som klarar de nya kraven på energianvändning som kommer i år. Man klarar av att vara bättre än kravet till och med. Deras specialitet är att vara duktiga på att använda den teknik som inte är dyr men som medför stora kostnadsfördelar. Anledningen till att det byggs så få passivhus är att det är en ganska dyr teknik.

Merkostnaden för ekohus alternativen är runt 130 000 kr, för det får man lågenergisystem med solpanel och ackumulatortank, varmluftsåtervinning samt en braskamin som kan leverera varmvatten.

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=0-TYPE=paperarticle,00.html?db=UNTW&search7_guid=UNT200912310100

http://www.ekohus.se/

Read Full Post »

Att Israelerna stjäl organ från lik var inte ”tillåtet” att säga i Sverige, inte ens när Israelisk television hade avslöjandet som största nyhet. Dock for nyheten runt på löpen i övriga världen inklusive CNN. Nedan en länk till Guillous spalt i Aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article6440120.ab

Read Full Post »

I Uppsala har två förmodade vänsterblad tagit sig an marknaden för samhällets åsikter. Uppsala Nya Tidningen, gemenligen förkortat UNT, har ställningen som ohindrad etta bland de lokala pressrösterna. De har även stärkt sin ställning genom att köpa upp gratis annonsblad i regionen.

Fria tidningen har redan börjat komma ut med sin Uppsala-upplaga, man har editoner på fler ställen i landet, Uppsala varianten följer mallen med en riksupplaga och en Uppsala del. Den liksom ETC planerade satsning Uppsalademokraten tänker en början med veckovis utgivning. Tidningarna är möjliga genom vårt presstöd som än så länge finns att få för veckoutgivna tidningar med minst 1500 prenumeranter.

Uppsalademokraten finns ute med sitt första nummer som är ett provnummer som delas ut gratis, lägg beslag på den, den är fylld med bra och intressanta artiklar.

Innehåller en klimatspecial om hur man satsar på kolkraft med våra vattenkraftspengar…

Ehrenberg presenterar sin plan för en rödgrön klimatpolitik, jag tycker det är bra idéer och en del av dem har vi redan.

Vidare finns det en intervju med miljöminister Andreas Carlgren om klimatskuldne, den dyra etanolen och Vattenfall. Han säger en mängd snälla miljösaker, men står ändå för förbifart Stockholm. I miljöministerns värld kan en reglerad marknadsekonomi fica biffen…

Mark Lynas som skrev boken ”Oväder” som en av de första klimatböckerna vill att vi ska använda klimathotet positivt och se att de fattiga länderna kan bli 200-talets vinnare med teknik och ingenjörskonst. En tvärhand hög kvinna från Indien porträtteras som fått fram bussfiler och naturgasdrivna mopedtaxin i Delhi. Det ska vara kvinnor till det, gubbarna sitter med sina gamla ryggdunkargäng och åstadkommer inget alls.

Sedan kan man läsa om morotsmaffian som utmanar en affär en göra något positivt för miljön och sedan låter alla svärma in och öka omsättningen…Bra positiva aktioner.

En stor artikel är en diskussion mellan Ehrenberg och Klas Eklund, den kände ekonomen, om hur en ekonom ser på miljöfrågor.

Och en mängd annat finns också att läsa, det ska bli intressant att följa hur Uppsalademokraten komer att förändra debatten i Uppsala.

http://www.etc.se/

Read Full Post »

I kampen för rösträtten fanns liberalerna med arbetarrörelsen och bland dess företrädare finns många som känner starkt för yttrandefrihetsfrågor och organisationsfrihet, ibland har de socialt samvete och kan kallas socialliberaler. För jobbet läser jag dagligen UNT och även om dess ledarsida sysslar med grumlig kommunisthets gentemot Vänsterpartiet emellanåt så kan man också emellanåt glädjas över bra saker som skrivs på ledarsidan. UNT är en tidning som håller främlingsfientliga partier föredömligt kort och de har till och med gjort liten granskning av dessa.

I UNT den 19 december finns det en bra signerad ledare om den danska lagstiftningen och polisens sätt att hantera demonstranter. Artikeln är ett försvarstal för folks rätt att demonstrera fredligt utan att bli utsatta för övergrepp från ordningsmakten.  Det är inte rimligt att demonstranter i Danmark riskerar bli utsatta för rena gangsterövergrepp av polismakten genom att bli fängslade med buntband och utsatta för en förnedrande behandling i flera timmar för att de använt sin rätt att yttra sig i en demonstration. Detta utan att bli anklagade eller lagförda för något brott.

För egen del tycker jag att Danmark blir allt mer sinnebilden av en mycket obehaglig nation full med rasister och lagar som ger polisen rätt att banka ned meningsmotståndare utan lagföring eller rättegång.

För att inte tala inte om ett profithungrigt land vars djurindustri har en oetisk hantering som vida överstiger det vi själva åstadkommer i form av oetisk hantering. Det är ovärdigt ett nordiskt land som ändå har arbetat med vår gemensamma välfärdsmodell för fredligt och värdigt umgänge människor emellan oavsett klassmässiga eller sociala skrankor i övrigt.

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=995972,00.html

Read Full Post »

Older Posts »